Avtale om bruksvilkår

Sist oppdatert: 7. februar 2020

 

Denne avtalen om bruksvilkår (heretter kalt «avtalen») styrer din tilgang til og bruk av mobilappen MARVEL Strike Force and Avatar: Pandora Rising og relaterte oppdateringer, oppgraderinger og funksjoner (hver mobilapp og relaterte oppdateringer, oppgraderinger og funksjoner er en «app», og vi bruker samlebetegnelsen «apper») som tilbys av Scopely, Inc. og deres moderselskaper, datterselskaper, representanter, tilknyttede selskaper, ledere og direktører (samlet kalt «Scopely», «vi» eller «oss») samt meldings-, musikk-, video-, utvikler- og mobiltjenester og andre nettbaserte tjenester som fra tid til annen tilbys av Scopely i forbindelse med appene (sammen med appene kalt «tjenestene»).  Scopely har hovedkontor i USA, og tjenestene driftes i USA.

Scopely tilveiebringer appene og Scopelys tjenester for din egen (og husstanden din sin) private og ikke-kommersielle bruk.  Ved å bruke appene (uavhengig av om du er registrert medlem av dem), eller gå inn på eller bruke tjenestene, godtar og samtykker du i (og godtar på vegne av husholdningen) å være bundet av denne avtalen og den relevante personvernerklæringen på (heretter kalt «personvernerklæringen»), og i å overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter («gjeldende lov»).  Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen og personvernerklæringen, samt gjeldende lovgivning knyttet til disse, kan du ikke besøke noen av appene og/eller gå inn på eller bruke noen av tjenestene.

Du må være minst 18 år gammel eller myndig i henhold til gjeldende lovgivning der du bor, eller, hvis du ikke er gammel nok, få samtykke fra en forelder eller verge til å bruke appen og/eller gå inn på og/eller bruke noen av tjenestene.  Ved å bruke noen app og/eller få tilgang til og/eller bruke noen av tjenestene, bekrefter du at du er minst 18 år gammel eller myndig i henhold til gjeldende lovgivning der du bor, eller, hvis du ikke er gammel nok, at du har fått samtykke fra en forelder eller verge til å godta denne avtalen og personvernerklæringen.  Hvis du ikke er gammel nok til å inngå denne avtalen og godta personvernerklæringen, eller ikke har fått samtykke til å inngå denne avtalen og godta personvernerklæringen av en forelder eller verge, kan du ikke bruke appen og/eller gå inn på eller bruke noen av tjenestene, eller noen del av dem.

Les gjennom denne avtalen og personvernerklæringen nøye, da de beskriver avtalen for din (og husstandens) tilgang til og bruk av appene og/eller tjenestene.  Scopely forbeholder seg retten til å når som helst endre denne avtalen og personvernerklæringen, etter eget forgodtbefinnende og i den grad gjeldende lovgivning tillater det, og enhver slik endring vil gjelde fra det øyeblikket den annonseres.  Derfor må du også sikre at alle appene forblir oppdaterte.  Alle materielle endringer gjelder kun prospektivt.  Hvis du fortsetter å bruke appene og/eller tjenestene etter en eventuell endring av denne avtalen og/eller personvernerklæringen (som gjeldende), anses det som at du godtar og samtykker i å bindes av den endrede avtalen med og/eller personvernerklæringen (som gjeldende).  Derfor er det viktig at du regelmessig gjennomgår denne avtalen og personvernerklæringen.  Du kan finne ut når denne avtalen eller personvernerklæringen sist ble endret ved å sjekke der det står «Sist oppdatert» øverst.  Hvis du ikke samtykker i å bindes av denne avtalen og personvernerklæringen, og i å overholde alle gjeldende lover, må du umiddelbart slutte å bruke appene og tjenestene.  Merk at Scopely ikke er forpliktet til å arkivere tidligere versjoner av denne avtalen og personvernerklæringen.  I stedet anbefaler vi at du skriver ut og lagrer et eksemplar av hver versjon av denne avtalen og Fpersonvernerklæringen.

Tilgang til og bruk av visse tjenester kan kreve at du godtar ytterligere vilkår og tjenester som gjelder for slike tjenester, i tillegg til denne avtalen og personvernerklæringen, og kan kreve at du laster ned programvare eller innhold (som definert under).  Dersom det oppstår en konflikt mellom slike tilleggsvilkår og denne avtalen, vil tilleggsvilkårene gjelde.

MERK AT AVSNITTET «VOLDSGIFTAVTALE» NEDENFOR [SETT INN LENKE] («VOLDSGIFTAVTALEN») INNEHOLDER BESTEMMELSER SOM KREVER (i) MED BEGRENSEDE UNNTAK (INKLUDERT DER DET FORBYS AV LOVEN, NOE SOM KAN INKLUDERE QUEBEC-PROVINSEN), AT ENHVER TVIST SOM OPPSTÅR MELLOM DEG OG SCOPELY UNDER DENNE AVTALEN, LØSES I BINDENDE VOLDGIFT, OG (ii) AT DU OG SCOPELY FRASIER DERE RETTEN TIL Å FREMSETTE ELLER DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL I FORBINDELSE MED EN SLIK TVIST.  KLIKK HER FOR Å VISE VOLDGIFTSAVTALEN.  VED Å BRUKE APPER OG/ELLER TJENESTER OG GODTA DENNE AVTALEN SAMTYKKER DU, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, Å BINDES AV VOLDGIFTSAVTALEN.  LES DEN NØYE.

Registrering og sikkerhet

Du tar fullt og helt ansvar for deltakelsen din (og husstandens deltakelse) i appene og tjenestene.  Som vilkår for å kunne bruke visse funksjoner i appene og/eller tjenestene, kan det hende du må registrere deg på appene og/eller tjenestene og/eller velge et brukernavn og passord.  Du må være minst 18 år gammel eller myndig i henhold til gjeldende lovgivning der du bor for å registrere deg, eller, hvis du ikke er gammel nok, få samtykke fra en forelder eller verge.  Du representerer og garanterer at all informasjon du oppgir i forbindelse med din tilgang til og bruk av appene og tjenestene er sannferdig, nøyaktig og fullstendig, og at du vil vedlikeholde og oppdatere slik informasjon som nødvendig for å sørge for at informasjonen forblir sannferdig, nøyaktig og oppdatert.  Dersom du ikke gjør det, vil det være et brudd på avtalen, hvilket kan medføre at kontoen din umiddelbart avsluttes.  Du kan ikke bruke et brukernavn som er (i) navnet til en annen person, med den hensikt å utgi deg for å være nevnte person; (ii) et navn som er underlagt rettigheter som tilhører en annen person, uten gyldige fullmakter; eller (iii) et navn som allerede brukes av en annen person; eller (iv) et navn som er støtende eller på annen måte kritikkverdig etter Scopelys eget skjønn.  Scopely forbeholder seg retten til å nekte å registrere eller avbryte et brukernavn, utelukkende etter eget forgodtbefinnende. Det er ditt ansvar å gjøre oss oppmerksomme på eventuelle endringer i nevnte informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, kontaktopplysningene dine.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt, og ansvarlig for enhver bruk av kontoen din.  Derfor er det avgjørende at du ikke deler passordet ditt med andre.  Du samtykker i at du ikke på noe tidspunkt vil bruke kontoen, brukernavnet, e-postadressen eller passordet til andre personer, og at du ikke vil la andre bruke kontoen din. Du godtar å ikke opprette en konto ved hjelp av automatisering eller under falske forutsetninger, eller å bruke noen annen sluttbrukers konto til noe som helst formål, inkludert for å forbigå en suspensjon eller utestengelse.  Du kan ikke selge, overføre eller gi andre tillatelse til å gå inn på og/eller bruke kontoen din.  Du samtykker i å varsle Scopely umiddelbart dersom du mistenker uautorisert bruk av eller tilgang til kontoen din eller passordet ditt.  Scopely forbeholder seg retten til å endre et brukernavn, helt etter eget forgodtbefinnende.  Det er viktig at du husker brukernavnet og passordet ditt, og at du oppgir svar på sikkerhetsspørsmål for kontoen din. Hvis du glemmer brukernavnet eller passordet, og ikke har gitt oss svar på sikkerhetsspørsmålene, kan det hende at du ikke vil kunne logge på og bruke kontoen din.

Av hensyn til sikkerhet ber vi deg om å ikke bruke det ekte navnet ditt som brukernavn, passord eller brukernavn på forumet.  HVIS DU VELGER Å GJØRE NOEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE ELLER ANNEN INFORMASJON TILGJENGELIG GJENNOM ELLER I FORBINDELSE MED TILGANGEN DIN TIL OG/ELLER BRUKEN DIN AV APPENE, GJØR DU DETTE PÅ DIN EGEN RISIKO.

Tilgang

Scopely kan når som helst endre, suspendere og/eller avslutte noen av appene og/eller tjenestene (og/eller noen av funksjonene i dem), belaste, endre eller frafalle gebyrer som kreves for å bruke noen av appene og/eller tjenestene (og/eller noen av funksjonene i dem) eller tilby muligheter til noen eller alle sluttbrukere av noen av appene og/eller tjenestene.  Scopely kan også begrense bestemte tjenester og funksjoner som tilbys i forbindelse med noen av appene og/eller tjenestene eller som begrenser tilgangen din til hele eller deler av noen av appene og/eller tjenestene, uten varsel eller ansvar.  Du erkjenner at appene og/eller tjenestene fra tid til annen kan være utilgjengelige eller ubrukelige av en eller annen årsak, inkludert, men ikke begrenset til: (i) utstyrsfeil; (ii) periodiske vedlikeholdsprosedyrer eller reparasjoner som Scopely når som helst kan foreta fra tid til annen; eller (iii) årsaker som er utenfor Scopelys kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses av Scopely.

