Sekretess- och integritetspolicy

Gäller från 16 september 2019

Innehållsförteckning:

  1. OMFATTNING OCH TILLÄMPNING:Vad och vem denna Policy inbegriper
  2. INSAMLING AV INFORMATION:Källorna och metoderna utifrån vilka vi, våra tjänsteleverantörer och våra annonsörer samlar in information från och om dig, inklusive information om din samverkan med FoxNext-tjänsterna
  3. ANVÄNDNING OCH UTLÄMNANDE:Hur vi använder informationen som vi samlar in från och om dig, vilka vi kan komma att dela den med och/eller lämna ut, överlåta och/eller kommunicera den till och varför
  4. SÄKERHET:Hur vi skyddar din information från förlust eller missbruk
  5. ANVÄNDARÅTKOMST OCH -KONTROLL:Hur du får åtkomst till och kontrollerar information vi innehar om dig
  6. ANNAN VIKTIG INFORMATION:Annat du bör känna till om denna Policy och hur vi hanterar din information
  7. KONTAKTA OSS:Hur du kontaktar FoxNext angående denna Policy

1. OMFATTNING OCH TILLÄMPNING

FoxNext Games LLC (”FoxNext”, ”vi”, ”oss”, ”vår/vårt/våra”) vill att du känner till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information från och om dig. Denna Sekretess- och integritetspolicy beskriver våra metoder i samband med information som samlas in via tjänster som webbplatser, mobila webbplatser, applikationsprogram (”appar”) och gränssnittskomponenter (”widgets”) (gemensamt ”FoxNext-tjänsterna”). Genom att använda FoxNext-tjänsterna godkänner du villkoren i denna Sekretess- och integritetspolicy. En lista över våra Anknutna företag finns här: https://privacy.thewaltdisneycompany.com/en/definitions/.

Som framgår av våra Användarvillkor vänder sig FoxNext-tjänsterna till allmänheten, riktar sig inte till barn och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn eller personer under 13 år.

Denna Sekretess- och integritetspolicy gäller för alla användare, inklusive de som använder FoxNext-tjänsterna utan att ha registrerat sig eller abonnerat på en FoxNext-tjänst och de som har registrerat sig för eller abonnerat på en FoxNext-tjänst.  Denna Sekretess- och integritetspolicy gäller FoxNexts insamling och användning av dina personuppgifter (dvs. information som identifierar en specifik person, såsom fullständigt namn eller e-postadress). Den beskriver även i allmänna ordalag FoxNexts metoder för hantering av icke-personlig information (till exempel intressen, demografi och användning av tjänster).

2. INSAMLING AV INFORMATION

FoxNext och våra tjänsteleverantörer samlar in följande information från och om dig:

Registreringsinformation  är den information som du anger för att registrera dig för en FoxNext-tjänst, till exempel för att skapa ett konto, lägga upp kommentarer, få aviseringar, nyhetsbrev eller annan kommunikation, delta i en undersökning som utförs av FoxNext eller av en tredjepartsleverantör för vår räkning, eller deltar i en tävling eller utlottning. Registreringsinformation kan innefatta exempelvis namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, kön eller postnummer,  födelsedatum, plats, enhetsinformation, information om din användning av FoxNext-tjänsterna och all annan information du väljer att tillhandahålla.

Offentlig information och inlägg består av kommentarer eller innehåll som du lägger upp på FoxNext-tjänsterna och informationen om dig som följer med dessa inlägg eller detta innehåll, vilka kan innefatta namn, användarnamn, kommentarer, gilla-markeringar, status, profilinformation och bild. Offentlig information och inlägg är alltid offentliga, vilket innebär att de är tillgängliga för alla och kan komma att visas i sökresultat i externa sökmotorer. IAKTTA STOR FÖRSIKTIGHET NÄR DU LÄMNAR UT INFORMATION PÅ OFFENTLIGA PUBLICERINGSOMRÅDEN PÅ FOXNEXT-TJÄNSTERNA. VI ANSVARAR INTE FÖR ANDRAS ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN DU LÄMNAR UT PÅ OFFENTLIGA PUBLICERINGSOMRÅDEN.

