Användningsavtal

Senast uppdaterat: 7 februari 2020

 

Detta användningsavtal (detta ”Avtal”) styr din åtkomst till och användning av MARVEL Strike Force och Avatar: Pandora Rising mobila applikationer och relaterade uppdateringar, uppgraderingar eller funktioner (varje mobilapplikation och relaterade uppdateringar, uppgraderingar och funktioner är en ”App” och gemensamt ”Appar”) som erbjuds av Scopely, Inc. och dess moderbolag, dotterbolag, representanter, filialer, tjänstepersoner och direktörer (gemensamt ”Scopely”, ”vi” eller ”oss”) såväl som meddelande-, musik-, video-, utvecklar-, mobil- och andra nättjänster som från tid till annan erbjuds av Scopely i samband med Apparna (gemensamt med Apparna, ”Tjänsterna”).  Scopely är baserat i USA och Tjänsterna är värdbaserade i USA.

Scopely tillhandahåller Apparna och Tjänsterna för din (och ditt hushålls) personliga, icke-kommersiella användning.  Genom att använda Apparna (oavsett om du är registrerad medlem eller inte) eller vid åtkomst och/eller användning av Tjänsterna godkänner (och samtycker och godkänner för ditt hushålls räkning) du till att vara bunden till detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn (”Sekretess- och integritetspolicy”),  samt att följa alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter (”Gällande lagstiftning”).  Om du inte godkänner villkoren i detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn och inte följer Gällande lagstiftning i samband därmed får du inte besöka Apparna och/eller bereda dig åtkomst till eller använda någon av Tjänsterna.

Du måste vara minst 18 år eller myndig under Gällande lagstiftning där du bor eller, om du inte är det, så måste du få dina föräldrars eller målsmans tillåtelse att använda någon App och/eller få åtkomst till och/eller använda några Tjänster.  Genom att använda en App och/eller bereda dig åtkomst till och/eller använda en Tjänst bekräftar du att du är minst 18 år eller myndig under Gällande lagstiftning där du bor eller, om du inte är det, har fått dina föräldrars eller målsmans tillåtelse att ingå detta Avtal och godkänna Sekretess- och integritetspolicyn.  Om du inte är gammal not att ingå detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn, eller om du inte har fått föräldrars eller målsmans tillåtelse att ingå detta Avtal och godkänna Sekretess- och integritetspolicyn, får du inte använda någon App och/eller bereda dig åtkomst till och/eller använda någon Tjänst och/eller någon del av en sådan.

Läs igenom detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn noga, då de utgör avtalet för din (och ditt hushålls) åtkomst till och användning av Apparna och/eller Tjänsterna.  Scopely förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning, och alla sådana ändringar träder i kraft vid publicering.  Av detta skäl ber vi dig säkerställa att alla Apparna alltid är uppdaterade.  Alla materiella ändringar tillämpas enbart framåtriktat.  Din fortsatta användning av Apparna och/eller Tjänsterna efter ändringar i detta Avtal och/eller Sekretess- och integritetspolicyn (om tillämpligt) utgör ditt godkännande av och samtycke till att vara bunden till detta ändrade avtal och/eller Sekretess- och integritetspolicyn (om tillämpligt).  Det är därför viktigt att du regelbundet granskar detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn.  Du kan se när detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn senast uppdaterades längst upp under ”Senast uppdaterat”.  Om du inte samtycker till att vara bunden till detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn och att följa all Gällande lagstiftning måste du omedelbart sluta använda Apparna och Tjänsterna.  Observera att Scopely inte åtar sig att arkivera tidigare versioner av detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn.  Vi rekommenderar istället att du skriver ut och sparar en kopia av varje version av detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn.

Din åtkomst till och användning av vissa Tjänster kan kräva att du utöver detta Avtal och Sekretess- och integritetspolicyn godkänner ytterligare villkor som gäller för sådana Tjänster och att du laddar ner programvara eller Innehåll (enligt definitionen nedan).  I händelse av en konflikt mellan sådana tilläggsvillkor och detta Avtal ska tilläggsvillkoren ha företräde.

OBSERVERA ATT AVSNITTET ”SKILJEDOMSAVTAL” NEDAN (”SKILJEDOMSAVTAL”) INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM KRÄVER ATT (i) ALLA TVISTER, MED BEGRÄNSADE UNDANTAG (INKLUSIVE DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, VILKET KAN INNEFATTA PROVINSEN QUEBEC), SOM UPPSTÅR MELLAN DIG OCH SCOPELY ENLIGT DETTA AVTAL SKA AVGÖRAS GENOM BINDANDE SKILJEDOM OCH INTE I DOMSTOL, SAMT ATT (ii) DU OCH SCOPELY AVSTÅR FRÅN RÄTTEN ATT VÄCKA ELLER DELTA I GRUPPTALAN I SAMBAND MED SÅDANA TVISTER.  KLICKA HÄR FÖR ATT GRANSKA SKILJEDOMSAVTALET.  GENOM ATT ANVÄNDA EN APP OCH/ELLER TJÄNST OCH GODKÄNNA DETTA AVTAL SAMTYCKER DU TILL ATT I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING VARA BUNDEN TILL SKILJEDOMSAVTALET.  LÄS AVTALET NOGGRANT.

Registrering och säkerhet

Du tar fullt ansvar för din (och ditt hushålls) användning av Apparna och Tjänsterna.  Som ett villkor för att använda vissa av Apparnas och/eller Tjänsternas funktioner kan du behöva registrera dig på Apparna och/eller Tjänsterna och/eller välja ett användarnamn och lösenord.  För att registrera dig måste du vara minst 18 år eller myndig under Gällande lagstiftning där du bor eller, om du inte är det, få dina föräldrars eller målsmans tillåtelse.  Du intygar och garanterar att all information som du tillhandahåller i samband med din åtkomst till och användning av Apparna och Tjänsterna är sann, korrekt och komplett och att du kommer att upprätthålla och uppdatera sådan information efter behov så att informationen förblir sann, korrekt och komplett.  Din underlåtenhet att göra det utgör ett brott mot Avtalet, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto.  Du får inte välja ett användarnamn som (i) är en annan persons namn med avsikt att utge dig för att vara den personen, (ii) är ett namn som omfattas av en annan persons rättigheter utan lämpligt tillstånd, (iii) redan används av en annan person eller (iv) är stötande eller på annat sätt motbjudande efter Scopelys eget gottfinnande.  Scopely förbehåller sig rätten att vägra registrera, eller avsluta, ett användarnamn efter eget gottfinnande. Det är ditt ansvar att meddela oss om ändringar i sådan information, inklusive men inte begränsat till din kontaktinformation.

Du är ansvarig för att upprätthålla ditt lösenords sekretess och för all användning av ditt konto.  Det är därför mycket viktigt att du inte delar ditt lösenord med någon annan.  Du samtycker till att inte vid något tillfälle använda någon annan persons konto, användarnamn, e-postadress eller lösenord och att inte tillåta att någon annan person använder ditt konto. Du godkänner att du inte skapar ett konto på ett automatiserat sätt eller under falska förespeglingar eller använder en annan slutanvändares konto i något syfte, inklusive för att kringgå en suspendering eller blockering.  Du får inte sälja, överföra eller tillåta att andra får åtkomst till och/eller använder ditt konto.  Du samtycker till att omgående informera Scopely om du misstänker obehörig användning av eller åtkomst till ditt konto eller lösenord.  Scopely förbehåller sig rätten att ändra ett användarnamn efter eget gottfinnande.  Det är viktigt att du kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord och att du tillhandahåller svaren på ditt kontos säkerhetsfrågor. Om du glömmer ditt användarnamn eller lösenord och inte har gett oss några svar på säkerhetsfrågor kan det hända att du inte kan få åtkomst till och använda ditt konto.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda ditt riktiga namn som användarnamn, lösenord eller forumnamn.  OM DU VÄLJER ATT GÖRA NÅGOT AV DIN PERSONLIGT IDENTIFIERBARA INFORMATION ELLER ANNAN INFORMATION OFFENTLIGT TILLGÄNGLIG GENOM ELLER I SAMBAND MED DIN ÅTKOMST TILL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV APPARNA GÖR DU SÅ PÅ EGEN RISK.