Opphør

Med mindre denne avtalen sies opp av Scopely, etter selskapets eget forgodtbefinnende, skal avtalen forbli i full kraft og effekt, så lenge du bruker appene og tjenestene.  Du kan når som helst avslutte kontoen din, uansett grunn, uten forvarsel eller forklaring, ved å sende en e-post til marvelstrikeforce@scopely.com.  Kontoen din avsluttes ikke ved at du sletter appen.  Scopely forbeholder seg retten til å, etter sitt eget absolutte forgodtbefinnende, suspendere og/eller avslutte kontoen og/eller tilgangen din til tjenestene når som helst, uansett grunn, med eller uten forvarsel eller forklaring, og skal ikke på noen måte være ansvarlig overfor deg for en slik avslutning.  Hvis kontoen din suspenderes, kan Scopely be deg om å verifisere identiteten din ytterligere, for eksempel ved å svare på en e-post eller tekstmelding, før kontoen din aktiveres igjen.  Selv etter at brukerkontoen eller tilgangen din til tjenestene er avsluttet av deg selv eller Scopely, vil avtalen fortsatt være i kraft når det gjelder tidligere eller fremtidige bruk av noen av appene og/eller tjenestene.  Alle rettigheter til kontoen din opphører idet du dør.

Barn under 13 år

Appene og tjenestene er ikke rettet mot barn under 13 år.  Scopely vil ikke med vitende og vilje innhente personopplysninger fra barn under 13 år via appene og/eller tjenestene.

Gebyrer

Du erkjenner at Scopely forbeholder seg retten til å belaste deg for alle deler av apper og/eller tjenester.  Scopely vil gi deg forhåndsvarsel om slike gebyrer, inkludert eventuelle endringer i slike gebyrer.  Din fortsatte tilgang til og bruk av noen app og/eller tilgang til og/eller bruk av tjenester etter et slikt varsel vil anses som en godkjenning av de varslede endringene.  Hvis du er uenig i avgiftene eller endringer i avgiftsbeløpene, kan du si opp denne avtalen ved å sende en e-post til marvelstrikeforce@scopely.com.  Hvis Scopely suspenderer eller sier opp kontoen og/eller tilgangen din til tjenestene fordi du har brutt avtalen eller en gjeldende lov, vil du ikke ha rett på tilbakebetaling av eventuelle ubrukte deler av slike avgifter eller andre innbetalinger.

Kjøp av app-tjenester og produkter

Du må være minst i myndighetsalder i jurisdiksjonen der du bor for å kunne gjennomføre kjøp i noen av appene og/eller tjenestene.  Hvis du er mindreårig, må en forelder eller verge sende inn betalingsinformasjon og godkjenne transaksjonen på dine vegne.  I forbindelse med kjøp av, eller hvis du på annet vis anskaffer, en tjeneste eller et produkt gjennom eller i noen av appene og/eller tjenestene (hver av disse et «app-produkt» vil det kunne kreves at du oppgir personlig informasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kredittkort og faktureringsinformasjon (samlet «personlige økonomiske opplysninger») til en uavhengig tredjepart som er valgt av, men ikke knyttet til, Scopely («behandleren»).  Der behandleren er ansvarlig for å innhente, overføre og/eller behandle de økonomiske opplysningene dine, og, i enkelte tilfeller, gjennomføre bestillingen din, skal alle betalingsforpliktelser for app-produkter være underlagt behandlerens bruksvilkår/tjenester og retningslinjer for personvern.  Hvis du foretar et kjøp i appene og/eller tjenestene, representerer og garanterer du at du er autorisert til å foreta kjøpet, via behandlingsmåten du har tilveiebragt for behandleren.

Scopely gir ingen garanti, og påtar i den grad gjeldende lovgivning tillater det seg intet ansvar for, eventuelle tap eller skader knyttet til eller i forbindelse med at du legger inn en bestilling på et app-produkt hos behandleren.  Scopely gir ingen refusjon for, gir ingen garanti for og, i den grad gjeldende lovgivning tillater det, påtar seg intet ansvar for kjøp du foretar i noen av appene og/eller tjenestene.  Du er ene og alene ansvarlig for alle transaksjoner som bruker personopplysningene dine, inkludert, men ikke begrenset til, alle og eventuelle kostnader.  Følgelig er du enig i at Scopely ikke er forpliktet til å imøtekomme noen forespørsel om tilbakeføring av penger, og du bekrefter og godtar videre at Scopely kan suspendere og/eller avslutte kontoen din og/eller tilgangen din til og/eller bruken din av tjenestene hvis du sender inn en slik forespørsel.  Du må kontakte behandleren ved eventuelle forespørsler om tilbakeføring av penger.  I den grad gjeldende lovgivning tillater det, erkjenner og godtar du at dersom behandleren opplever et databrudd som påvirker de personlige økonomiske opplysningene, vil Scopely ikke på noen måte være ansvarlige overfor deg for nevnte brudd.

Scopely vil ikke lagre eller arkivere personlige økonomiske opplysninger knyttet til kjøp eller andre transaksjoner du foretar gjennom tjenestene.  Derfor bør du opprettholde oversikten over alle transaksjonene.  Hvis du har spørsmål om transaksjonene dine, eller hvis du mener at det har oppstått en feil eller en uautorisert transaksjon eller aktivitet i forbindelse med transaksjoner eller bruken av de personlige økonomiske opplysningene dine, må du kontakte behandleren.

Kjøp eller innløsning av app-produkter kan være underlagt omsetningsavgifter i USA. Kjøp eller innløsning av app-produkter kan være underlagt moms eller vare- og tjenesteskatt (GST) i land utenfor USA. Alt av salg og innløsning av app-produkter er endelig.

Virtuell valuta

Du samtykker i at appene og/eller tjenestene kan inneholde en komponent med fiktiv kreditt, poeng eller valuta (samlet kalt «virtuell valuta»).  Virtuell valuta kan kjøpes i appene og/eller tjenestene, og kan tildeles gratis til sluttbrukere i forbindelse med visse kampanjetilbud i appene og/eller tjenestene.  I tillegg kan du få muligheten til å tilegne deg spillkort som kan brukes til å løse inn virtuell valuta.  Den virtuelle valutaen kan kun brukes i appene og/eller tjenestene, for å få tilgang til – og få visse begrensede rettigheter til bruk av – virtuelle elementer (som definert nedenfor) som kan brukes utelukkende i forbindelse med appene og/eller tjenestene.  Uavhengig av hvilken terminologi som brukes, representerer virtuell valuta en begrenset lisensrett, som styres utelukkende av denne avtalen, og kan ikke på noe som helst tidspunkt løses inn for penger, uansett sum eller monetær verdi, fra Scopely eller andre personer eller enheter.  Den virtuelle valutaen som tilveiebringes av Scopely inkluderer bare en begrenset lisensrettighet til bruk av slik virtuell valuta i forbindelse med de virtuelle elementene.  Du kan få lov til å donere (dvs. gi bort gratis) virtuell valuta til andre sluttbrukere som en del av appene og/eller tjenestene.  Det er imidlertid ikke tillatt å selge, donere eller på annen måte overføre virtuell valuta og/eller virtuelle gjenstander i bytte for ekte penger eller noe som er verdt penger.  Annet enn en begrenset, personlig, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke viderelisensierbar lisens for bruk av virtuell valuta i forbindelse med appene og/eller tjenestene, samtykker du i at du ikke skal ha noen som helst rettighet, tittel eller eierskap i eller til noen slik virtuell valuta.  Hver type virtuell valuta er separat, og kan ikke konverteres til en annen virtuell valuta.  Virtuell valuta kan ikke overføres mellom konti, inkludert konti som eies av samme sluttbruker.  Hvis du kjøper virtuell valuta fra eller bruker tredjeparts plattformer (f.eks. Facebook-kreditt) i forbindelse med appene og/eller tjenestene, godtar du slike tredjeparters vilkår for bruk, inkludert uten begrensning alle betalingsbetingelser og personvernregler, og erkjenner at Scopely ikke er en part i slike transaksjoner.  DU ANERKJENNER OG SAMTYKKER I AT VIRTUELL VALUTA OG VIRTUELLE ELEMENTER IKKE ER LOVLIGE BETALINGSMIDLER, IKKE HAR VERDI I DEN VIRKELIGE VERDEN OG AT VERKEN SCOPELY ELLER ANDRE PERSONER ELLER ENHETER ER FORPLIKTET TIL Å VEKSLE DIN VIRTUELLE VALUTA ELLER VIRTUELLE ARTIKLER I VERDIER AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EKTE VALUTA, OG AT, HVIS KONTOEN DIN AVSLUTTES, SUSPENDERES ELLER PÅ ANDRE MÅTER ENDRES FOR AV HVILKEN SOM HELST ELLER INGEN GRUNN ELLER RETTEN DIN TIL Å BRUKE SCOPELYS TJENESTER AVSLUTTES AV HVILKEN SOM HELST ELLER INGEN GRUNN, SKAL DEN VIRTUELLE VALUTAEN, DE VIRTUELLE ELEMENTENE OG KONTOEN DIN IKKE HA NOEN SOM HELST VERDI I DEN VIRKELIGE VERDEN.

Scopely forbeholder seg retten til å kreve avgifter for rettigheten til å få tilgang til eller bruke virtuell valuta eller virtuelle elementer, som beskrevet i avsnittet «Kjøp av app-tjenester eller produkter» over, og/eller kan distribuere virtuelle elementer eller virtuelle app-produkter uten vederlag, utelukkende etter eget forgodtbefinnende.  For eksempel kan Scopely, som et ledd i en konkurranse eller kampanje, gi enkeltpersoner en viss mengde virtuell valuta og/eller et bestemt virtuelt element.  Virtuell valuta og virtuelle elementer utløper ikke og vil ikke medføre gebyrer for manglende bruk, med mindre det spesifiseres på kjøpstidspunktet.  Scopely forbeholder seg retten til å stoppe tilgangen til virtuell valuta i kontoen din hvis Scopely, etter undersøkelse, fastslår at du har brukt virtuell valuta i forbindelse med en hvilken som helst bedragersk eller ulovlig aktivitet, eller i strid med denne avtalen.