Information från sociala medier. Om du ansluter till eller loggar in på en FoxNext-tjänst via en social medietjänst eller kopplar en FoxNext-tjänst till en social medietjänst kan informationen som vi samlar in även innefatta det användar-ID och/eller användarnamn som är förknippat med den sociala medietjänsten, all information som du har gett den sociala medietjänsten tillstånd att dela med oss, såsom profilbild, e-postadress eller vänlistor, samt information som du har offentliggjort i samband med den sociala medietjänsten. När du ansluter till FoxNext-tjänsten via sociala medietjänster eller när du kopplar en FoxNext-tjänst till sociala medietjänster ger du FoxNext tillstånd att samla in, lagra och använda sådan information och sådant innehåll i enlighet med denna Sekretess- och integritetspolicy.

Aktivitetsinformation. När du använder och interagerar med FoxNext-tjänsterna kan FoxNext och dess tjänsteleverantörer komma att samla in viss information om dessa besök. Till exempel, för att ge tillstånd till din anslutning till FoxNext-tjänsterna tar våra servrar emot och registrerar information om din dator, enhet och webbläsare, eventuellt inklusive din IP-adress, webbläsartyp och annan program- eller maskinvaruinformation. Om du ansluter till FoxNext-tjänsterna från en mobil eller annan enhet kan vi komma att samla in en unik enhetsidentifierare som tilldelats den enheten, geolokaliseringsuppgifter (inklusive din exakta position) eller annan transaktionsinformation för den enheten. När du använder FoxNext-tjänsterna för att delta i våra mobilspel kan vi komma att samla in poäng-, ranknings-, och transaktionsinformation, samt annan information om ditt spelande. När du kommunicerar med FoxNext kan vi dessutom komma att bevara information om denna kommunikation.

Kakor och annan spårningsteknik (som webbläsarkakor, pixlar, webbsignaler (beacons) och Adobe Flash-teknik inklusive kakor) består av små databitar. FoxNexts webbplatser, appar och andra tjänster skickar dessa data till din webbläsare när du först begär en webbsida och lagrar sedan dessa data på din dator eller en annan enhet så att webbplatsen eller appen har åtkomst till information när du gör ytterligare förfrågningar om sidor från den tjänsten. Dessa tekniker kan även användas för att samla in och lagra information om din användning av FoxNext-tjänsterna, till exempel sidor du har besökt, video och annat innehåll du har tittat på, sökfrågor du har kört och annonser du har sett.

Tredje parter som stöder FoxNext-tjänsterna genom att hantera annonser eller tillhandahålla tjänster, såsom att tillåta dig att dela innehåll (t.ex. Facebook) eller spåra samlad användarstatistik (t.ex. Google Analytics) för FoxNext-tjänsterna, kan också komma att använda denna teknik för att samla in liknande information när du använder FoxNext-tjänsterna (t.ex. webbplatser eller e-postmeddelanden) eller tredjepartstjänster.  Dessa tredje parter kan också komma att använda denna teknik, tillsammans med aktivitetsinformationen som de samlar in, för att känna igen dig på de enheter som du använder, såsom en mobil enhet och en bärbar dator eller annan dator. FoxNext kontrollerar inte denna tredjepartsteknik och användningen av den regleras av de tredje parter som använder sådan teknik. För ytterligare information om tredje parts reklamnätverk och liknande sammanslutningar som använder denna teknik, inklusive dina val avseende dem, se avsnittet ”För att tillhandahålla relevant reklam” nedan.

De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera kakor, men du kan ändra inställningarna för att få aviseringar när en kaka ställs in eller uppdateras, eller för att helt blockera kakor. Se ”Hjälp”-avsnittet i din webbläsare för mer information. Användare kan hantera användningen av Flash-teknik med de Flash-hanteringsverktyg som finns tillgängliga på Adobes webbplats: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html. OBS! Om du blockerar vissa eller alla kakor kommer du inte att ha åtkomst till vissa funktioner, visst innehåll eller viss personanpassning via FoxNext-tjänsterna.

Information från andra källor. Vi kan komma att komplettera informationen som vi samlar in med information från andra källor, såsom allmänt tillgänglig information om dina aktiviteter på nätet och offline från sociala medietjänster, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra anknutna företag eller affärspartner. 