Åtkomst

Scopely kan när som helst ändra, upphäva och/eller avsluta någon App och/eller Tjänst (och/eller någon av dess funktioner); debitera, ändra eller avstå från avgifter som krävs för att använda någon App och/eller Tjänst (och/eller någon av dess funktioner), eller erbjuda vissa eller alla slutanvändare möjligheter i Appar och/eller Tjänster.  Scopely kan även komma att införa begränsningar för vissa funktioner eller tjänster som erbjuds i samband med någon App och/eller Tjänst eller begränsa din åtkomst till en del av eller någon App och/eller Tjänst utan förvarning eller förpliktelser.  Du är införstådd med att Apparna och/eller Tjänsterna från tid till annan kan vara otillgängliga eller obrukbara av olika skäl, inklusive men inte begränsat till: (i) funktionsstörning i utrustningen, (ii) periodiska underhållsprocedurer eller reparationer som Scopely kan komma att utföra när som helst från tid till annan eller (iii) orsaker bortom Scopelys kontroll eller som inte rimligen kan förutses av Scopely.

Upphörande

Detta Avtal förblir giltigt och i kraft så länge du använder Apparna och Tjänsterna, såvida det inte sägs upp av Scopely efter deras eget gottfinnande.  Du har rätt att när som helst, av vilket skäl som helst, utan förvarning eller förklaring avsluta ditt konto genom att skicka ett e-postmeddelande till marvelstrikeforce@scopely.com.  Borttagning av Apparna avslutar inte kontot.  Scopely förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst upphäva och/eller avsluta ditt konto och/eller din åtkomst till Tjänsterna, av vilket skäl som helst eller inget skäl alls, med eller utan förvarning eller förklaring, och har inga förpliktelser i samband med en sådan uppsägning.  Om ditt konto har upphävts kan Scopely begära att du tillhandahåller vidare verifiering av din identitet, till exempel genom att svara på ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande innan ditt konto kan återaktiveras.  Detta Avtal förblir giltigt med avseende på din tidigare och framtida användning av Apparna och/eller Tjänsterna även efter att ditt konto eller din åtkomst till Tjänsterna har avslutats av dig eller Scopely.  Alla rättigheter till ditt konto upphör vid din död.

Barn under 13 år

Apparna och Tjänsterna är inte avsedda för barn under 13 år.  Scopely samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 13 år via Apparna och/eller Tjänsterna.

Avgifter

Du är införstådd med att Scopely förbehåller sig rätten att debitera avgifter för vilken del av Apparna och/eller Tjänsterna som helst.  Scopely ger dig förhandsbesked om sådana avgifter, inklusive alla förändringar av sådana avgiftsbelopp.  Din fortsatta användning av Apparna och/eller åtkomst till och/eller användning av Tjänsterna efter sådan underrättelse anses utgöra ditt godkännande av de ändringar som meddelats.  Samtycker du inte till avgifterna eller eventuella ändringar i avgiftsbeloppen kan du avsluta Avtalet genom att skicka ett e-postmeddelande till marvelstrikeforce@scopely.com.  Om Scopely upphäver eller avslutar ditt konto och/eller din åtkomst till Tjänsterna för att du har brutit mot Avtalet eller Gällande lagstiftning har du inte rätt till återbetalning av någon eventuellt outnyttjad del av sådana avgifter eller andra betalningar.

Inköp av App-tjänster eller App-produkter

Du måste vara myndig på din bosättnings- eller vistelseort för att göra ett köp i någon av Apparna och/eller Tjänsterna.  Om du är minderårig måste din förälder eller målsman skicka in betalningsinformationen och godkänna transaktionen för din räkning.  I samband med inköp av, eller om du på annat sätt förvärvar, någon tjänst eller produkt, via eller inom någon App och/eller Tjänst (där var och en är en ”App-produkt”) kan du komma att uppmanas att tillhandahålla personuppgifter, inklusive ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, din kreditkorts- och faktureringsinformation (gemensamt ”Personlig ekonomisk information”) till en oberoende tredje part utvald av, men inte anknuten till, Scopely (”Registerföraren”).  I de fall där Registerföraren är ansvarig för insamling, överföring och/eller behandling av din Personliga ekonomiska information och, i vissa fall, för genomförande av din beställning, ska alla betalningsförpliktelser för App-produkter regleras av Registerförarens användnings-/tjänstevillkor och sekretess- och integritetspolicy(er).  Om du gör ett inköp inom Apparna och/eller Tjänsterna intygar och bekräftar du att du har behörighet att utföra köpet med det betalningsmedel som du tillhandahåller Registerföraren.

SCOPELY GÖR INGA UTFÄSTELSER OM OCH, I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG FÖRESKRIVER, TAR INGET SOM HELST ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM RÖR ELLER HAR ETT SAMBAND MED DIN BESTÄLLNING AV EN APP-PRODUKT FRÅN BEHANDLAREN.  Förutom vad som krävs enligt lag tillhandahåller Scopely inga återbetalningar av, gör inga utfästelser om och, i den utsträckning som Gällande lagstiftning föreskriver, tar inget ansvar för inköp som gjorts i någon App och/eller Tjänst.  Du är ensamt ansvarig för alla transaktioner som använder din Personliga ekonomiska information, inklusive men inte begränsat till alla avgifter.  I enlighet med detta godkänner du att Scopely inte har någon skyldighet att godkänna en begäran om återbetalning, och du är vidare införstådd med och godkänner att Scopely kan upphäva och/eller avsluta ditt konto och/eller din åtkomst till och/eller din användning av Tjänsterna om du gör en sådan begäran.  Du måste kontakta Registerföraren för eventuella återkravsförfrågningar.  Om Registerföraren utsätts för personuppgiftsbrott som påverkar din Personliga ekonomiska information är du införstådd med och godkänner att Scopely inte på något sätt kommer att vara ansvarigt eller förpliktigat gentemot dig för ett sådant brott, i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning.

Scopely kommer inte att lagra någon Personlig ekonomisk information relaterad till inköp eller andra transaktioner som du utför via Tjänsterna.  Du bör därför föra register över alla dina transaktioner.  Om du har frågor om dina transaktioner eller anser att ett fel eller en obehörig transaktion eller aktivitet förknippad med transaktioner som använder din Personliga ekonomiska information föreligger måste du kontakta Behandlaren.

Köp och inlösen av App-produkter kan omfattas av moms i USA. Köp och inlösen av App-produkter kan omfattas av moms eller GST-skatt i länder utanför USA. Alla försäljningar och inlösningar av App-produkter är slutliga.

Virtuell valuta

Du är införstådd med att Apparna och/eller Tjänsterna kan innefatta en komponent av fiktiva krediter, poäng eller fiktiv valuta (gemensamt ”Virtuell valuta”).  Virtuell valuta kan köpas i Apparna och/eller Tjänsterna och kan delas ut gratis till slutanvändarna i samband med vissa kampanjerbjudanden inom Apparna och/eller Tjänsterna.  Dessutom kan du få möjligheten att förvärva spelkort som kan användas för att lösa in virtuell valuta.  Den Virtuella valutan får endast användas inom Apparna och/eller Tjänsterna för att få tillträde till – och vissa begränsade rättigheter att använda – Virtuella föremål (som definieras nedan) för användning uteslutande i samband med Apparna och/eller Tjänsterna.  Oavsett vilken terminologi som används utgör Virtuell valuta en begränsad licensrätt som enbart regleras av detta Avtal och inte vid någon tidpunkt kan inlösas mot en summa pengar eller ett penningvärde från Scopely eller någon annan person eller enhet.  Virtuell valuta som tillhandahålls av Scopely innefattar endast en begränsad licensrätt att använda sådan Virtuell valuta i samband med de Virtuella föremålen.  Du kan ha rätt att donera (dvs. ge bort gratis) Virtuell valuta till andra slutanvändare som en del av Apparna och/eller Tjänsterna.  Det är dock inte tillåtet att sälja, donera eller på annat sätt överföra Virtuell valuta och/eller Virtuella föremål i utbyte mot riktiga pengar eller monetära värden.  Du godkänner att du inte har någon rätt till eller innehar något ägande i någon sådan Virtuell valuta utöver begränsad, personlig, återkallelig, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar licens att använda Virtuell valuta i samband med Apparna och Tjänsterna.  Varje typ av Virtuell Valuta är separat och kan inte konverteras till en annan Virtuell valuta.  Virtuell valuta kan inte överföras mellan konton, inklusive konton som ägs av samma slutanvändare.  Om du köper Virtuell Valuta från eller använder en tredjepartsplattform (såsom Facebook-krediter) i samband med Apparna och/eller Tjänsterna godkänner du denna tredje parts tjänstevillkor, inklusive men inte begränsat till betalningsvillkor och sekretess- och integritetspolicyer, och är införstådd med att Scopely inte utgör en part i sådana transaktioner.  DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT VIRTUELL VALUTA OCH VIRTUELLA FÖREMÅL INTE ÄR LAGLIGA BETALNINGSMEDEL OCH INTE HAR NÅGOT REELLT VÄRDE OCH ATT VARKEN SCOPELY ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET HAR NÅGON SKYLDIGHET ATT VÄXLA IN DIN VIRTUELLA VALUTA ELLER DINA VIRTUELLA FÖREMÅL MOT NÅGOT AV VÄRDE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VERKLIG VALUTA, OCH ATT DE VIRTUELLA FÖREMÅLEN OCH DITT KONTO INTE SKA HA NÅGOT REELLT VÄRDE OM DITT KONTO AVSLUTAS, UPPHÄVS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄNDRAS AV VILKET SKÄL SOM HELST ELLER INGET SKÄL ALLS ELLER OM DIN RÄTT TILL ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA UPPHÄVS AV VILKET SKÄL SOM HELST ELLER INGET SKÄL ALLS.