Virtuelle gjenstander

Appene og/eller tjenestene kan inkludere en rekke virtuelle gjenstander (heretter kalt «virtuelle gjenstander»), dvs. digitale objekter som energi, helter, bygninger, ressurser osv. som sluttbrukeren kan tilegne seg og bruke i appene og/eller tjenestene.  Vær oppmerksom på at virtuelle gjenstander ikke er løsøre, og at du ikke får noen eierskapsrettigheter til de virtuelle gjenstandene.  Når du kjøper eller på annet vis tilegner deg noen virtuell gjenstand i appen og/eller tjenestene, gir Scopely deg en begrenset lisens til å bruke den virtuelle gjenstanden i slike apper for personlig og ikke-kommersielle formål.  Scopely kan selge virtuelle gjenstander i appene og/eller via tjenestene.  Virtuelle gjenstander kan byttes mot virtuell valuta, utelukkende etter Scopelys forgodtbefinnende.  Vær oppmerksom på at ikke alle virtuelle gjenstander kan kjøpes.  Noen virtuelle gjenstander er kun tilgjengelige gjennom spilling (f.eks. fullføre oppdrag, bruke visse poeng eller spillvaluta osv.) eller gjennom visse kampanjetilbud.  Scopely forbeholder seg retten til å når som helst, og etter eget forgodtbefinnende, legge til, endre, fjerne, suspendere og gjeninnføre virtuelle gjenstander i appene og/eller tjenestene og å endre prisene til og vanskelighetsgraden for å skaffe virtuelle gjenstander.  Slike endringer kan påvirke effektiviteten, funksjonaliteten og/eller alminneligheten til de virtuelle gjenstandene.  Dette kan føre til at attraktiviteten til virtuelle gjenstander økes eller reduseres betraktelig over tid.  Ved å kjøpe en lisens til en virtuell gjenstand, påtar du deg risikoen for alle slike endringer og godtar å aldri rette krav mot Scopely basert på den faktiske eller oppfattede verdien, eller verdiendringen, til en virtuell gjenstand.  Det kan hende enkelte virtuelle gjenstander kan byttes med andre sluttbrukere som en del av appene.  Det er imidlertid ikke tillatt å selge eller på annen måte overføre virtuelle gjenstander i bytte for ekte penger eller noe som har pengeverdi.  Virtuelle gjenstander tilegnet på spillmarkedet er ikke refunderbare, har ingen verdi i den virkelige verden og kan ikke løses inn og/eller refunderes mot noen sum penger eller noe som har pengeverdi fra Scopely.

Begrenset innholdslisens

Appene og tjenestene inneholder informasjon, tekst, filer, bilder, videoer, lyder, musikalske verker, forfattede verker, programvare, applikasjoner, produktnavn, firmanavn, logoer, designer og annet materiell eller innhold (samlet kalt «innhold») som eies av Scopely, deres lisensgivere og oppdragsgivere («Scopely-innhold»), samt innhold som tilveiebringes av sluttbrukere eller andre tredjeparter.  Innholdet i appene og/eller tjenestene er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter og gjeldende lovgivning, og, mellom deg og Scopely, eier Scopely, deres lisensgivere eller oppdragsgivere, alle rettigheter til Scopely-innholdet.  Scopely gir deg herved en begrenset, personlig, tilbakekallbar og ikke viderelisensierbar, ikke overførbar og ikke-eksklusiv lisens for tilgang til og visning eller utføring av Scopely-innholdet (unntatt eventuelle programvarekoder), utelukkende for din personlige, ikke-kommersielle bruk i forbindelse med din bruk av appene og/eller tjenestene Scopely har tiltenkt at slikt Scopely-innhold skal brukes for.  Unntatt som tillatt etter denne avtalen kan du ikke kopiere, laste ned, strømme, fange, reprodusere, duplisere, dekompilere, reversere, arkivere, laste opp, modifisere, oversette, publisere, kringkaste, sende, forme eller dyplenke til, gjøre tilgjengelig eller på annen måte bruke innholdet i appene og/eller tjenestene.  Med unntak av det som uttrykkelig nevnes i denne avtalen, kan du ikke bruke Scopelys handelsnavn, varemerker eller servicemerker.

Unntatt der det uttrykkelig tillates av den begrensede lisensen angitt over, forbys du absolutt å opprette verker eller materiell (inkludert, men ikke begrenset til, skrifttyper, ikoner, lenkeknapper, bakgrunnsbilder, skrivebordstemaer, postkort og ikke-lisensierte varer) som er avledet fra eller basert på Scopely-innholdet.  Dette forbudet gjelder uansett om slike avledede verk eller materialer selges, byttes eller gis bort.  I tillegg kan du ikke, direkte eller gjennom bruk av en hvilken som helst enhet, programvare, nettsted, nettbasert tjeneste eller på andre måter, fjerne, endre, forbigå, unngå, skjule eller forstyrre, enten helt eller delvis, opphavsrettigheter, varemerker eller andre varsler, merknader, symboler eller etiketter om eiendomsrett merket i innholdet i appene, tjenestene eller andre administrasjonsmekanismer for digitale rettigheter, enheter eller annen innholdsbeskyttelse, kopikontroll eller tilgangskontroll knyttet til innholdet i appene og/eller tjenestene, inkludert geofiltreringsmekanismer.  I den grad gjeldende lovgivning tillater det, og unntatt i den grad det er nødvendig for å henvise til Scopely, deres produkter og tjenester i en strengt beskrivende kapasitet, er det uttrykkelig forbudt for deg å bruke Scopely-innhold på noen som helst måte.

Du kan ikke, uten Scopelys uttrykkelige skriftlige tillatelse, «speile» hele eller deler av innholdet i appene og/eller tjenestene på noen andre servere.  Du kan ikke bruke appene og/eller tjenestene til formål som er ulovlige eller forbudt i henhold til avtalen.  Du kan ikke bruke noen av appene og/eller tjenestene på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke noen av appene og/eller tjenestene, eller på en måte som forstyrrer andre parters bruk og glede av noen av appene og tjenestene.  Du kan ikke forsøke å få uautorisert tilgang til noen av appene og/eller tjenestene gjennom hacking, passordutvinning eller på andre måter.  Scopely forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å avslutte din adgang til appene og/eller tjenestene, eller deler av denne, når som helst og uansett eller uten grunn, uten forvarsel eller noe som helst varsel.  Alle rettigheter du ikke uttrykkelig gis under denne avtalen er forbeholdt Scopely og Scopelys lisensgivere.

Begrensinger på bruk av tjenestene

Du forstår at du er ansvarlig for alt innhold du legger ut, laster opp, overfører, sender via e-post eller på andre måter gjør tilgjengelig på appene eller på, gjennom eller i forbindelse med tjenestene (samlet kalt «brukerinnhold»).  I tillegg erkjenner du at du ikke har noen forventninger om personvern eller konfidensialitet i forbindelse med brukerinnholdet ditt.  Derfor må du velge brukerinnhold nøye.

Du er selv ansvarlig for ethvert brudd på gjeldende lovgivning som følge av at du ikke har overholdt denne avtalen.  Du samtykker herved i å ikke (og ikke hjelpe andre med å) bruke noen av appene og/eller tjenestene til å:

 • poste, lenke til, laste opp eller på andre måter overføre eller lenke til innhold som er: ulovlig, truende, fornærmende, obskønt, vulgært, seksuelt eksplisitt, pornografisk eller som inneholder nakenhet, støtende, overdrevet voldelig, som krenker andres personvern, reklame, kontakter eller andre rettigheter, skadevoldende, falskt eller villedende, ærekrenkende, injurierende, hatefullt eller diskriminerende;
 • poste, lenke til eller overføre noe som krenker andres rettigheter, herunder patent-, varemerke-, forretningshemmelighets-, opphavs-, personvern-, publisitets- eller andre eiendomsrettigheter;
 • sjikanere eller skade en annen person;
 • utnytte eller sette i fare en mindreårig;
 • hindre eller forstyrre tjenestene eller den normale spillflyten eller dialogen i appen, bruke stygt språk eller overdreven «roping», spamme andre sluttbrukere eller på annet vis bruke noen skadelige metoder for å forstyrre andre sluttbrukere eller ansatte hos Scopely;
 • engasjere seg i handlinger som svindler eller forsøker å svindle eller bedra andre for gjenstander de har skaffet seg gjennom autorisert spilling;
 • bruke eller utnytte eventuelle feil eller designsvakheter for å få uautorisert tilgang til tjenestene i et forsøk på å få en urettferdig fordel over andre spillere, eller for noe annet formål;
 • Bruke flere konti, manuelle prosedyrer, roboter, skript eller andre prosesser for å samle eller «dyrke» virtuelle gjenstander.
 • utgi deg for å være, eller prøve å utgi deg for å være, en annen person eller enhet, eller utgi deg for å være fra Scopely eller uriktig fremstille tilknytningen din til Scopely, deres partnere, tjenesteleverandører, lisensgivere og/eller noen andre personer, selskaper og/eller grupper;
 • opprette en falsk identitet for avsender eller opprinnelsen til en melding, forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opphavet til noe materiell som er overført gjennom tjenestene;
 • introdusere eller engasjere deg i aktiviteter som innebærer bruk av virus, roboter, selvkopierende programmer eller annen datakode, filer eller programmer som forstyrrer, ødelegger eller begrenser funksjonaliteten i dataprogramvare eller -maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr, eller på andre måter tillater uautorisert bruk av eller tilgang til en datamaskin eller et datanettverk;
 • forsøker å dechiffrere, dekompilere, demontere eller utføre omvendt utvikling av programvare som omfatter noen av appene og/eller tjenestene;
 • forstyrre, skade, deaktivere, svekke, opprette en uønsket byrde for eller få uautorisert tilgang til tjenestene, herunder Scopelys servere, nettverk og konti;
 • dekke, fjerne, deaktivere, blokkere eller skjule annonser eller andre deler av tjenestene;
 • slette eller revidere informasjon gitt av eller knyttet til en annen sluttbruker av appene og/eller tjenestene;
 • bruke teknologi eller automatiserte systemer, som f.eks. skript, «edderkopper», offline-lesere eller roboter for å innhente eller formidle brukernavn, passord, e-postadresser eller andre data fra noen av appene og/eller tjenestene, eller omgå eller modifisere sikkerhetsteknologi eller programvare som utgjør en del av noen av appene og/eller tjenestene;
 • sende eller føre til at det sendes (direkte eller indirekte) uønsket bulkkommunikasjon av noe slag gjennom tjenestene, inkludert «søppelpost», «spam» og «kjedebrev». Hvis du gjør det, erkjenner du at du vil ha voldt betydelig skade på Scopely, men at skadeomfanget vil være ekstremt vanskelig å måle.  I den grad gjeldende lov tillater det, som en rimelig estimering av slik skade og som likvidert skade, ikke som straff, samtykker du i å betale Scopely 50 dollar for hver faktiske eller tiltenkte mottaker av slik kommunikasjon;
 • be om, innhente eller etterspørre personopplysninger for kommersielle eller ulovlige formål;
 • legge ut, laste opp eller på andre måter overføre et bilde eller en video av en annen person uten at personen samtykker i det;
 • delta i kommersiell aktivitet (inkludert, men ikke begrenset til, reklame eller oppfordring til virksomhet, salg, konkurranser, loddtrekninger, opprettelse, gjenskaping eller distribuering av eller reklamering for en indeks av en betydelig del av Scopely-innholdet eller opprettelse av en virksomhet som bruke Scopely-innholdet) uten Scopelys skriftlige forhåndsgodkjennelse;
 • bruke teknologi eller andre metoder for å få tilgang til, indeksere, ramme, skrape eller lenke til noen av appene og/eller tjenestene (inkludert innholdet) som ikke er autorisert under denne avtalen (inkludert ved å fjerne deaktivering eller omgåelse av innholdsbeskyttelse eller bruk av kontrollmekanismer som er ment å forhindre uautorisert nedlasting, opptak av strømming, lenking, innramming, reproduksjon, tilgang til eller distribusjon av Scopely-innhold);
 • få tilgang til noen av appene og/eller tjenestene (inkludert innholdet) gjennom automatiserte metoder, inkludert «roboter», «edderkopper» eller «offline-lesere» (annet enn gjennom individuelt utførte søk på offentlig tilgjengelige søkemotorer, utelukkende for å, og utelukkende i den grad det er nødvendig for å, opprette offentlig tilgjengelige søkeindekser – men ikke hurtigbuffere eller arkiver – av noen av appene og/eller tjenestene, og ikke inkludert søkemotorer og indekser som er vert for, promoterer eller hovedsakelig lenker til krenkende eller uautorisert innhold);
 • forsøke å forbigå, deaktivere eller på annet vis forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner i noen av appene og/eller tjenestene eller funksjoner som begrenser bruk eller kopiering av noe innhold, eller som håndhever begrensninger for bruk av noen av appene og/eller tjenestene, eller innholdet i dem;
 • bruke noen av appene og/eller tjenestene til å annonsere for eller promotere tredjeparters tjenester, spesielt konkurrerende tjenester;
 • gjøre noe som kan forstyrre eller ha en negativ påvirkning på Scopely;
 • bruke noen av appene og/eller tjenestene på en måte som ikke er i samsvar med alle gjeldende lover;
 • prøve, tilrettelegge, bistå eller oppmuntre andre til å gjøre noe av det ovenstående.

Scopely forbeholder seg retten til, men frasier seg ethvert ansvar eller forpliktelse for, å fjerne brukerinnhold som bryter med denne avtalen, som bestemt av Scopely, eller av noen annen grunn, etter Scopelys eget forgodtbefinnende og uten å varsle deg.  Du erkjenner at Scopely forbeholder seg retten til å etterforske og ta passende rettslige skritt mot alle som, etter Scopelys skjønn, bryter denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, ved å si opp deres sluttbrukerkonti og/eller rapportere slikt brukerinnhold, oppførsel eller aktivitet til politimyndighetene.

Du erkjenner, samtykker i og godtar at Scopely kan få tilgang til, bevare eller dele informasjon du gir noen av appene og/eller tjenestene, inkludert brukerinnhold og kontoregistreringsopplysningene dine, inkludert når Scopely i beste tro mener at slik tilgang, bevaring eller deling er nødvendig for å: (i) beskytte, håndheve eller forsvare de juridiske rettighetene, personvernet, sikkerheten eller eiendommen til Scopelky og deres ansatte, representanter og entreprenører (inkludert håndhevelse av denne avtalen og våre øvrige avtaler); (ii) beskytte sikkerheten, personvernet og tryggheten til sluttbrukere av noen av appene og/eller tjenestene og publikum, inkludert under presserende omstendigheter; (iii) beskytte mot svindel eller mht. risikostyring; (iv) overholde gjeldende lovgivning eller juridiske prosesser; eller (v) som svar på forespørsler fra publikum og myndighetene.  Hvis Scopely selger hele eller deler av sin virksomhet eller foretar et salg eller en overføring av sine aktiva, eller på andre måter er delaktig i en fusjon eller overfører hele eller deler av sin virksomhet, kan Scopely tildele denne avtalen med deg til parten(e) som er involvert i overføringen, inkludert, uten begrensninger, alle rettigheter og lisenser for bruk av brukerinnholdet og informasjon som du fremskaffer i forbindelse med din bruk av appene og/eller tjenestene.  Dine juridiske og kontraktmessige rettigheter vil ikke påvirkes av slik tildeling.  

Scopely forbeholder seg retten til å begrense lagringskapasiteten for brukerinnhold.  Du påtar deg fullt ansvar for å opprettholde sikkerhetskopier av brukerinnholdet ditt, og Scopely påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av brukerinnhold som følge av at det fjernes av Scopely, uansett årsak.

Du forstår og godtar at bruk av noen av appene og/eller tjenestene kan involvere programvarefunksjoner utformet for å oppdage juks eller uautoriserte og skadelige programmer.  I denne sammenhengen kan vi få tilgang til, samle inn, overvåke og/eller eksternt lagre skjermbilder av spilling, informasjon om maskinvarekapasitet, endringer relatert til noen av appene og/eller tjenestene, signaturer, profiler eller navn på kjente uautoriserte eller skadelige tredjepartsprogrammer, filer eller prosesser som muliggjør eller legger til rette for juks, urettferdige fordeler eller hacking av appene og/eller tjenestene.  Hvis det oppdages uautoriserte eller skadelige programmer, kan appene og/eller tjenestene også gi Scopely beskjed om brukerens konto og identifiserende informasjon samt informasjon om det uautoriserte eller skadelige programmet som er i bruk.

Brukerinnhold på meldingstavler og fora

Visse apper og/eller tjenestene kan gi brukerne mulighet til å legge ut meldinger på meldingstavler og fora (samlet «fora»), som kan være åpne for allmennheten, for alle medlemmer av slike apper og/eller tjenester, eller for en bestemt gruppe medlemmer av en spesifikk forum-gruppe.  Du erkjenner at alt innhold som legges ut på forumene er brukerinnhold, og ved å legge ut innhold på forumene, samtykker du i å overholde alle regler og begrensninger på brukerinnhold som angis ovenfor og eventuelle andre regler som gjelder spesifikt for slike fora.  Scopely forbeholder seg retten til, men frasier seg enhver forpliktelse og ethvert ansvar for, å hindre deg i å legge ut brukerinnhold på et forum og til å begrense eller fjerne ditt brukerinnhold fra et forum, eller nekte å ta brukerinnholdet ditt med i et forum, uansett årsak og når som helst, utelukkende etter Scopelys forgodtbefinnende og uten forvarsel til deg.

Du erkjenner at meldinger som legges ut på slike fora er offentlige, og Scopely garanterer ikke sikkerheten til informasjon du deler gjennom et forum; du deler slik informasjon på egen risiko, uten å forvente noe personvern.  Scopely er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten til informasjon lagt ut på et forum og skal ikke være ansvarlig for beslutninger som er basert på slik informasjon.

Eiendomsrettighetene til og lisensen for brukerinnholdet ditt

Scopely hevder ikke eierskapsrettigheter til brukerinnholdet du legger ut, laster opp, sender på e-post, overfører eller på andre måter gjør tilgjengelig (samlet «overfører») på, gjennom eller i forbindelse med noen av appene og/eller tjenestene, unntatt når det gjelder uoppfordrede innleveringer fra deg, som beskrevet under «uoppfordrede innleveringer» under; imidlertid forutsatt at brukerinnholdet ikke inneholder Scopely-innhold.  Ved å legge ut eller overføre brukerinnhold på, gjennom eller i forbindelse med noen av appene og/eller tjenestene, gir du herved Scopely og deres lisenstakere, fullmektige og autoriserte sluttbrukere en verdensomspennende, evig, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullt betalt, royalty-fri, fritt underlisensierbar og overførbar (i sin helhet) rett (inkludert frafall av eventuelle moralske rettigheter du kan ha) og lisens til å bruke, modifisere, ta utdrag fra, tilpasse, publisere, oversette, utarbeide avledede verker, offentlig vise, gjengi og distribuere slikt brukerinnhold, inkludert ditt navn, stemme, bilde (inkludert, men ikke begrenset til, fotografier og avatarer) og andre personlig identifiserbare opplysninger i den grad slik informasjon er å finne i brukerinnholdet, hvor som helst, uansett form og på eller gjennom alle medieformater som nå er kjent eller heretter utvikles, uansett formål, inkludert, men ikke begrenset til, promotering, markedsføring, handel eller ikke-kommersielle eller kommersielle formål.  I tillegg står Scopely fritt til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i slikt brukerinnhold, uansett formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon, markedsføring og levering av kommersielle produkter og tjenester, inkludert appene og tjenestene.  Scopelys bruk av slikt brukerinnhold skal ikke kreve ytterligere varsel eller tillatelser fra deg, og slik bruk skal skje uten krav om tillatelse fra eller betaling til deg eller andre personer eller enheter.  Du gir herved Scopely tillatelse til å effektuere ethvert dokument eller foreta enhver handling som Scopely finner hensiktsmessig for å bekrefte rettighetene som du gir Scopely etter denne avtalen.