Spåra inte-signaler. I nuläget svarar vi inte på ”Spåra inte”-signaler från webbläsare, då vi avvaktar andra intressenters och verksamheters arbete med att utveckla standarder för hur sådana signaler bör tolkas.

3. ANVÄNDNING OCH UTLÄMNANDE

Vi använder informationen som vi samlar in från och om dig för att tillhandahålla dig FoxNext-tjänsterna och -funktionerna, inklusive att mäta och förbättra FoxNext-tjänsterna och -funktionerna och utveckla nya produkter och tjänster, förbättra din upplevelse av FoxNext-tjänster både på nätet och offline genom att tillhandahålla innehåll som du tycker är relevant och intressant, inklusive reklam- och marknadsföringsmeddelanden för att göra det möjligt för dig att kommentera innehåll och delta i nätspel, tävlingar, andra kampanjer eller lojalitetsprogram, samt för att tillhandahålla dig kundsupport och att besvara förfrågningar. För att tillhandahålla dig innehåll och reklam som är mer intressant och relevant för dig kan vi komma att använda informationen från och om dig för att dra slutsatser och ställa prognoser om dina eventuella intresseområden. När informationen som samlas in från eller om dig inte identifierar dig som en specifik person kan vi komma att använda den informationen för vilka ändamål som helst eller dela den med och lämna ut, överlåta och/eller kommunicera den till tredje parter, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.

FoxNext kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att den information vi samlar in från och om dig är relevant för de syften som beskrivs i denna Sekretess- och integritetspolicy och för att upprätthålla integriteten för sådan information.

Vi använder, lämnar ut, överlåter och/eller kommunicerar informationen som vi samlar in från och om dig för dessa ändamål:

För att göra det möjligt för tjänsteleverantörer att hjälpa oss att tillhandahålla och förvalta FoxNext-tjänsterna. Informationen som vi samlar in från och om dig kan komma att göras tillgänglig för, lämnas ut, överlåtas och/eller kommuniceras till vissa tredjepartsleverantörer, till exempel underleverantörer, analys- och andra mätföretag, ombud eller sponsorer, som hjälper oss att analysera och förstå din användning av FoxNext-tjänsterna, tillhandahålla kundsupport, reklam och marknadsföring, samt förvalta och/eller tillhandahålla FoxNext-tjänsterna.

För att tillåta social delningsfunktionalitet. Om du loggar in med eller kopplar ett socialt mediekonto till FoxNext-tjänsterna kan vi komma att dela, lämna ut, överlåta och/eller kommunicera såväl ditt användarnamn, din bild och dina gilla-markeringar som dina aktiviteter och kommentarer med/till andra användare av FoxNext-tjänster och med dina vänner som är förknippade med din sociala medietjänst. Vi kan även komma att dela, lämna ut, överlåta och/eller kommunicera samma information med/till leverantören av den sociala medietjänsten. Genom att logga in med eller koppla ditt konto hos FoxNext-tjänsterna till en social medietjänst ger du oss tillstånd att dela, lämna ut, överlåta och/eller kommunicera informationen som vi samlar in från och om dig med/till leverantören av den sociala medietjänsten, andra användare och dina vänner och du är införstådd med att den sociala medietjänstens användning av den delade informationen styrs av den sociala medietjänstens sekretess- och integritetspolicy. Om du inte vill att dina personuppgifter delas, lämnas ut, överlåts och/eller kommuniceras på detta sätt ber vi dig att inte koppla ditt sociala medietjänstkonto till ditt konto hos FoxNext-tjänsterna och inte vara delaktig i social delning på FoxNext-tjänsterna.

För att tillhandahålla co-branding-tjänster och -funktioner. Vi kan komma att erbjuda co-branding-tjänster eller -funktioner, såsom tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer tillsammans med en tredje part (”co-branding-tjänster”).  Dessa co-branding-tjänster kan komma att tillhandahållas på FoxNext-tjänsterna eller tredjepartstjänsten. På grund av dessa förhållanden kan vi komma att dela, lämna ut, överlåta och/eller kommunicera informationen som du lämnar i samband med co-branding-tjänsten med den tredje parten. Den tredje partens användning av din information styrs av den tredje partens sekretess- och integritetspolicy.