Scopely förbehåller sig rätten att debitera avgifter för rätten till åtkomst till eller användning av Virtuell valuta eller Virtuella föremål enligt beskrivningen i avsnittet ”Inköp av App-tjänster eller App-produkter” ovan och/eller kan komma att distribuera Virtuell valuta eller Virtuella föremål utan kostnad efter eget gottfinnande.  Till exempel kan Scopely, som en del av en utlottning eller kampanj, komma att tillhandahålla enskilda personer en viss mängd Virtuell valuta och/eller ett visst Virtuellt föremål.  Virtuell valuta och Virtuella föremål löper inte ut och medför inga avgifter för icke-användning om detta inte särskilt anges vid inköpstillfället.  Scopely förbehåller sig rätten att avsluta din åtkomst till Virtuell valuta i ditt konto om Scopely beslutar, efter utredning, att du har använt den Virtuella valutan i samband med bedräglig eller olaglig aktivitet eller i strid med detta Avtal.

Virtuella föremål

Apparna och/eller Tjänsterna kan innefatta ett antal olika virtuella föremål (”Virtuella föremål”) som är digitala objekt som energi, hjältar, byggnader, resurser osv. som slutanvändare kan förvärva och använda i Apparna och/eller Tjänsterna.  Observera att Virtuella föremål inte är ägodelar och att du inte får ägarskapsrättigheter i de Virtuella föremålen.  Om du köper eller på annat sätt förvärvar Virtuella föremål i någon App och/eller Tjänst, ger Scopely dig en begränsad licens att använda det Virtuella föremålet i en sådan App för personligt, icke-kommersiellt syfte.  Scopely kan komma att sälja Virtuella föremål i Apparna och/eller via Tjänsterna.  Virtuella föremål kan bytas ut mot Virtuell valuta efter Scopelys eget gottfinnande.  Observera att inte alla Virtuella föremål är tillgängliga för köp.  Vissa Virtuella föremål kan endast förvärvas via spelande (t.ex. genom att genomföra utmaningar, spendera vissa poäng eller viss spelvaluta osv.) eller genom vissa kampanjerbjudanden.  Scopely förbehåller sig rätten att lägga till, ändra, ta bort, upphäva eller återinföra Virtuella föremål i Apparna och/eller Tjänsterna, och att ändra priserna och/eller svårigheten att förvärva Virtuella föremål, när som helst efter eget gottfinnande.  Sådana ändringar kan påverka de Virtuella föremålens effektivitet, funktionalitet och/eller likheter.  Som ett resultat kan de Virtuella föremålens attraktion öka eller minska betydligt med tiden.  Genom att köpa en licens för Virtuella föremål antar du risken för sådana ändringar och godkänner att du aldrig kommer att göra något anspråk gentemot Scopely baserat på det verkliga eller uppfattade värdet eller ändring i värdet av ett Virtuellt föremål  Vissa Virtuella föremål kan vara överlåtbara till andra slutanvändare som en del av Apparna.  Det är dock inte tillåtet att sälja eller på annat sätt överföra Virtuella föremål i utbyte mot riktiga pengar eller monetära värden.  Virtuella föremål som köps på marknadsplatsen i spelet har inget reellt värde och är inte inlösningsbara och/eller återbetalningsbara för någon summa eller monetärt värde från Scopely.

Begränsad innehållslicens

Apparna och Tjänsterna innehåller information, text, filer, bilder, videor, ljud, musikaliska verk, författarverk, programvara, applikationsprogram, produktnamn, företagsnamn, handelsnamn, logotyper, utformningar och annat material och innehåll (gemensamt ”Innehåll”) som tillhör Scopely, dess licensgivare eller uppdragsgivare (”Scopelys Innehåll”), samt Innehåll som tillhandahålls av slutanvändare eller andra tredje parter.  Innehåll som finns i Apparna eller Tjänsterna skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent, affärshemligheter och annan Gällande lagstiftning och (som mellan dig och Scopely) Scopely, dess licensgivare eller dess uppdragsgivare äger och behåller alla rättigheter till Scopelys Innehåll.  Scopely beviljar dig härmed en begränsad, personlig, återkallelig, icke-underlicensierbar, icke-överförbar och icke-exklusiv licens för åtkomst till och visning eller användning av Scopelys Innehåll (exklusive eventuell programkod) uteslutande för din personliga, icke-kommersiella användning i samband med din användning av Apparna och/eller Tjänsterna för vilka Scopely avsett att sådant Scopely-innehåll ska användas.  Med undantag för vad som anges i detta Avtal får du inte kopiera, ladda ner, strömma, spela in, reproducera, duplicera, dekompilera, bakåtutveckla, arkivera, ladda upp, modifiera, översätta, publicera, sända ut, överföra, vidarebefordra, distribuera, framföra, visa, sälja, inrama eller djuplänka, tillgängliggöra eller på annat sätt använda Innehåll som finns i Apparna och/eller Tjänsterna.  Förutom som uttryckligen anges i detta Avtal får du inte använda Scopelys varumärkesnamn, varumärken eller tjänstemärken.

Med undantag för vad som uttryckligen tillåts av den begränsade licensen som anges ovan är det strängt förbjudet att skapa verk eller material (inklusive men inte begränsat till teckensnitt, ikoner, länkknappar, bakgrundsbilder, bildskärmsteman, webbaserade vykort, montage, mashups och liknande videor, gratulationskort och icke-licensierade varor) som härrör från eller baseras på Scopelys Innehåll.  Detta förbud gäller oavsett om sådana härledda verk eller material säljs, byts eller ges bort.  Du får inte heller direkt eller genom användning av någon enhet, programvara, webbplats, webbaserad tjänst eller på annat sätt ta bort, ändra, undvika, inkräkta på, förmörka eller kringgå delar av eller hela upphovsrätten, varumärkesrätten eller annat äganderättsmeddelande som finns märkt på Innehållet i Apparna, Tjänsterna eller någon digital rättighetshanteringsmekanism, enhet eller annan åtgärd för innehållsskydd, kopieringskontroll eller åtkomstkontroll som är förknippade med Innehållet i Apparna och/eller Tjänsterna, inklusive geofiltreringsmekanismer.  I den största möjliga utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning, med undantag för vad som krävs för att referera till Scopely, dess produkter och tjänster i rent beskrivande ordalag, är du uttryckligen förbjuden att använda något av Scopelys Innehåll på något sätt.

Du får inte utan Scopelys skriftliga tillstånd ”spegla” något Innehåll som finns i Apparna och/eller Tjänsterna på någon annan server.  Du får inte använda någon App och/eller Tjänst för något ändamål som enligt Avtalet är olagligt eller förbjudet.  Du får inte använda någon App och/eller Tjänst på något sätt som skulle kunna skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon App och/eller Tjänst, eller störa någon annan parts användning och nöje med någon App och/eller Tjänst.  Du får inte genom hackning, lösenordsbrytning eller på något annat sätt bereda dig obehörig åtkomst till någon App och/eller Tjänst.  Scopely förbehåller sig rätten att utan förvarning eller något som helst tillkännagivande, efter eget gottfinnande när som helst, av vilket skäl som helst eller inget skäl alls, avbryta din åtkomst till någon App och/eller Tjänst, eller någon del av sådan.  Alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig är reserverade för Scopely och Scopelys licensgivare.

Begränsningar för användning av Tjänsterna

Du är införstådd med att du är ansvarig för allt Innehåll som du lägger upp, laddar upp, överför, skickar som e-post eller på annat sätt tillgängliggör i Apparna eller på, genom eller i samband med Tjänsterna (gemensamt ”Användarinnehåll”).  Du bekräftar vidare att du inte har några förväntningar på integritet eller sekretess avseende ditt Användarinnehåll.  I enlighet därmed ber vi dig att välja ditt Användarinnehåll noga.