Du representerer og garanterer herved at følgende regler og forutsetninger må overholdes for å bruke appene og/eller tjenestene: (i) du fullt ut eier brukerinnholdet som er overført av deg på, gjennom eller i forbindelse med appene og/eller tjenestene, eller du har rett til å gi lisensen som er angitt i dette punktet, og (ii) overføringen av brukerinnhold fra din side, gjennom eller i forbindelse med appene, tjenestene og tredjepartstjenester (som definert under) bryter ikke med personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter og/eller andre rettigheter som tilhører en person eller enhet.  Du samtykker i å betale for alle royalties, gebyrer og eventuelle andre penger som skyldes til en person eller enhet som følge av bruken, i samsvar med bestemmelsene i denne avtalen, av brukerinnhold som er overført av deg på eller gjennom appene, tjenestene og/eller tredjepartstjenester.

Hvis du sletter brukerinnholdet ditt fra appene og/eller tjenestene, vil Scopelys lisens til nevnte brukerinnhold avsluttes etter en rimelig tidsperiode, som nødvendig for at slettingen skal ha full effekt.  Brukerinnholdet kan imidlertid beholdes i Scopelys sikkerhetskopier av appene og/eller tjenestene, som ikke er offentlig tilgjengelige.  Sletting av kontoen fører ikke til at chattehistorikken slettes.  Videre, i den grad Scopely har benyttet seg av ditt brukerinnhold før du slettet det, skal Scopely beholde retten til å utøve slik eksisterende bruk, selv etter at brukerinnholdet ditt er slettet.  Du erkjenner at (i) sletting av ditt brukerinnhold fra appene og/eller tjenestene ikke vil medføre, og Scopely påtar seg intet ansvar for, sletting av brukerinnholdet fra tredjeparter som ble gitt eller hadde tilgang til nevnte brukerinnhold før du slettet det fra appene og/eller tjenestene og (ii) oppsigelse av kontoen din eller opphør av bruk av appene og/eller tjenestene ikke vil medføre umiddelbar eller automatisk sletting av brukerinnholdet ditt, i samsvar med denne avtalen.

Fjerning av materiale som bryter opphavsretten

Scopely respekterer andres immaterielle rettigheter, og krever at sluttbrukerne våre gjør det samme.  Scopely har en policy som muliggjør oppsigelse under passende omstendigheter, av krenkende abonnenter og kontoinnehavere av tjenestene.  Scopely forbeholder seg også retten til å fjerne eller deaktivere tilgang til overføringer av innhold som krenker de immaterielle rettighetene til andre personer under gjeldende lov.

Hvis du mener at materiale på tjenestene krenker opphavsretten din.

Hvis du mener at materiell som befinner seg i eller er koblet til noen tjeneste, krenker opphavsretten din, må du sende Scopelys representant for opphavsrettigheter (identifisert nedenfor) en skriftlig melding om påstått brudd som inneholder alle følgende opplysninger: (a) identifisering av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å være krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verker dekkes av et enkelt varsel, en representativ liste med disse verkene; (b) identifisering av det påståtte krenkende materiellet og informasjon som med rimelighet kan anses som tilstrekkelig for at vi skal kunne finne materiellet på den bestemte tjenesten (f.eks. URL(er) til det påståtte krenkende innholdet); (c) informasjon som med rimelighet kan anses som tilstrekkelig for å la oss kontakte deg, f.eks. adresse, telefonnummer og en e-postadresse; (d) en erklæring fra deg der det fremgår at du i god tro mener at den bestridte bruken ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dennes representant eller gjeldende lovgivning; (e) en erklæring fra deg der det fremgår at de ovennevnte opplysningene i varselet ditt er nøyaktige, og en erklæring fra deg, avlagt under ed, der det fremgår at du er eier av en eksklusiv rettighet som er påstått krenket eller er autorisert til å handle på eierens vegne, og (f) den fysiske eller elektroniske signaturen din.  Send varsler om brudd på opphavsrettigheter til representanten for opphavsrettigheter på følgende adresse eller på e-post (emnelinje: «DMCA Communication»): DMCA Agent, Scopely, Inc., 3530 Hayden Ave., Culver City, CA 90232, USA.

Hvis du har lagt ut materiellet til noen tjeneste som ble fjernet på grunn av et varsel om brudd på opphavsrett fra en rettighetshaver.

Hvis du har lagt ut materiell på noen tjeneste som Scopely har fjernet på grunn av et varsel om påstått brudd fra en opphavsrettseier, vil Scopely umiddelbart ta rimelige skritt for å varsle deg om at materialet er fjernet eller deaktivert.  Dette varselet kan være i form av et generelt varsel i tjenestene, eller gjennom skriftlig eller elektronisk kommunikasjon til adressen(e) du har gitt Scopely, hvis noen.  Du kan sende et motkrav som svar på et slikt varsel, i en skriftlig melding som vesentlig inneholder følgende: (i) identifisering av materialet som ble fjernet eller som tilgang er deaktivert for og stedet i de gjeldende tjenestene der materiellet fantes før det ble fjernet eller tilgangen ble deaktivert; (ii) en erklæring fra deg, under ed, på at du i god tro mener at materialet ble fjernet eller deaktivert som følge av en feiltakelse eller feilidentifikasjon av materialet som skal fjernes eller deaktiveres; (iii) ditt navn, adresse, telefonnummer og en erklæring der det fremgår at du samtykker i jurisdiksjonen til den føderale distriktsretten der adressen din hører til, eller hvis du har adresse utenfor USA, for ethvert juridisk distrikt der Scopely finnes, og at du vil godta forkynnelse av rettsdokumenter fra personen som leverte varselet der det bes om fjerning eller deaktivering av tilgang til materialet, eller denne personens representant; og (iv) den fysiske eller elektroniske signaturen din.

Merk at i henhold til 17 U.S.C. (United States Code) §512(f) kan enhver person som bevisst gir vesentlige feilopplysninger i et varsel om påstått brudd eller et motvarsel være ansvarlig for eventuelle skader.

Din eksponering overfor andres brukerinnhold

Du forstår at Scopely ikke kontrollerer brukerinnholdet som sluttbrukere legger ut via tjenestene, og dermed forstår du at du kan utsettes for støtende, uriktig eller på andre måter upassende brukerinnhold.  Scopely påtar seg intet ansvar for denne typen innhold.  Hvis du blir kjent med misbruk av tjenestene, inkludert eventuelle brudd på «begrensninger på bruk av tjenestene», må du umiddelbart rapportere det til Scopely på marvelstrikeforce@scopely.com.  Scopely påtar seg intet ansvar for å overvåke tjenestene for upassende brukerinnhold eller sluttbrukernes atferd.  Hvis Scopely, når som helst og etter eget forgodtbefinnende, velger å overvåke tjenestene, skal Scopely likevel ikke ha noe ansvar for innhold utover Scopely-innhold, ei heller noen forpliktelse til å modifisere eller fjerne upassende innhold eller ansvar for sluttbrukeres atferd.

Tredjeparters lenker og tjenester

Appene og/eller tjenestene kan tilveiebringe, eller tredjeparter kan tilveiebringe, lenker til eller strømmer fra andre nettsteder, applikasjoner, annonser, ressurser eller andre tjenester opprettet av tredjeparter («tredjepartstjenester»).  Med mindre annet uttrykkelig oppgis av oss i appene og/eller tjenestene, er vi ikke knyttet til operatørene av noen tredjeparts nettsteder eller andre ressurser som lenker til eller lenker fra noen av appene og/eller tjenestene.  Når du er i kontakt med en leverandør av en tredjepartstjeneste, samhandler du med en tredjepart, ikke med Scopely.  Hvis du velger å bruke en tredjepartstjeneste og dele informasjon med tredjeparten, kan leverandøren av tredjepartstjenesten bruke og dele dataene dine i samsvar med personvernpolitikken sin og personverninnstillingene dine på den nevnte tredjepartstjenesten.  Scopely oppfordrer deg til å unnlate å gi personlig identifiserbare opplysninger til eller gjennom tredjepartstjenester, med mindre du kjenner og er komfortabel med parten du samhandler med.  I tillegg kan leverandøren av tredjepartstjenesten bruker andre parter til å levere deler av applikasjonen eller tjenesten til deg, f.eks. teknologi-, utviklings- eller betalingstjenester.  Scopely påtar seg uttrykkelig intet ansvar for, og gir ingen garantier for, verken uttrykte eller underforståtte, tredjepartstjenestene eller leverandørene av slike tredjepartstjenester (inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon som leveres av slike tredjepartstjenester eller personvernpraksisen til disse).  Inkludering av en tredjepartstjeneste, eller en lenke til en slik, på tjenestene skal ikke bety noen godkjenning av eller støtte til tredjepartstjenesten.  Scopely er ikke ansvarlig for innhold eller praksiser på nettsteder eller applikasjoner annet enn appene og tjenestene, selv om nettstedet eller applikasjonen tilveiebringer lenker til appene og/eller tjenestene, og selv om den drives av en forretningspartner eller annet selskap som på andre måter er tilknyttet noen av appene og/eller tjenestene.  Ved å bruke noen av appene og/eller tjenestene bekrefter og aksepterer du at Scopely ikke er ansvarlig overfor deg for innhold eller andre materialer som ligger på serveren til et nettsted eller en applikasjon annet enn appene og/eller tjenestene.  DU GODTAR AT BRUKEN DIN AV TREDJEPARTS NETTSTEDER OG RESSURSER OG ALT AV INNHOLD, INFORMASJON, DATA, REKLAME, PRODUKTER, TJENESTER ELLER ANNET MATERIELL SOM ER PÅ ELLER TILGJENGELIG GJENNOM SLIKE NETTSTEDER OG RESSURSER, SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO OG ER UNDERLAGT VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR BRUK SOM GJELDER FOR SLIK NETTSTEDER OG RESSURSER.