För att tillhandahålla relevanta annonser. FoxNext och våra tjänsteleverantörer kan komma att använda informationen som vi samlar in från och om dig enligt beskrivningen i denna Sekretess- och integritetspolicy när du använder FoxNext-tjänsterna eller någon annan tjänst (på någon av dina enheter). Som nämnts ovan kan tredje parts reklamnätverk komma att använda kakor (såsom webbsidor du besöker och din interaktion med vår annonsering och annan kommunikation) eller liknande teknik för att samla in och spåra information, såsom demografisk information, förmodade intressen, aggregerad information och information om de olika enheter som du använder och din aktivitet på sådana enheter, för att hjälpa dem att tillhandahålla reklam som är mer relevant för dina intressen. Informationen kan även komma att användas för att tillhandahålla konsumenter mer relevant reklam från olika marknadsföringskanaler, inklusive e-post. För ytterligare information om tredje parts reklamnätverk och liknande sammanslutningar som använder denna teknik, se www.aboutads.info/consumers. Om du vill tacka nej till sådana reklamnätverks och -tjänsters reklam på den specifika enhet där du läser denna policy, gå till www.aboutads.info/choices Du kan ladda ner appen AppChoices från www.aboutads.info/appchoices för att tacka nej i mobila webbläsare. För att specifikt tacka nej till Google Analytics, gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Om du använder en iOS-enhet kan du välja bort spårning för reklamändamål genom att klicka på Inställningar à Integritet à Annons à Begränsa annonsspårning. Om du använder en Android-enhet kan du välja bort spårning för reklamändamål genom att gå till Inställningar à Google Inställningarà Annonser à Aktivera ”Välj bort annonsanpassning.” Obs! Även om du tackar nej till intressebaserad reklam från en tredje part kan dessa spårningstekniker fortfarande samla in data för andra ändamål, inklusive analyser, och du kommer fortfarande att se annonser från oss. Annonserna kommer dock inte att vara riktade utifrån beteendebaserad information om dig, och kan därför vara mindre relevanta för dig och dina intressen.

Vi kan komma att använda tjänster som tillhandahålls av tredjepartsplattformar (såsom sociala nätverkswebbplatser och andra webbplatser) för att visa riktade annonser på sådana plattformar för dig eller andra, och vi kan komma att tillhandahålla plattformsleverantören en kondenserad version av din e-postadress eller annan information för sådana ändamål. För att välja bort användningen av din information för sådana ändamål ber vi dig kontakta vår uppgiftsskyddsansvarige med hjälp av kontaktinformationen nedan.

För att kontakta dig. FoxNext kan periodvis komma att skicka ut reklammaterial eller -aviseringar relaterade till FoxNext-tjänsterna. Om du inte längre vill få reklammaterial ber vi dig följa anvisningarna för avregistrering längst ner i varje e-postmeddelande. Det finns vissa tjänsteaviseringar via e-post som du inte kan tacka nej till, såsom aviseringar om transaktioner eller information om ändringar i FoxNext-tjänster eller -policyer. Om du har installerat en mobilapp och inte längre vill få push-meddelanden kan du ändra inställningarna antingen på din mobila enhet eller via appen. Du kan även kontakta oss enligt beskrivningen i Avsnitt 7 nedan.

För att dela, lämna ut, överlåta och/eller kommunicera den med/till våra anknutna företag. FoxNext kan komma att dela, lämna ut, överlåta och/eller kommunicera din information med/till anknutna företag för ändamålen som beskrivs i denna Sekretess- och integritetspolicy.  En länk till en webbplats som listar anknutna företag finns i början av denna policy. Användare som besöker FoxNexts anknutna företags tjänster bör ändå läsa deras separata sekretess- och integritetspolicyer då de i vissa avseenden kan skilja sig från denna Sekretess- och integritetspolicy. 

För att dela, lämna ut, överlåta och/eller kommunicera den med/till affärspartner. FoxNext kan komma att dela, lämna ut, överföra och/eller kommunicera din information med affärspartner och deras anknutna företag för att tillåta dem att skicka dig marknadsinformation som överensstämmer med dina val.