Du är ensamt ansvarig för alla överträdelser av Gällande lagstiftning som ett resultat av din underlåtelse att följa detta Avtal.  Du samtycker härmed till att inte (och att inte hjälpa andra att) använda någon App och/eller Tjänst för att:

 • lägga upp, länka till eller på annat sätt överföra eller länka innehåll som: är olagligt, hotfullt, kränkande, oanständigt, vulgärt, sexuellt underförstått, pornografiskt eller omfattar nakenhet, stötande, överdrivet våldsamt, kränker någon annans integritet, publicitet, avtal eller andra rättigheter, skadegörande, felaktigt eller vilseledande, ärekränkande, förolämpande, hatfyllt eller diskriminerande
 • lägga upp, länka till eller sända något som kränker andra personers rättigheter, inklusive patent, varumärkesrätt, affärshemligheter, upphovsrätt, integritet, publicitet eller andra äganderättigheter
 • trakassera eller skada en annan person
 • utnyttja eller utsätta en minderårig person för fara
 • hindra eller avbryta Tjänsterna eller spelets eller dialogens normala flöde i Appen, använda grovt språk eller onödigt ”skrikande”, spamma andra slutanvändare eller på annat sätt använda skadliga metoder för att störa andra användare eller Scopely-anställda
 • engagera dig i några åtgärder som bedrar, lurar eller tar föremål från andra användare som tjänats in genom behörigt spel
 • använda eller utnyttja buggar, fel eller designbrister för att få icke-auktoriserad åtkomst till Tjänsterna för att få orättvisa fördelar över andra spelare eller för något annat syfte
 • använda flera konton, manuella tillvägagångssätt, bottar, skript eller andra processer för att samla in eller ”farma” Virtuella föremål
 • utge sig för att vara eller försöka utge sig för att vara någon person eller enhet, eller härma eller förvanska din anknytning till Scopely, dess dotterbolag, tjänsteleverantörer, licenstagare och/eller någon annan person, något annat företag och/eller någon annan grupp
 • skapa en falsk identitet för avsändaren eller ett meddelandes ursprung, förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till allt material som överförs via Tjänsterna
 • introducera eller engagera dig i verksamhet som innefattar användning av virus, bottar, maskar eller någon annan datakod, filer eller andra program som orsakar avbrott i, förstör eller begränsar programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning eller på annat sätt möjliggör obehörig användning av eller obehörig åtkomst till en dator eller ett datornätverk
 • försöka dechiffrera, dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera någon av de programvaror som utgör någon App och/eller Tjänst
 • inkräkta på, skada, inaktivera, störa, försämra, belasta eller bereda dig icke-behörig åtkomst till Tjänsterna, inklusive Scopelys servrar, nätverk och konton
 • täcka över, ta bort, inaktivera, blockera eller dölja annonser eller andra delar av Tjänsterna
 • radera eller revidera information som tillhandahålls av eller hänför sig till en annan användare av någon App och/eller Tjänst
 • använda teknik eller andra automatiserade system, såsom skriptspråk, spindlar, offline-läsare eller bottar i syfte att samla in eller sprida användarnamn, lösenord, e-postadresser eller andra uppgifter från någon App och/eller Tjänst, eller för att kringgå eller modifiera säkerhetsteknik eller -program som är en del av någon App och/eller Tjänst
 • skicka eller orsaka sändning av (direkt eller indirekt) oönskade massmeddelanden eller andra oönskade massutskick av något slag via Tjänsterna, inklusive ”skräppost”, ”spam” och ”kedjebrev”. Om du gör det bekräftar du att du har orsakat Scopely väsentlig skada, men att skadans omfattning skulle vara extremt svår att mäta.  Som en skälig uppskattning av sådan skada och i form av likvida skador och inte som ett straff, i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning samtycker du till att betala Scopely 50 USD för varje faktisk eller avsedd mottagare av ett sådant meddelande
 • efterfråga, samla in eller begära någon personlig information i kommersiellt eller olagligt syfte
 • lägga upp, ladda upp eller på annat sätt överföra en bild eller video av en annan person utan den personens medgivande
 • bedriva kommersiell verksamhet (inklusive men inte begränsat till reklam eller affärskampanjer, försäljning, tävlingar, utlottningar, skapande, återskapande, distribution eller annonsering av ett index över någon betydande del av Scopelys Innehåll, eller bygga upp en verksamhet med Scopelys Innehåll) utan föregående skriftligt medgivande från Scopely
 • använda teknik eller andra metoder för att komma åt, indexera, inrama, skrapa eller länka till någon App och/eller Tjänst (inklusive Innehållet) som inte har godkänts av Avtalet (inklusive genom att ta bort, inaktivera, undvika eller kringgå något innehållsskydd eller några åtkomstkontrollmekanismer som är avsedda att förhindra obehörig nedladdning, inspelning, strömning, länkning, inramning, reproduktion, tillgång till eller distribution av Scopelys Innehåll)
 • bereda dig åtkomst till någon App och/eller Tjänst (inklusive Innehållet) på automatiserad väg, inklusive ”robotar”, ”spindlar” eller ”offline-läsare” (utöver enskilt utförda sökningar på allmänt tillgängliga sökmotorer enbart i syfte att, och endast i den utsträckning som det är nödvändigt, skapa allmänt tillgängliga sökindex – men inte cachar eller arkiv – till någon App och/eller Tjänst, och exklusive de sökmotorer eller index som huvudsakligen tillhandahåller, främjar eller länkar till kränkande eller obehörigt innehåll)
 • försöka kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa de säkerhetsrelaterade funktionerna av någon App och/eller Tjänst eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller tvingar fram begränsningar för användning av någon App och/eller Tjänst eller innehållet däri
 • använda någon App och/eller Tjänst för att göra reklam för eller marknadsföra tredjepartstjänster, i synnerhet konkurrerande tjänster
 • göra något som kan störa eller på ett negativt sätt påverka Scopely
 • använda någon App och/eller Tjänst på ett sätt som strider mot all Gällande lagstiftning
 • försöka få, underlätta för, locka, hjälpa och bistå eller uppmuntra andra att göra något av ovanstående.

Scopely förbehåller sig rätten, men frånsäger sig alla förpliktelser eller allt ansvar för, att ta bort Användarinnehåll som bryter mot detta Avtal, vilket fastställs av Scopely, eller av något annat skäl, efter Scopelys eget gottfinnande och utan att underrätta dig.  Du är införstådd med att Scopely förbehåller sig rätten att utreda och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som bryter mot detta Avtal efter Scopelys eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till uppsägning av slutanvändarkonto och/eller anmälan av sådant Användarinnehåll, uppförande eller sådan aktivitet till de brottsbekämpande myndigheterna.

Du är införstådd med, godkänner och samtycker till att Scopely kan få åtkomst till, bevara eller lämna ut information som du förser någon App och/eller Tjänst med, inklusive Användarinnehåll och din kontoregistreringsinformation, inklusive när Scopely i god tro anser att sådan åtkomst, sådant bevarande eller utlämnande är nödvändigt för att: (i) skydda, göra gällande eller försvara de juridiska rättigheterna, integriteten, säkerheten eller egendomen för Scopely eller dess anställda, ombud och underleverantörer (inklusive efterlevnad av detta Avtal eller våra andra avtal), (ii) skydda säkerheten och integriteten för slutanvändare av någon App och/eller Tjänst eller allmänheten, inklusive under brådskande omständigheter, (iii) skydda mot bedrägerier eller för riskhanteringsändamål, (iv) följa Gällande lagstiftning eller rättsliga förfaranden eller (v) besvara förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter.  Om Scopely säljer hela eller delar av sin verksamhet eller utför en försäljning eller överföring av sina tillgångar eller på annat sätt är inblandad i en fusion eller överföring av hela eller delar av sin verksamhet, kan Scopely överlåta detta Avtal med dig till parten/parterna som är inblandade i transaktionen, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter och licenser för användning av Användarinnehåll och information som du tillhandahåller i samband med din användning av Apparna och/eller Tjänsterna.  Dina juridiska och avtalsenliga rättigheter kommer inte att påverkas av en sådan överlåtelse.  

Scopely förbehåller sig rätten att begränsa lagringskapaciteten för Användarinnehåll.  Du tar fullt ansvar för att bevara säkerhetskopior av ditt Användarinnehåll och Scopely tar inget ansvar för eventuell förlust av ditt Användarinnehåll på grund av att det tas bort av Scopely eller av något annat skäl.