Medlemskonflikter

Du er ene og alene ansvarlig for samhandlingene dine med andre sluttbrukere av appene og/eller tjenestene, leverandører av tredjepartstjenester og andre parter du samhandler med på, gjennom eller i forbindelse med noen av appene og/eller tjenestene.  Scopely forbeholder seg retten til, men er på ingen måte forpliktet til, å involvere seg på hvilken som helst måte i eventuelle tvister mellom deg og slike parter.

Personvern

Bruk av appene og tjenestene styres også av personvernerklæringen vår, som denne henvisningen er innlemmet i og utgjør en del av denne avtalen.

Ansvarsfraskrivelser

LOVEN I VISSE JURISDIKSJONER, INKLUDERT PROVINSEN QUEBEC, TILLATER KANSKJE IKKE UNNTAK ELLER BEGRENSNING AV GARANTIER ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE NOEN AV ELLER ALLE UNNTAKENE ELLER BEGRENSNINGENE NEDENFOR IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER. APPENE OG TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER» OG «NÅR TILGJENGELIGE», OG SCOPELY VERKEN GARANTERER ELLER LOVER NOEN SPESIFIKKE RESULTATER FRA BRUK AV APPENE OG/ELLER TJENESTENE OG/ELLER KONTINUERLIG TILGJENGELIGHET AV APPENE OG/ELLER TJENESTENE.  I DEN GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, FRASKRIVER SCOPELY SEG UTTRYKKELIG ENHVER GARANTI OG BETINGELSE RELATERT TIL APPENE OG/ELLER TJENESTENE, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISERTE SALGBARHETSGARANTIER, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG IKKE-KRENKELSE AV OPPHAVSRETT, OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR YTELSE ELLER FORHANDLING.  UTEN Å BEGRENSE DET GENERELLE I DET OVENSTÅENDE GIR SCOPELY INGEN GARANTI FOR AT BRUKEN DIN AV APPENE OG/ELLER TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTT, BETIMELIG, SIKKER ELLER FEILFRI, AT DEFEKTER I SCOPELYS APPER OG/ELLER TJENESTER VIL RETTES OPP ELLER AT TJENESTENE OG SERVERNE DE ER TILGJENGELIGE FRA VIL VÆRE FRI FOR VIRUS OG ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT INFORMASJON INNHENTET AV DEG PÅ, GJENNOM ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE ELLER TREDJEPARTERS TJENESTER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GJENNOM BRUKERINNHOLD ELLER ANNONSER FRA TREDJEPARTER) VIL VÆRE RIKTIG, PÅLITELIG, BETIMELIG ELLER FULLSTENDIG.  I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, VIL SCOPELY IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV DATA, SKADE PÅ EIENDOM, PERSONSKADE ELLER DØD) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV APPENE OG/ELLER TJENESTENE, PROBLEMER ELLER TEKNISKE FEIL I FORBINDELSE MED BRUK AV APPENE OG/ELLER TJENESTENE, DELTAKELSE PÅ EN SCOPELY-BEGIVENHET, MATERIALE SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANDRE MÅTER ANSKAFFET I FORBINDELSE MED APPENE OG/ELLER TJENESTENE, BRUKERINNHOLD, TREDJEPARTERS ANNONSER ELLER TREDJEPARTERS TJENESTER SOM OVERFØRES PÅ, GJENNOM ELLER I FORBINDELSE MED APPENE OG/ELLER TJENESTENE, ELLER OPPFØRSELEN TIL SLUTTBRUKERE AV APPENE OG/ELLER TJENESTENE, VERKEN PÅ NETT ELLER ELLERS.  BRUK AV BRUKERINNHOLD, TREDJEPARTERS ANNONSER, TREDJEPARTSTJENESTER OG VARER OG TJENESTER SOM LEVERES AV EN TREDJEPART SKJER UTELUKKENDE PÅ DITT ANSVAR OG FOR DIN EGEN RISIKO.

DU BEKREFTER OG SAMTYKKER I AT BRUK AV APPENE OG TJENESTENE, OG ALL INFORMASJON SOM OVERFØRES ELLER MOTTAS I FORBINDELSE MED DISSE, KAN VÆRE USIKKERT OG KAN FANGES OPP AV UAUTORISERTE PARTER. I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, PÅTAR DU DEG ANSVAR FOR ALLE KOSTNADER KNYTTET TIL VEDLIKEHOLD, REPARASJON ELLER KORRIGERINGER PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER ANNEN EIENDOM, ELLER GJENOPPRETTING ELLER REKONSTRUKSJON AV TAPTE DATA SOM BLIR NØDVENDIG SOM FØLGE AV BRUK AV APPENE OG TJENESTENE.

Ansvarsbegrensning

LOVEN I VISSE JURISDIKSJONER, INKLUDERT PROVINSEN QUEBEC, TILLATER IKKE BEGRENSNING AV ANSVAR ELLER VISSE SKADESERSTATNINGER.  HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE NOEN AV ELLER ALLE BEGRENSNINGENE NEDENFOR IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER. I DEN GRAD STYRENDE LOV TILLATER DET, SKAL SCOPELY OG DERES LISENSGIVERE, LEVERANDØRER OG TJENESTELEVERANDØRER SAMT DERES RESPEKTIVE OFFISERER, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, ETTERFØLGERE OG UTPEKTE REPRESENTANTER (SAMLET KALT «SCOPELYS ENHETER») IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR EVENTUELLE INDIREKTE, KONSEKVENSIELLE, EKSEMPLARE, UTILSIKTEDE, SPESIELLE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAPT PROFITT SOM FØLGE AV DIN BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE APPENE OG/ELLER TJENESTENE.  INGEN AV SCOPELYS ENHETER ER ANSVARLIGE FOR UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV OVERFØRINGER ELLER DATA, ELLER FOR NOE MATERIELL ELLER NOEN DATA SOM SENDES ELLER MOTTAS, ELLER SOM IKKE SENDES ELLER MOTTAS.  INGEN AV SCOPELYS ENHETER ER ANSVARLIGE FOR TRUENDE, ÆREKRENKENDE, UANSTENDIG, KRENKENDE ELLER ULOVLIG INNHOLD ELLER OPPFØRSEL FRA NOEN ANNEN PART, ELLER NOEN TREDJEPARTS BRUDD PÅ ANDRES OPPHAVSRETT, RETT TIL PERSONVERN ELLER ANDRE RETTIGHETER.  I NOE SØKSMÅL ELLER SAKSFØRSEL MOT NOEN AV SCOPELYS ENHETER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NOEN AV APPENE OG/ELLER TJENESTENE, ENTEN PÅ GRUNN AV KONTRAKTSMESSIGE ÅRSAKER, TORT, GARANTI ELLER ANNET, SKAL OPPREISNINGEN DU KAN HA RETT TIL VÆRE BEGRENSET TIL 100 AMERIKANSKE DOLLAR.  DU FRASIER DEG HERVED RETTIGHETEN TIL Å FØRE NOEN SAK DU EVENTUELT SKULLE HA MOT SCOPELYS ENHETER NÅR DET GJELDER BRUK AV ELLER TILGANG TIL NOEN AV APPENE OG/ELLER TJENESTENE ETT ÅR ETTER ET SLIKT KRAV ELLER SAK OPPSTÅR.

NOEN STATER ELLER RETTSKRETSER TILLATER IKKE UNNTAK FRA LOVBESTEMTE ELLER STILLTIENDE GARANTIER, ELLER UNNTAK FRA ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR VISSE TYPER SKADER. I SLIKE STATER ELLER RETTSKRETSER KAN DET HENDE AT BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKENE I DENNE DELEN IKKE GJELDER FOR DEG. I SLIKE STATER ELLER RETTSKRETSER ER ANSVAR BEGRENSET TIL DET LAVESTE BELØPET SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

DU GODKJENNER OG SAMTYKKER I AT EVENTUELLE SKADER DU PÅFØRES SOM FØLGE AV SCOPELYS HANDLINGER ELLER UNNLATELSER, ELLER GJENNOM DIN TILGANG TIL OG/ELLER BRUK AV NOEN AV APPENE OG/ELLER TJENESTENE, IKKE ER UOPPRETTELIGE OG IKKE ER TILSTREKKELIGE TIL Å GI DEG RETT TIL NOE MIDLERTIDIG RETTSMIDDEL ELLER ANDRE TILSVARENDE ERSTATNINGER SOM BEGRENSER TILGJENGELIGHETEN TIL ELLER ANDRE PERSONERS MULIGHET TIL Å FÅ TILGANG TIL OG/ELLER BRUKE HELE ELLER DELER AV NOEN AV APPENE OG/ELLER TJENESTENE.