För att skydda FoxNexts och andras rättigheter. Det kan finnas sammanhang där FoxNext kan komma att använda, lämna ut, överlåta och/eller kommunicera din information, inklusive situationer där FoxNext i god tro anser att sådan(t) användning, utlämnande, överlåtelse och/eller kommunikation är nödvändig(t) för att (i) skydda, göra gällande eller försvara de juridiska rättigheterna, integriteten, säkerheten eller egendomen för FoxNext, våra anknutna företag eller deras anställda, ombud och underleverantörer (inklusive efterlevnad av våra avtal och användarvillkor), (ii) skydda säkerheten, integriteten och säkerheten för användare av FoxNext-tjänsterna eller allmänheten, (iii) skydda mot bedrägerier eller för riskhanteringsändamål, (iv) följa lagen eller rättsliga förfaranden eller (v) besvara förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter.

För att genomföra en fusion eller försäljning av tillgångar. Om FoxNext säljer hela eller en del av sin verksamhet eller genomför en försäljning eller gör en överlåtelse av dess tillgångar eller på annat sätt är inblandat i en fusion eller överlåtelse av hela eller en väsentlig del av sin verksamhet (inklusive i samband med en konkurs eller liknande förfaranden) kan FoxNext komma att överlåta din information till den part eller de parter som är inblandade i transaktionen som en del av den transaktionen.

4. SÄKERHET

FoxNext vidtar kommersiellt rimliga administrativa, tekniska, personalmässiga och fysiska åtgärder för att skydda information som de förfogar över mot förlust, stöld och obehörig användning, utlämnande eller modifiering. Dock kan ingen garantera att din information är fullständigt säker. För att öka effektiviteten av de säkerhetsfunktioner som införs via FoxNext-tjänsterna, säkerställ att mobilapplikationer som använder FoxNext-tjänsterna hålls uppdaterade.

5. ANVÄNDARÅTKOMST OCH -KONTROLL

Om du vill komma åt, granska, korrigera, uppdatera, undertrycka, radera, återkalla ditt samtycke till att behandla personuppgifter eller på annat sätt begränsa vår användning av din personliga information som vi förfogar över eller kontrollerar kan du kontakta oss i enlighet med informationen i avsnitt 7. Du kan även begära bevis på det samtycke som du har gett, utom när sådant samtycke inte krävs för den specifika behandlingsaktiviteten. Uppge din e-postadress, ditt namn, din adress och dit telefonnummer i din begäran och ange tydligt vilken information du vill ha åtkomst till, ändra, uppdatera, undertrycka eller radera. Vi kan behöva be om viss ytterligare personlig information i syfte att bekräfta identiteten för den individ som begär åtkomst till sin personliga information. Vi försöker besvara din förfrågan så snart det är praktiskt möjligt, och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du kan begära att vi inte fortlöpande delar din personliga information med Anknutna företag eller icke-anknutna tredje parter för deras direktmarknadsföringsändamål genom att skicka ett e-postmeddelande till foxnextgames.tou@fox.com, med ”FoxNext: Disclosure Opt-out” på ämnesraden. Ange ditt fullständiga namn, din e-postadress, din adress och den relevanta FoxNext-tjänsten i huvuddelen av meddelandet. Observera att vi kan behöva be om viss ytterligare personlig information från dig i syfte att bekräfta identiteten för den individ som begär åtkomst. Vi besvarar din(a) förfrågan/förfrågningar så snart det är praktiskt möjligt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Minderårigas raderingsrättigheter.  Om du är under 18 år och en registrerad användare av FoxNext-tjänsterna har du rätt att be oss avlägsna innehåll eller information som du har lagt upp på FoxNext-tjänsterna genom att skriva till foxnextgames.tou@fox.com. Observera att din begäran inte säkerställer fullständigt eller omfattande avlägsnande av innehållet eller informationen, då, till exempel, delar av ditt innehåll kan ha återpostats av en annan användare.

6. ANNAN VIKTIG INFORMATION

Uppdateringar av Sekretess- och integritetspolicyn. FoxNext kan komma att göra ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy. Se ”Gäller från”-datumet längst upp i denna Sekretess- och integritetspolicy för att se när denna Sekretess- och integritetspolicy reviderades senast. Alla ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy träder i kraft när vi publicerar den reviderade Sekretess- och integritetspolicyn på FoxNext-tjänsterna.