Du förstår och godkänner att när du använder någon App och/eller Tjänst kan och får detta innefatta programvarufunktioner för att upptäcka fusk eller icke-auktoriserade eller illvilliga program.  I samband med detta kan vi bereda oss åtkomst till, samla in, övervaka och/eller fjärrspara skärmdumpar av spel, information om hårdvarukapacitet, ändringar relaterat till någon App och/eller Tjänst, signaturer, profiler eller namn på okända och illvilliga program från tredje parter, filer eller processer som tillåter eller underlättar fusk, orättvisa fördelar eller hackande av Apparna och/eller Tjänsterna.  Om icke-godkända eller illvilliga program upptäcks kan Apparna och/eller Tjänsterna även meddela slutanvändarens konto och identifierande information och information om det icke-godkända eller illvilliga programmet som används.

Användarinnehåll på anslagstavlor och forum

Vissa Appar och/eller Tjänster kan ge användare möjligheten att lägga upp meddelanden på anslagstavlor och forum (gemensamt ”Forum”) som kan vara öppna för allmänheten, alla medlemmar av sådana Appar och/eller Tjänster, eller ett urval av medlemmar i en specifik forumgrupp.  Du är införstådd med att allt Innehåll som läggs upp på olika Forum är Användarinnehåll och genom att göra inlägg på Forum samtycker du till att följa såväl reglerna och begränsningarna för Användarinnehåll som anges ovan som eventuella andra regler som är särskilt tillämpliga på sådana Forum.  Scopely förbehåller sig rätten, men frånsäger sig alla förpliktelser eller allt ansvar för, att hindra dig från att lägga upp Användarinnehåll på olika Forum och begränsa eller ta bort ditt Användarinnehåll från ett Forum eller vägra inkludera ditt Användarinnehåll på ett Forum, av vilket skäl som helst, när som helst, efter Scopelys eget gottfinnande och utan att underrätta dig.

Du är införstådd med att meddelanden som läggs upp på sådana Forum är offentliga, och Scopely kan inte garantera säkerheten för information som du lämnar ut via olika Forum; du gör sådana utlämnanden på egen risk utan förväntningar på sekretess.  Scopely ansvarar inte för innehållet eller riktigheten i information som läggs upp på ett Forum och inte heller för beslut som fattas utifrån sådan information.

Din äganderätt och licens till ditt Användarinnehåll

Scopely hävdar inte någon äganderätt till Användarinnehållet som du lägger upp, laddar upp, skickar via e-post, överför eller tillgängliggör på annat sätt (gemensamt ”Överför”) på, genom eller i samband med någon App och/eller Tjänst, med undantag för dina icke begärda inlagor, enligt beskrivningen under ”Icke begärda inlagor” nedan, förutsatt att Användarinnehåll inte innefattar något Scopely-innehåll.  Genom att lägga upp eller överföra Användarinnehåll på, genom eller i samband med någon App och/eller Tjänst, ger du härmed Scopely och dess licenstagare, befullmäktigade och behöriga användare världsomspännande, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, fullt betald och royaltyfri, fritt underlicensierbar, överlåtbar (helt eller delvis) rätt (inklusive upphävande av eventuella moraliska rättigheter som du kan ha) och tillstånd att använda, modifiera, göra utdrag ur, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk och sammanställningar baserade på, offentligt framställa, återskapa, underlicensiera och distribuera sådant Användarinnehåll, inklusive ditt namn, din röst, din avbild (inklusive men inte begränsat till fotografier och avatarer) och annan personligt identifierbar information i den utsträckning sådan information förekommer i Användarinnehåll var som helst, i alla former och via alla medieformat som för närvarande är kända eller som utarbetas härefter, för alla ändamål, inklusive men inte begränsat till reklam, marknadsföring, handel eller icke-kommersiella eller kommersiella ändamål.  Scopely har även rätt att använda idéer, koncept, sakkunskap eller teknik som förekommer i sådant Användarinnehåll för alla ändamål, inklusive med inte begränsat till utveckling, tillverkning, marknadsföring och tillhandahållande av kommersiella produkter och tjänster, inklusive Apparna och Tjänsterna.  Scopelys användning av sådant Användarinnehåll kommer inte att kräva ytterligare besked eller tillskrivning till dig och sådan användning ska inte omfattas av något tillstånd från eller någon betalning till dig eller någon annan person eller enhet.  Du tillåter härmed Scopely att verkställa alla dokument eller vidta eventuella åtgärder som Scopely kan komma att anse lämpliga för att bekräfta de rättigheter du har beviljat Scopely i detta Avtal.

Du intygar och garanterar härmed att följande regler och förutsättningar måste uppfyllas för användning av Apparna och Tjänsterna: (i) du äger det Användarinnehåll som överförs av dig på, genom eller i samband med Apparna och Tjänsterna eller har rätten att bevilja licensen som anges i detta Avsnitt, och (ii) överföringen av Användarinnehåll som görs av dig på, genom eller i samband med Apparna, Tjänsterna och Tredjepartstjänster (enligt definitionen nedan) bryter inte mot någon annan persons eller enhets integritets-, publicitets-, upphovs-, avtals- eller andra rättigheter.  Du samtycker till att betala alla royalties, avgifter och alla andra skulder som är hänförliga till någon annan person eller enhet på grund av användning i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal av det Användarinnehåll som överförts av dig på eller genom Apparna, Tjänsterna och/eller Tredjepartstjänster.

Om du raderar ditt Användarinnehåll på Apparna och/eller Tjänsterna kommer Scopelys licens för sådant Användarinnehåll att upphöra efter en sådan rimlig tidsperiod som krävs för att raderingen ska träda i kraft.  Användarinnehållet kan dock komma att behållas i Scopelys säkerhetskopior av Apparna och/eller Tjänsterna, vilka inte är tillgängliga för allmänheten.  Kontoradering innefattar inte radering av chatthistorik.  I den utsträckning Scopely utnyttjade ditt Användarinnehåll innan du raderade det behåller Scopely rätten att utnyttja sådan befintlig användning även efter att ditt Användarinnehåll har raderats.  Du är införstådd med att (i) radering av ditt Användarinnehåll från Apparna och/eller Tjänsterna inte kommer att resultera i, och Scopely tar inget ansvar för, radering av sådant Användarinnehåll av någon tredje part som tillhandahölls eller hade åtkomst till sådant Användarinnehåll innan du raderade det från Apparna och Tjänsterna och (ii) att uppsägning av ditt konto eller din användning av Apparna och Tjänsterna inte kommer att resultera i omedelbar eller automatisk radering av ditt Användarinnehåll, i enlighet med detta Avtal.

Borttagning av material som bryter mot upphovsrätten

Scopely respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att våra slutanvändare gör detsamma.  Scopely har en policy som möjliggör uppsägning under lämpliga omständigheter av abonnenter och kontoinnehavare av Tjänster som begår överträdelser.  Scopely förbehåller sig även rätten att ta bort eller blockera åtkomst till Överfört innehåll som bryter mot en annan persons immateriella rättigheter enligt Gällande lagstiftning.

Om du anser att material på Tjänsterna bryter mot din upphovsrätt.

Om du anser att något material som finns på eller är kopplat till någon Tjänst bryter mot din upphovsrätt måste du skicka en skriftlig anmälan till Scopelys för ändamålet utsedda Upphovsrättsombud (angivet nedan) om hävdad överträdelse som väsentligen innehåller all denna information: (a) identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som omfattas av överträdelsen eller, om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av en enda anmälan, en uttömmande lista över sådana verk, (b) identifiering av det hävdade överträdelsematerialet och information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet på den specifika tjänsten (såsom det hävdade överträdelsematerialets URL), (c) information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta dig, såsom en adress, ett telefonnummer och en e-postadress, (d) ett uttalande från dig att du i god tro anser att denna omtvistade användning inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller Gällande lagstiftning, (e) ett uttalande från dig att ovanstående information i din anmälan är korrekt och ett uttalande från dig, gjort på heder och samvete, att du är innehavaren av en ensamrätt som hävdas vara föremål för brott mot upphovsrätten eller att du är behörig att agera för ägarens räkning och (f) din fysiska eller elektroniska underskrift.  Skicka meddelanden om ämnen som rör upphovsrättslagen DCMA till vårt DMCA-ombud på följande adress eller via e-post (ämnesrad ”DMCA-kommunikation”): DMCA-ombud, Scopely, Inc., 3530 Hayden Ave., Culver City, CA 90232, USA.

