California Consumer Privacy Act (CCPA)

”Sälj inte mina personuppgifter”-rättigheter

Om du är invånare i Kalifornien kan California Civil Code avsnitt 1798.120 tillåta dig att ”välja bort” ”försäljningen” av dina ”personuppgifter” till ”tredje parter” (som dessa termer definieras i CCPA).

Vår sekretess- och integritetspolicy ger dig också vissa kontroller och val angående vår insamling, användning och delning av dina uppgifter som kan innefatta:

  • Att välja att kontrollera riktad reklam från många reklamnätverk och partner, datautbyte och marknadsanalyser samt leverantörer av digital reklam och marknadsföringstjänster genom att besöka Digital Advertising Alliance.
  • Att välja att begränsa deltagande i Nielsen Digital Measurement Research (för icke-paneldeltagare) genom att klicka här.