Erklæring om innsamling av personopplysninger

FoxNext Games LLC samler inn personopplysningene dine for å gi deg denne appen. Hvis du ikke gir oss personopplysningene dine, kan det hende at vi ikke kan gi levere disse tjenestene til deg. Vi kan dele opplysningene dine med tredjeparter (f.eks. relaterte selskaper eller tredjeparter som leverer varer og tjenester til oss). Noen av disse tredjepartene befinner seg i USA og Canada. Personvernerklæringen vår inneholder informasjon om hvordan du kan søke om å få tilgang til eller rette personopplysninger vi sitter med om deg, hvordan du sender inn en klage om personvern og hvordan vi håndterer en klage om personvern. Du kan kontakte oss på foxnextgames.tou@fox.com.