Om du har lagt upp material på någon Tjänst som tagits bort på grund av en DMCA-anmälan från en upphovsrättsinnehavare.

Om du har lagt upp material på någon Tjänst som Scopely har tagit bort på grund av en anmälan om hävdad överträdelse från en upphovsrättsinnehavare kommer Scopely omgående att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig att materialet har tagits bort eller inaktiverats.  Detta besked kan ges via ett allmänt meddelande på Tjänsterna eller genom skriftlig eller elektronisk kommunikation till adressen/adresserna som du har tillhandahållit Scopely, om någon.  Du har rätt att göra en motanmälan som svar på en sådan anmälan i ett skriftligt meddelande som väsentligen innefattar allt detta: (i) identifiering av materialet som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och platsen i tillämpliga Tjänster som materialet visades på innan det togs bort eller åtkomsten inaktiverades, (ii) ett uttalande från dig, gjort på heder och samvete, att du i god tro anser att materialet togs bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller en felidentifiering av materialet som tagits bort eller inaktiverats, (iii) ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och ett uttalande där du godkänner den federala tingsrättens jurisdiktion för det domstolsområde där din adress är belägen eller, om din adress är belägen utanför USA, för ett domstolsområde där Scopely är verksamt, och att du accepterar delgivning från den person som inkommit med den anmälan som kräver borttagning eller inaktivering av åtkomsten till materialet eller en sådan persons ombud, och (iv) din fysiska eller elektroniska underskrift.

Observera att i enlighet med 17 U.S.C. §512(f) kan någon som medvetet lämnar en väsentligen felaktig beskrivning av de faktiska omständigheterna i en anmälan om hävdad överträdelse eller en motanmälan göras skadeståndsansvarig.

Din exponering för andra personers Användarinnehåll

Du är införstådd med att Scopely inte kontrollerar Användarinnehållet som läggs upp av slutanvändare via Tjänsterna och därmed är införstådd med att du kan komma att exponeras för stötande, felaktigt eller på annat sätt obehagligt Användarinnehåll.  Scopely tar inget ansvar för denna typ av Innehåll.  Om du får kännedom om missbruk av Tjänsterna, inklusive i strid med eventuella ”Begränsningar för användning av Ttjänsterna” ber vi dig att omedelbart meddela Scopely på marvelstrikeforce@scopely.com.  Scopely tar inget ansvar för övervakning av Tjänsterna med avseende på olämpligt Användarinnehåll eller slutanvändarbeteende.  Om Scopely vid något tillfälle väljer, efter eget gottfinnande, att övervaka Tjänsterna tar Scopely ändå inget ansvar för annat Innehåll än Scopelys Innehåll, har ingen skyldighet att ändra eller ta bort olämpligt Innehåll och tar inget ansvar för någon slutanvändares beteende.

Tredjepartslänkar och -tjänster

Apparna och/eller Tjänsterna kan komma att tillhandahålla, eller tredje parter kan komma att tillhandahålla, länkar till eller flöden från andra webbplatser, applikationsprogram, annonser, resurser eller andra tjänster som skapas av tredje parter (”Tredjepartstjänster”).  Förutom som på annat sätt angivet av oss i Apparna och/eller Tjänsterna är vi inte anknutna till eller associerade med operatörerna av tredjepartswebbplatser eller andra resurser som länkar till eller är länkade från någon av Apparna och/eller Tjänsterna.  När du samverkar med en leverantör av en Tredjepartstjänst interagerar du med den tredje parten, inte med Scopely.  Om du väljer att använda en Tredjepartstjänst och dela information med den, har leverantören av Tredjepartstjänsten rätt att använda och dela dina uppgifter i enlighet med sin sekretess- och integritetspolicy och dina sekretessinställningar på den Tredjepartstjänsten.  Scopely rekommenderar att du inte lämnar ut någon personligt identifierbar information till eller genom någon Tredjepartstjänst, såvida du inte känner till och känner dig bekväm med parten som du interagerar med.  Leverantören av Tredjepartstjänsten kan även komma att använda sig av andra parter för att tillhandahålla dig delar av applikationsprogrammet eller tjänsten, såsom teknik-, utvecklings- eller betalningstjänster.  Scopely tar uttryckligen avstånd från och gör inga utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, om Tredjepartstjänsterna eller leverantörerna av sådana Tredjepartstjänster (inklusive, men inte begränsat till, riktigheten eller fullständigheten av den information som tillhandahålls av en sådan Tredjepartstjänst eller dess sekretess- och integritetsrutiner).  Inkludering av en Tredjepartstjänst eller länkar till den på Tjänsterna innebär inte något godkännande eller stöd för Tredjepartstjänsten.  Scopely ansvarar inte för innehållet på eller rutinerna för andra webbplatser eller applikationsprogram än Apparna och/eller Tjänsterna, även om webbplatsen eller applikationsprogrammet länkar till Apparna och/eller Tjänsterna och även om den/det drivs av en affärspartner eller ett annat företag som på något sätt har en koppling till Apparna och/eller Tjänsterna.  Genom att använda Apparna och/eller Tjänsterna är du införstådd med och godkänner att Scopely inte har något ansvar gentemot dig med avseende på Innehåll eller annat material vars värd är eller server finns på en annan webbplats eller ett annat applikationsprogram än Apparna och/eller Tjänsterna.  DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV TREDJEPARTSWEBBPLATSER OCH RESURSER OCH ALLT INNEHÅLL, INFORMATION, DATA, MARKNADSFÖRING, PRODUKTER ELLER ANDRA MATERIAL PÅ ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM SÅDANA WEBBPLATSER OCH RESURSER ÄR PÅ EGEN RISK OCH OMFATTAS AV ANVÄNDARVILLKOREN SOM GÄLLER SÅDANA WEBBPLATSER OCH RESURSER.

Tvister mellan medlemmar

Du är ensamt ansvarig för din interaktion med andra användare av Apparna och/eller Tjänsterna, leverantörer av Tredjepartstjänster eller andra parter med vilka du interagerar på, genom eller i samband med någon App och/eller Tjänst.  Scopely förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att på vilket sätt som helst engagera sig i tvister mellan dig och sådana parter.

Sekretess och integritet

Användningen av Apparna och Tjänsterna styrs även av vår Sekretess- och integritetspolicy som har införlivats i och utgör en del av detta Avtal genom denna hänvisning.

Ansvarsfriskrivning

LAGARNA I VISSA JURISDIKTIONER, INKLUSIVE PROVINSEN QUEBEC, KANSKE INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG KANSKE INTE VISSA ELLER SAMTLIGA NEDANSTÅENDE UTESLUTNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. APPARNA OCH TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” OCH SCOPELY VARKEN GARANTERAR ELLER UTLOVAR NÅGRA SPECIFIKA RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA OCH/ELLER LÖPANDE TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA.  I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING FRÅNSÄGER SIG SCOPELY UTTRYCKLIGEN ALLA TYPER AV GARANTIER ELLER VILLKOR RELATERADE TILL APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE, OCH GARANTIER SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA FÖR ETT GENOMFÖRANDE ELLER EN BEHANDLING.  UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN AV OVANSTÅENDE, GARANTERAR INTE SCOPELY ATT DIN ANVÄNDNING AV APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, PUNKTLIG, SÄKER ELLER FELFRI, ATT FEL I SCOPELY-APPARNA OCH/ELLER -TJÄNSTERNA KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT TJÄNSTERNA ELLER SERVRARNA PÅ VILKA DE FINNS TILLGÄNGLIGA KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT INFORMATION SOM INHÄMTAS AV DIG PÅ, GENOM ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VIA ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER TREDJEPARTSANNONSER) KOMMER ATT VARA KORREKT, TILLFÖRLITLIG, PUNKTLIG ELLER FULLSTÄNDIG.  I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING KOMMER SCOPELY INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, EGENDOMSSKADOR, PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, PROBLEM ELLER TEKNISKA FUNKTIONSSTÖRNINGAR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, DELTAGANDE I ETT SCOPELY-EVENEMANG, MATERIAL SOM LADDATS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVATS I SAMBAND MED APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, ANVÄNDARINNEHÅLL, TREDJEPARTSANNONSER ELLER EN TREDJEPARTSTJÄNST SOM ÖVERFÖRTS PÅ, GENOM ELLER I SAMBAND MED APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, ELLER SÄTTET PÅ VILKET ANVÄNDARE AV APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA BETER SIG, PÅ NÄTET ELLER OFFLINE.  DIN ANVÄNDNING AV ANVÄNDARINNEHÅLL, TREDJEPARTSANNONSER, TREDJEPARTSTJÄNSTER OCH DE VAROR ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PARTER ÄR HELT OCH HÅLLET DITT ANSVAR OCH SKER PÅ EGEN RISK.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA OCH ALL INFORMATION SOM ÖVERFÖRS ELLER MOTTAS I SAMBAND DÄRMED KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN UPPFÅNGAS AV OBEHÖRIGA PARTER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TAR DU ANSVAR FÖR HELA KOSTNADEN FÖR UNDERHÅLL, REPARATION ELLER KORRIGERING AV DITT DATASYSTEM ELLER ANNAN EGENDOM ELLER ANNAT ÅTERSTÄLLANDE ELLER ANNAN REKONSTRUKTION AV FÖRLORADE DATA SOM ERFORDRAS FÖR DIN ANVÄNDNING AV APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA.