Var uppgifterna finns. FoxNext-tjänsterna tillhandahålls och förvaltas från USA. Om du är en användare utanför USA förstår du och samtycker du till att dina personuppgifter (vilka kan innefatta information som samlas in genom användningen av kakor och annan teknik, enligt beskrivningen ovan) kan komma att behandlas i USA eller andra länder där vi har verksamhet eller anlitar tjänsteleverantörer. USA:s och andra länders dataskyddslagar och andra relevanta lagar kanske inte är desamma som i din jurisdiktion. Detta innefattar användningen av kakor och andra spårningstekniker enligt beskrivningen ovan. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande organ, tillsyns- eller säkerhetsmyndigheter i USA ha rätt att få åtkomst till dina personuppgifter. För mer information om var dina uppgifter finns, kontakta oss med hjälp av informationen som anges i Avsnitt 7 nedan.

Anslutna tjänster FoxNext-tjänsterna kan vara anslutna till webbplatser som drivs av icke-anknutna företag och kan komma att visa reklam eller erbjuda innehåll, spel, nyhetsbrev, tävlingar eller utlottningar, eller applikationsprogram som utvecklas och drivs av icke-anknutna företag. FoxNext ansvarar inte för icke-anknutna företags sekretess- och integritetsmetoder och när du lämnar FoxNext-tjänsterna eller klickar på en annons bör du kontrollera den andra tjänstens tillämpliga sekretess- och integritetspolicy.

FoxNext ansvarar inte heller för sekretess- och integritetsmetoder som tillämpas av andra organisationer, såsom Facebook, Tumblr, Twitter, Apple, Google, Microsoft, Amazon eller någon annan apputvecklare, appleverantör, leverantör av sociala medieplattformar, leverantör av operativsystem, leverantör av trådlösa tjänster, eller enhetstillverkare, inklusive i samband med annan information som du lämnar ut till andra organisationer via eller i samband med FoxNext-tjänsterna.

Insamling av personlig ekonomisk information av en betalningstjänst. I vissa fall kan vi komma att använda en icke-anknuten betalningstjänst för att du ska kunna köpa en produkt eller utföra betalningar (”Betalningstjänst”). Om du vill köpa en produkt eller utföra en betalning via en Betalningstjänst dirigeras du till Betalningstjänstens webbplats. All information som du tillhandahåller en betalningstjänst omfattas av den Betalningstjänstens sekretess- och integritetspolicy snarare än denna Sekretess- och integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för någon Betalningstjänsts användning av information som samlats in av Betalningstjänsten.

Datalagring. Vi behåller din information under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som anges i Sekretess- och Integritetspolicyn såvida inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lag.

Kom ihåg att även efter att du har stängt ditt konto, eller om du ber oss radera din personliga information, kan kopior av viss information från ditt konto förbli synliga under vissa omständigheter där du till exempel har delat information med sociala medier eller andra tjänster. På grund av hur caching-teknik fungerar kan det hända att ditt konto inte är omedelbart otillgängligt för andra. Vi kan även komma att behålla säkerhetskopierad information relaterad till ditt konto på våra servrar under en tid efter din begäran om radering, för bedrägeribekämpning eller för att följa tillämpliga lagar eller våra interna säkerhetspolicyer. Det är inte alltid möjligt att helt avlägsna eller radera all din information på grund av tekniska begränsningar eller avtalsenliga, ekonomiska eller juridiska krav.

Känslig information. Vi uppmanar dig att inte skicka eller lämna ut känsliga personuppgifter (såsom information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra övertygelser, hälsa, kriminell bakgrund eller fackliga medlemskap på eller via FoxNext-tjänsterna eller någon annanstans.

7. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna Sekretess- och integritetspolicy, kontakta vår Sekretess- och integritetshandläggare på:

E-post: foxnextgames.tou@fox.com

Post: C/O Privacy Officer
FoxNext Games LLC
12121 Bluff Creek Dr, Suite 400
Playa Vista, CA 90094, USA

Telefon: +1 (310) 369-2005