BEGRENSNINGENE I DETTE AVSNITTET GJELDER UAVHENGIG AV OM DET PÅSTÅTTE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, FORSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, OG SELV OM SCOPELY HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Jurisdiksjon i USA

Scopely leverer appene og tjenestene i USA.  Scopely garanterer ikke at appene, Scopely-innholdet og/eller tjenestene er passende (eller, i noen tilfeller, tilgjengelige) for bruk andre steder.  Hvis du bruker appene og/eller tjenestene fra en jurisdiksjon utenfor USA, samtykker du i at du gjør det på eget initiativ, og du er ansvarlig for å overholde lokale lover der de gjelder for bruk av appene og/eller tjenestene.

Ikke alle app-produktene er tilgjengelige over hele verden eller i hele landet, og Scopely gir ingen garanti om at du vil kunne hente app-produkter i en bestemt jurisdiksjon, verken i eller utenfor USA.

Amerikanske eksportkontroller

Programvaren som er tilgjengelig i forbindelse med tjenestene er videre gjenstand for amerikansk og kanadisk eksportkontroll.  Slik programvare kan ikke lastes ned fra tjenestene eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres i strid med amerikanske eller kanadiske eksportlover.  Nedlasting og bruk av slik programvare skjer utelukkende for din egen risiko.

Voldgiftsavtale

LOVEN I VISSE JURISDIKSJONER, INKLUDERT PROVINSEN QUEBEC, TILLATER IKKE OBLIGATORISK VOLDSGIFT. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENTE NOEN AV ELLER ALLE KRAVENE NEDENFOR FOR OBLIGATORISK VOLDGIFT IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

(1) I den grad gjeldende lov tillater det, vil Scopely og deres representanter, ansatte, interesseforgjengere, etterfølgere og utnevnte parter og du være enige om at enhver tvist (som definert heri) mellom deg og Scopely om et hvilket som helst aspekt ved ditt forhold til Scopely skal løses i en bindende, konfidensiell, enkeltstående og rettferdig voldgiftsprosess, ikke i retten.  Både du og Scopely er enige om å frasi dere retten til å saksøke i retten.  Uttrykket (tvist) skal gis den videst mulige håndhevbare betydningen og skal omfatte enhver tvist, krav, tiltalepunkt, saksgrunnlag eller kontrovers mellom deg og Scopely, uavhengig av om den er basert på kontrakt, vedtekter, forskrifter, forordninger, culpa-ansvar (inkludert, men ikke begrenset til, svindel, feilaktig fremstilling, bedragersk motiv, uaktsomhet eller annen internasjonal forvoldt skade) eller andre juridiske eller tilsvarende teorier.  Uttrykket «tvist» inkluderer spesifikt, men er ikke begrenset til, alle krav mellom deg og Scopely som på noen måte er knyttet til eller omfatter denne voldgiftsavtalen, ethvert annet aspekt ved denne avtalen (inkludert deres anvendelighet og samsvar med gjeldende lov), produkter og tjenester som leveres av Scopely, faktureringstvister og tvister knyttet til kommunikasjon via telefon, tekstmelding eller annen kommunikasjon fra en av oss og mottatt av den andre parten.  De eneste unntakene for denne voldgiftsavtalen er at (i) både du og Scopely beholder retten til å saksøke i småkravsaker og (ii) både du og Scopely kan saksøke den andre i retten for å søke oppreisning for brudd på eller annet misbruk av immaterielle rettigheter.  Tvister om hvorvidt disse unntakene gjelder, skal avgjøres av retten der rettsprosessen er fremmet, og enhver annen tvist over muligheten for mekling skal løses av voldgiftsmannen.  Det er ingen dommer eller jury i en voldgiftssak, og rettsvurderingen av erstatning tildelt ved voldgift er begrenset.  Voldgiftsdommeren må følge denne voldgiftsavtalen.  Voldgiftsmannen kan imidlertid tildele, på individuell basis, samme erstatning og oppreisning som en domstol (inkludert rettspåbud og fastsettelsesdom, eller lovbestemt erstatning).

(2) Denne avtalen viser en transaksjon i handel på tvers av delstatsgrenser, og det er derfor Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16, som styrer tolkningen og håndhevelsen av denne voldgiftsavtalen.  Denne voldgiftsavtalen skal overleve oppsigelse av denne avtalen.

(3) En eventuell voldgiftsprosess mellom deg og Scopely skal utføres av Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. («JAMS»), i samsvar med JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures som gjelder fra og med 1. juli 2014 («JAMS-reglene»), med endringer i denne avtalen, for mekling.  Meklingen skal utføres av en enkelt, nøytral voldgiftsmann, og hvis du og Scopely ikke kan bli enige om hvem den ene voldgiftsmannen skal være, vil han eller hun utnevnes i samsvar med JAMS-reglene, med deltakelse og involvering fra Scopely og deg, i samsvar med JAMS-regel nr. 12.  JAMS-reglene finner du på nettstedet http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/.  Consumer Arbitration Minimum Standards finner du på https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/.  Voldgiftsmannen er bundet av vilkårene i denne voldgiftsavtalen.

(4) Hvis enten du eller Scopely ønsker å mekle om et krav, må du eller Scopely først sende en e-post til den andre parten med et skriftlig varsel om tvist («varsel») som angir navnet, adressen og kontaktopplysningene til parten som varsler, de spesifikke fakta som er årsaken til tvisten, tjenesten som varselet gjelder for og ønsket oppreisning.  Varselet ditt til Scopely skal sendes i posten til «Arbitration Notice of Dispute», til Scopely, Inc. Attn: General Counsel, 3530 Hayden Ave., Culver City, CA 90232, USA.  Scopely vil sende alle varsler til deg på kontaktinformasjonen vi har om deg eller som du tilveiebringer.  Det er senderens ansvar å sørge for at mottakerne mottar varselet.  I løpet av de første 45 dagene etter at du eller vi har sendt et varsel til den andre, kan du eller vi prøve å finne en løsning på tvisten.

Hvis du og vi ikke løser tvisten innen 45 dager, vil enten du eller vi kunne starte voldgiftsprosess, i samsvar med JAMS-reglene.  Du finner ytterligere informasjon om hvordan du leverer et krav om voldgift på http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf.  I tillegg til å sende inn dette kravet om voldgift med JAMS, i samsvar med reglene og prosedyrene, må du sende en kopi av det ferdig utfylte kravet om voldgift til Scopely, på adressen som angis over, som du sendte varselet om tvisten til.

(5) Du og Scopely godtar og samtykker i å overholde følgende regler for voldgift: (a) DU OG SCOPELY KAN FREMME KRAV MOT DEN ANDRE PARTEN BARE I DIN ELLER DERES INDIVIDUELLE KAPASITET, IKKE SOM SAKSØKER ELLER GRUPPEMEDLEM I EN PÅSTÅTT GRUPPE, REPRESENTANT ELLER FLERKRAVSPROSEDYRE, OG MEKLEREN SKAL IKKE HA MYNDIGHET TIL Å TILDELE ERSTATNING TIL HELE GRUPPER; (b) Scopely vil betale meklingskostnadene der det kreves av JAMS Consumer Arbitration Minimum Standards og i samsvar med paragraf 6 under; (c) mekleren kan tildele alle individuelle erstatninger eller individuell oppreisning som tillates av gjeldende lov; og (d) hver av partene betaler sine egne advokatutgifter, unntatt der annet tillates i paragraf 8 under.

(6) JAMS krever gebyr for arkivering og andre gebyrer for utføring av mekling.  Vanligvis må saksøkeren betale arkiveringsavgiften for å igangsette voldgiften, men hvis du ønsker å påbegynne voldgift mot Scopely, samtykker du og Scopely i og godtar å overholde følgende:

 • Hvis du søker å få tilbake mindre enn 10 000 dollar (inkludert advokatutgifter), vil Scopely betale arkiveringsavgiften på dine vegne, eller betale deg tilbake for denne.
 • Hvis du søker å få tilbake 10 000 dollar eller mer, må du betale arkiveringsavgiften som kreves av JAMS, men Scopely vil betale deg tilbake arkiveringsavgiften hvis du vinner frem med alle krav som bestemmes av voldgiftsmannen.
 • Scopely og du samtykker i at, dersom kravene det skal mekles om totalt utgjør under 10 000 dollar (inkludert advokatutgifter), vil kravet vanligvis bestemmes utelukkende basert på skriftlig kommunikasjon, uten høring telefonisk eller med personlig oppmøte. Scopely vil ikke kreve en høring for krav på under 10 000 dollar.  Denne bestemmelsen skal ikke forstås av voldgiftsmannen slik at den fratar deg eventuelle rettigheter til høring over telefon eller ved personlig oppmøte i hjembyområdet ditt, i samsvar med JAMS-reglene.
 • Scopely og du samtykker i at hvis kravene voldgiftsprosessen gjelder utgjør 10 000 dollar eller mer, skal voldgiftprosessen utføres på en måte og et sted som er i samsvar med JAMS-reglene.

(7) Uavhengig av hvordan voldgiftsprosessen skjer, skal både du og Scopely samarbeide i god tro med å utveksle ikke-privilegerte dokumenter og opplysninger etter behov, i samsvar med JAMS-reglene, og voldgiftsdommeren skal utstede en begrunnet og skriftlig avgjørelse som i tilstrekkelig grad forklarer voldgiftsmannens funn og konklusjoner.