Ansvarsbegränsning

LAGARNA I VISSA JURISDIKTIONER, INKLUSIVE PROVINSEN QUEBEC, TILLÅTER INTE ANSVARSBEGRÄNSNING ELLER VISSA SKADESTÅND.  OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG KANSKE INTE VISSA ELLER SAMTLIGA NEDANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING KOMMER SCOPELY OCH DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH SERVICELEVERANTÖRER OCH DESS RESPEKTIVE CHEFER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, EFTERTRÄDARE OCH UTSEDDA (”SCOPELY-ENHETERNA”) INTE ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR INDIREKTA, PÅFÖLJANDE, EXEMPELGIVANDE, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER BESTRAFFANDE SKADESTÅND, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA.  INGEN AV SCOPELY-ENHETERNA ÄR ANSVARIG FÖR ICKE-AUKTORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV SÄNDNINGAR ELLER DATA ELLER FÖR MATERIAL ELLER DATA SOM SKICKAS ELLER TAS EMOT ELLER INTE SKICKAS ELLER TAS EMOT.  INGEN AV SCOPELY-ENHETERNA ÄR ANSVARIG ELLER ANSVARSSKYLDIG FÖR HOTANDE, ÄREKRÄNKANDE, OMORALISKT, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT INNEHÅLL ELLER UPPFÖRANDE AV EN ANNAN PART ELLER BROTT GENOM EN TREDJE PART MOT EN ANNAN IMMATERIALRÄTT, PRIVATSFÄR ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.  OM NÅGON ÅTGÄRD ELLER NÅGOT FÖRFARANDE MOT NÅGON SCOPELY-ENHET UPPSTÅR AV ELLER I RELATION TILL DETTA AVTAL ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA NÅGON AV APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, VARE SIG ENLIGT AVTAL, GENOM ÅTALBAR HANDLING, GARANTI ELLER ANNAT, SKA SKADESTÅNDET DU KAN HA RÄTT TILL BEGRÄNSAS TILL 100 USD.  DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN DIN RÄTT ATT VIDTA ÅTGÄRDER MOT EN SCOPELY-ENHET AVSEENDE ANVÄNDNING AV ELLER ÅTKOMST TILL NÅGON AV APPARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA ETT ÅR EFTER ATT ETT SÅDANT KRAV ELLER SKÄL TILL ÅTGÄRD UPPSTÅR.

VISSA STATER OCH JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, ELLER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. I SÅDANA STATER ELLER JURISDIKTIONER GÄLLER BEGRÄNSNINGARNA OCH UNDANTAGEN I DETTA AVSNITT EVENTUELLT INTE DIG. FÖLJAKTLIGEN ÄR I SÅDANA STATER OCH JURISDIKTIONER ANSVARSSKYLDIGHETEN BEGRÄNSAD TILL DET LÄGSTA BELOPPET SOM ÄR TILLÅTET UNDER GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT EVENTUELLA SKADOR DU ÅDRAR DIG TILL FÖLJD AV SCOPELYS HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER ELLER DIN ÅTKOMST TILL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV NÅGON APP OCH/ELLER TJÄNST INTE ÄR IRREPARABLA OCH ÄR OTILLRÄCKLIGA FÖR ATT BERÄTTIGA DIG TILL ETT FÖRBUDSFÖRELÄGGANDE ELLER ANNAT FÖRELÄGGANDE SOM BEGRÄNSAR TILLGÄNGLIGHETEN AV ELLER NÅGON PERSONS MÖJLIGHET TILL ÅTKOMST TILL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV NÅGON DEL AV APPARNA ELLER TJÄNSTERNA.

BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT GÄLLER OAVSETT OM DEN PÅSTÅDDA ANSVARSSKYLDIGHETEN GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, SKADESTÅND, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGOT ANNAT, ÄVEN OM SCOPELY HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA.

USA:s jurisdiktion

Scopely tillhandahåller Apparna och Tjänsterna i USA.  Scopely påstår inte att Apparna, Scopelys Innehåll och/eller Tjänsterna är lämpliga (eller, i vissa fall, tillgängliga) för användning på andra platser.  Om du använder Apparna och/eller Tjänsterna i en annan jurisdiktion än USA:s jurisdiktion godkänner du att du gör det på eget initiativ och att du är ansvarig för att följa de lokala lagar som är tillämpliga på din användning av Apparna och/eller Tjänsterna.

Alla App-produkter finns inte tillgängliga i hela världen eller hela landet, och Scopely påstår inte att du kommer att kunna förvärva någon App-produkt i en viss jurisdiktion, varken i eller utanför USA.

USA:s exportkontroll

Programvara som finns tillgänglig i samband med Tjänsterna omfattas vidare av USA:s och Kanadas exportkontrollföreskrifter.  Ingen sådan programvara får laddas ner från Tjänsterna eller på annat sätt exporteras eller återexporteras i strid med USA:s eller Kanadas exportlagar.  Nedladdning eller användning av sådan programvara sker på egen risk.

Skiljedomsavtal

LAGARNA I VISSA JURISDIKTIONER, INKLUSIVE PROVINSEN QUEBEC, TILLÅTER INTE OBLIGATORISK SKILJEDOM. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG KANSKE INTE VISSA ELLER SAMTLIGA NEDANSTÅENDE KRAV PÅ OBLIGATORISK SKILJEDOM INTE GÄLLER DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

(1) I den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning är Scopely och dess ombud, anställda, föregångare, efterträdare och rättsinnehavare, och du överens om att Tvister (enligt definitionen häri) mellan dig och Scopely, avseende någon aspekt av din relation till Scopely, kommer att avgöras med ett bindande, konfidentiellt, individuellt och rättvist skiljedomsförfarande och inte i domstol.  Var och en av er och Scopely samtycker till att avstå från rätten att väcka talan i domstol.  Termen ”Tvist” ska ges bredaste möjliga betydelse som kommer att genomdrivas och ska innefatta alla tvister, anspråk, krav, anklagelsepunkter, grunder för talan eller dispyter mellan dig och Scopely, oavsett om det grundar sig i avtal, stadga, föreskrift, förordning, förseelse (inklusive men inte begränsat till bedrägeri, förvrängning, uppmuntran till bedrägeri, försummelse eller annan avsiktlig förseelse) eller någon annan laglig eller rättvis grund.  Termen ”Tvist” innefattar specifikt, men är inte begränsad till, alla anspråk mellan dig och Scopely som på något sätt är förknippade med eller rör detta Skiljedomsavtal, alla andra aspekter av detta Avtal (inklusive deras tillämplighet och överensstämmelse med Gällande lagstiftning), produkter och tjänster som tillhandahålls av Scopely, faktureringstvister och tvister som rör telefonmeddelanden, textmeddelanden eller annan kommunikation som någon av parterna mottagit från den andra parten.  De enda undantagen i detta Skiljedomsavtal är att (i) var och en av er och Scopely behåller rätten att väcka talan i en domstol för småmålsförfarande och att (ii) var och en av er och Scopely har rätt att väcka talan mot motparten för att förelägga överträdelser eller annat missbruk av immateriella rättigheter.  Tvister om huruvida dessa undantag gäller ska avgöras av den domstol i vilken en sådan talan har väckts. Alla andra skiljedomstvister skall avgöras av skiljedomaren.  Det förekommer ingen domare eller jury i skiljedomsförfaranden och domstolens omprövning av en lagakraftvunnen skiljedom är begränsad.  En skiljedomare måste följa detta Skiljedomsavtal.  Skiljedomaren kan dock, på individuell grund, tillerkänna samma skadestånd och föreläggande som en domstol (inklusive förbudsföreläggande, fastställelse eller lagstadgat skadestånd).