(8) Under voldgiftsprosessen kan det påløpe advokathonorarer for både deg og Scopely.  Hver av partene samtykker i å betale for sine egne eller sine egne advokaters salærer, med mindre det omtvistede kravet tillater at den vinnende parten skal betales for sine advokatsalærer, og i så fall skal de tildelte honorarene bestemmes av gjeldende lov(er).  I tillegg til de rettigheter du eventuelt har til å få tilbakebetalt advokathonorarer etter gjeldende lov, hvis du vinner frem i voldgiftssaken og hvis Scopely ikke har tilbudt et forlik til deg før voldgiftsprosessen, eller hvis beløpet du vinner er minst 25 % større enn Scopelys høyeste forlikstilbud, vil Scopely betale advokathonorarene dine, innen rimelighetens grenser, i tillegg til erstatningsbeløpet tildelt av voldgiftsmannen.  Hvis Scopely vinner voldgiftssaken, vil du være ansvarlig for dine egne advokathonorarer.  Hvis voldgiftsmannen på forespørsel fra den vinnende parten finner at den tapende parten har fremført et krav eller forsvar som utgjør uberettiget tiltale, skal voldgiftsmannen i tillegg beordre den tapende part om å betale voldgiftsutgifter for begge parter, og kan beordre den tapende part om å betale rimelige advokathonorarer for den vinnende part, med mindre slik tildeling ikke er tillatt etter gjeldende lover.

(9) Voldgiftsmannen kan tildele deklaratorisk eller gi påbud om oppreisning bare i favør av parten som søker oppreisning, og kun i den grad det er nødvendig for å sikre den oppreisningen som er berettiget av partens individuelle krav.  Voldgiftsmannen kan ikke pålegge Scopely å betale penger eller foreta andre handlinger med hensyn til andre personer enn deg selv, med mindre Scopely uttrykkelig går med på dette på forhånd, etter at en voldgiftsmann er valgt, for å tillate voldgiftsmannen å komme med et slikt pålegg.  Med mindre Scopely uttrykkelig godtar det, kan voldgiftsmannen heller ikke konsolidere andre personers krav med ditt, og kan heller ikke på andre måter presidere over noen som helst form for representativt gruppesøksmål med flere skadelidende parter.

(10) Du og Scopely samtykker i å opprettholde voldgiftsprosedyrens konfidensielle karakter og vil ikke avsløre faktaene fra voldgiftsprosessen, dokumenter utvekslet som en del av en eventuell mekling, prosedyrene i voldgiftsprosessen, voldgiftsmannens beslutning eller eksistensen eller størrelsen på en eventuell erstatning, unntatt i den grad det er nødvendig for å forberede eller gjennomføre voldgiftsprosessen (og i så fall skal alle som gjøres kjent med de konfidensielle opplysningene samtykke i å bevare konfidensialiteten), eller unntatt i den grad det kan bli nødvendig i forbindelse med en rettssøknad om foreløpige rettsmidler, en juridisk innsigelse mot en tildeling eller håndhevelse av denne, eller med mindre det på andre måter kreves etter gjeldende lovgivning eller rettsordre.

(11) Med unntak av underpunkt (a) i paragraf (5) (dvs. fraskrivelse av anledningen til å fortsette på vegne av flere skadelidende eller en påstått gruppe), hvis en eller flere deler av denne voldgiftsavtalen finnes å være ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig, skal resten av denne voldgiftsavtalen fortsatt ha virkning og forstås i samsvar med vilkårene, som om den ugyldige, ikke håndhevbare eller ulovlige bestemmelsen ikke fantes. Hvis, derimot, underpunkt (a) i paragraf (5) finnes å være ugyldig, ikke håndhevbart eller ugyldig, skal hele denne voldgiftsavtalen erklæres død og maktesløs, men resten av denne avtalen, herunder bestemmelsene som styrer hvor sak kan reises mot Scopely, valg av gjeldende lov og vår gjensidige fraskrivelse av rett til juryrettssak, forbli gyldig og gjelde for alle krav som, av denne eller andre årsaker, tas til retten istedenfor til en voldgiftsprosess.

Gjeldende lov

Med unntak av det som ellers oppgis her, og underlagt gjeldende lov (som kan inkludere provinsen Quebec), skal avtalen reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i staten New York, uten hensyn til statens lovbestemmelser.

Unntatt i forbindelse med tvister som skal løses gjennom en voldgiftsprosess i samsvar med voldgiftsavtalen, og i den grad gjeldende lov tillater det, samtykker du og Scopely i å la retten i New York, New York ha eksklusiv jurisdiksjon til å løse enhver tvist som oppstår som følge av avtalen, appene og/eller tjenestene.  I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV FRASIER DU DEG HERVED BEVISST, FRIVILLIG OG MED HENSIKT, ENHVER RETT DU KAN HA TIL EN JURYRETTSSAK I FORBINDELSE MED RETTSTVISTER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE KRAV, MOTKRAV ELLER KRAV FRA TREDJEPARTER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED, DENNE AVTALEN.

UNNTATT DER DETTE ER FORBUDT SAMTYKKER DU I AT ETHVERT SAKSGRUNNLAG DU KAN HA SOM FØLGE AV ELLER KNYTTET TIL DENNE AVTALEN, APPENE ELLER TJENESTENE, MÅ IGANGSETTES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT SAKSGRUNNLAGET OPPSTO.  ETTER DEN TID SKAL SLIKE SØKSMÅL HINDRES PERMANENT.

 

Skadesløshet

Du samtykker i å holde Scopelys enheter skadesløse med hensyn til alt av eventuelle tap, ansvar, krav eller utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatutgifter, som oppstår i forbindelse med eller på noe vis relatert til noe krav som følge av ditt brudd på denne avtalen, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med din feilbruk av appene og/eller tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, enhver bruk av din konto, uavhengig av om den er autorisert av deg), ditt eventuelle brudd på andres rettigheter eller innhold som du overfører gjennom tjenestene.  Du samtykker i å frita Scopelys enheter fra alle eksisterende og fremtidige krav du har eller kanskje vil ha, kjente eller ukjente, som på noen måte er relatert til bruken din av eller manglende evne til å bruke appene og/eller noen av tjenestene.

Uoppfordrede innleveringer

Scopely tar ikke bevisst imot, verken via noen av appene og/eller tjenestene eller på andre måter, uoppfordrede innleveringer, inkludert, men ikke begrenset til, innleveringer fra deg med bloggideer, artikler, manuskripter, historieutkast, oppdiktet fanlitteratur, figurer, tegninger, informasjon, forslag, ideer eller konsepter. Scopely ber om at du ikke kommer med uoppfordrede innleveringer.  Enhver likhet mellom en uoppfordret innlevering og elementer i Scopelys kreative verker, inkludert, men ikke begrenset til, en film, serie, historie, tittel eller et konsept, vil være rent tilfeldig.  Hvis du sender uoppfordrede innleveringer til Scopely gjennom noen av appene og/eller tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, gjennom fora), godtar du imidlertid at (i) uoppfordrede innleveringer fra Deg ikke leveres fortrolig eller med tillit, og at hvis du foretar slike innleveringer, vil ingen kontraktmessige eller betrodde forhold opprettes mellom deg og Scopely; (ii) enhver slike uoppfordrede innleveringer og opphavsrett deri vil utelukkende tilhøre og utelukkende eies av Scopely (og utgjør ikke brukerinnhold lisensiert av deg til Scopely under «rettighetene til og lisensen for brukerinnholdet ditt»), og vil kunne brukes, kopieres, underlisensieres, tilpasses, overføres, distribueres, offentlig fremføres, publiseres, vises eller slettes etter Scopelys eget forgodtbefinnende; (iii) du vil ikke ha rett til noen som helst godtgjørelse, anerkjennelse, eller varsel i forbindelse med slike innleveringer; (iv) du frasier deg all rett til å fremme krav mot Scopely i forbindelse med uoppfordrede innlegg fra deg, inkludert, men ikke begrenset til, urettferdig konkurranse, brudd på impliserte kontrakter eller konfidensialitetsbrudd.

Annet

Scopelys unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse under denne avtalen, vil ikke fungere som et frafall av rettigheten eller bestemmelsen.  Avsnittstitlene i denne avtalen er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning.  Denne avtalen gjelder i den grad gjeldende lovgivning tillater det.  Bortsett fra der noe annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, hvis en eller flere bestemmelser i denne avtalen er ulovlige, ugyldige eller ikke håndhevbare, skal bestemmelsen skilles fra avtalen og ikke påvirke de gjenværende bestemmelsenes gyldighet og tvangskraft.  Denne avtalen, sammen med alle avtaler og fremstillinger det refereres til i og som er inkludert i den, er hele avtalen mellom deg og Scopely relatert til innholdet i den, og, med mindre annet er oppgitt i denne avtalen, erstatter alle tidligere eller samtidig skrevne eller muntlige avtaler eller forståelser mellom deg og Scopely relatert til slikt innhold.

Du samtykker i at eventuelle varsler som Scopely under gjeldende lov kan være pålagt å sende deg er utført idet Scopely sender en e-postmelding til e-postadressen du har registrert hos Scopely, eller idet slike varsler publiseres på informasjonssiden(e) for appene og/eller tjenestene.

Du samtykker i at det ikke eksisterer noe prosjektsamarbeid, partnerskapsforhold, ansettelsesforhold eller byråforhold mellom deg og Scopely som følge av denne avtalen eller bruken din av noen av appene og/eller tjenestene.  En trykt versjon av denne avtalen og eventuelle varsler knyttet til avtalen skal kunne godtas under rettslige eller administrative prosesser basert på eller i forbindelse med denne avtalen, i samme grad som andre forretningsdokumenter og dokumentasjon som opprinnelig ble generert og opprettholdt i trykket form.

Ingenting i denne avtalen skal begrense Scopelys rett til å etterkomme anmodninger fra myndigheter, rettshåndhevelser eller krav knyttet til bruken din av noen av appene og/eller tjenestene eller informasjon gitt til, eller samlet av, oss i forbindelse med slik bruk.

Kontakt oss på marvelstrikeforce@scopely.com dersom du har spørsmål om denne avtalen.

JEG HAR LEST DENNE AVTALEN OM BRUKERVILKÅR OG GODTAR ALLE BESTEMMELSENE SOM ER ANGITT OVENFOR.