(2) Detta Avtal visar en transaktion inom mellanstatlig handel och därmed reglerar Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. (United States Code) §§ 1–16, tolkningen och tillämpningen av detta Skiljedomsavtal.  Detta Skiljedomsavtal ska fortsätta att äga giltighet även efter upphörandet av detta Avtal.

(3) Eventuellt skiljedomsförfarande mellan dig och Scopely kommer att anföras av Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (”JAMS”) i enlighet med JAMS rationaliserade skiljedomsregler och skiljedomsförfaranden som gäller från den 1 juli 2014 (”JAMS-reglerna”), ändrat genom detta skiljedomsavtal.  Skiljedomsförfarandet ska anföras av en enda, neutral skiljedomare och om du och Scopely inte kan komma överens om vem den skiljedomaren ska vara kommer skiljedomaren att utses i enlighet med JAMS-reglerna, med ditt och Scopelys deltagande och engagemang enligt JAMS-regel 12.  JAMS-reglerna finns tillgängliga på dess webbplats: http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/.  Miniminormerna för konsumenttvister finns tillgängliga på https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/.  Skiljedomaren är bunden av villkoren i detta Skiljedomsavtal.

(4) Om du eller Scopely vill väcka en skiljedomstalan måste du eller Scopely först skicka, via post till motparten, ett skriftligt Meddelande om tvist (”Meddelande”) som innehåller den meddelande partens namn, adress och kontaktinformation, de specifika fakta som gett upphov till Tvisten, Tjänsten som Meddelandet avser och det föreläggande som begärs.  Ditt meddelande till Scopely måste skickas per post, med ämnesraden ”Meddelande om skiljedom vid tvist”, till Scopely, Inc. Attn: General Counsel, 3530 Hayden Ave., Culver City, CA 90232, USA.  Scopely kommer att skicka alla Meddelanden till dig enligt den kontaktinformation vi har om dig eller som du tillhandahåller.  Det är avsändarens ansvar att säkerställa att mottagaren mottar Meddelandet.  Under de första 45 dagarna efter att du eller vi har skickat ett Meddelande till motparten har du och vi rätt att försöka nå en lösning på Tvisten.

Om du och vi inte avgör Tvisten inom 45 dagar har du och vi rätt att inleda skiljedomsförfarandet i enlighet med JAMS-reglerna.  Ytterligare instruktioner för hur man inkommer med en Begäran om skiljedom finns på http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf.  Förutom att inkomma med denna Begäran om skiljedom med JAMS i enlighet med dess regler och förfaranden måste du skicka en kopia av denna fullföljda Begäran om skiljedom till Scopely på adressen som anges ovan, till vilken du skickade ditt Meddelande om tvist.

(5) Du och Scopely är införstådda med och samtycker till att följa följande skiljedomsregler: (a) DU OCH SCOPELY HAR RÄTT ATT VÄCKA TALAN MOT MOTPARTEN I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET OCH INTE SOM KÄRANDE I ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGOT PÅSTÅTT GRUPPFÖRFARANDE, OMBUDSFÖRFARANDE ELLER FÖRFARANDE MED FLERA KÄRANDE, OCH SKILJEDOMAREN SKA INTE HA NÅGON MAKT ATT TILLERKÄNNA NÅGOT GRUPPOMFATTANDE FÖRELÄGGANDE, (b) Scopely kommer att betala skiljedomskostnader enligt vad som krävs av JAMS Miniminormer för konsumenttvister och i överensstämmelse med paragraf 6 nedan, (c) skiljedomaren har rätt att tillerkänna individuellt föreläggande eller individuella åtgärder som tillåts enligt Gällande lagstiftning och (d) varje sida betalar sina egna advokatkostnader, förutom i de fall som föreskrivs i paragraf 8 nedan.

(6) JAMS debiterar en registreringsavgift och andra avgifter för genomförande av skiljedomsförfarandet.  Normalt måste käranden betala registreringsavgiften för att inleda skiljedomsförfarandet, men om du vill väcka en skiljedomstalan mot Scopely är du och Scopely införstådda med och samtycker till att rätta er efter följande:

 • Om du avser att återkräva mindre än 10 000 USD (inklusive advokatkostnader) betalar Scopely registreringsavgiften åt dig eller ersätter dig för din betalning av den.
 • Om du avser att återkräva 10 000 USD eller mer måste du betala registreringsavgiften som debiteras av JAMS, men Scopely ersätter registreringsavgiften om du får rätt i de fordringar som du gjort gällande och som skiljedomaren har avgjort.
 • Scopely och du är överens om att om fordringarna som är föremål för skiljedomsförfarandet uppgår till mindre än 10 000 USD (inklusive advokatkostnader) ska fordringen normalt beslutas om utifrån skriftliga inlägg enbart, utan förhör via telefon eller ansikte-mot-ansikte. Scopely kommer inte att begära något förhör för fordringar som uppgår till mindre än 10 000 USD.  Denna bestämmelse ska inte tolkas av skiljedomaren på så sätt att den berövar dig den rätt du kan ha till ett förhör via telefon eller ansikte-mot-ansikte i ditt hemstadsområde i enlighet med JAMS-reglerna.
 • Scopely och du är överens om att om fordringarna som är föremål för skiljedomsförfarandet uppgår till 10 000 USD eller mer kommer skiljedomsförfarandet att ske på ett sätt och en plats som överensstämmer med JAMS-reglerna.

(7) Oavsett hur skiljedomsförfarandet fortskrider ska var och en av er och Scopely samverka i god tro vid utbyte av icke-sekretessbelagd(a) dokument och information i den mån det är nödvändigt och i enlighet med JAMS-reglerna, och skiljedomaren ska utfärda ett välmotiverat skriftligt beslut som är tillräckligt för att underbygga hans eller hennes iakttagelser och slutsatser.

(8) Var och en av er och Scopely kan komma att ådra er advokatkostnader under skiljedomsförfarandet.  Varje sida samtycker till att betala sina advokatkostnader såvida inte den/de aktuella fordringen/fordringarna gör det möjligt för den vinnande parten att få sina advokatkostnader betalda, och under sådana omständigheter ska avgifterna som utdöms fastställas av Gällande lagstiftning.  Utöver de rättigheter du kan ha att återkräva dina advokatkostnader enligt Gällande lagstiftning om du vinner skiljedomsmålet, och om Scopely underlåtit att ge dig ett förlikningserbjudande före skiljedomsförfarandet eller beloppet som du tillerkänns är minst 25 % större än Scopelys högsta förlikningsbelopp kommer Scopely att betala dina skäliga advokatkostnader i tillägg till det belopp som skiljedomaren utdömt.  Om Scopely vinner skiljedomsmålet är du ansvarig för dina egna advokatkostnader.  Om skiljedomaren, på begäran av den vinnande parten, finner att den förlorande parten väckt talan eller gått i svaromål på ett lättvindigt sätt eller för ett olämpligt ändamål, måste skiljedomaren, oavsett beloppet som tvisten gäller, beordra den förlorande parten att betala båda sidors skiljedomskostnader och kan komma att beordra den förlorande parten att betala den vinnande partens skäliga advokatkostnader, såvida inte sådant utdömande av avgifter är förbjudet enligt Gällande lagstiftning.

(9) Skiljedomaren har rätt att utdöma förbudsföreläggande eller fastställelse enbart till förmån för den enskilda part som söker upprättelse och endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla den upprättelse som motiveras av den partens individuella anspråk.  Skiljedomaren får inte beordra Scopely att betala pengar till eller vidta några åtgärder med andra personer än dig, såvida inte Scopely uttryckligen och på förhand, när en skiljedomare har valts, tillåter att skiljedomaren inkommer med ett sådant påbud.  Vidare, om inte Scopely uttryckligen samtycker till det, får skiljedomaren inte konsolidera andra personers anspråk med dina och får heller inte leda någon form av ombudsförfarande, förfaranden med flera kärande eller gruppförfaranden.

(10) Du och Scopely är överens om att bibehålla skiljedomsförfarandets konfidentiella karaktär och ska inte röja skiljedomsmålets sakförhållande, de dokument som utbyts som en del av något medlingsförfarande, skiljedomsförfarandet, skiljedomarens beslut och förekomsten av eller beloppet för ett tilldömt skadestånd, förutom i den utsträckning som krävs för att förbereda eller genomföra skiljedomsmålet (i sådant fall måste den person som får kännedom om konfidentiell information förbinda sig att bevara sekretessen) eller förutom i den utsträckning som krävs i samband med en domstolstalan för ett preliminärt rättsmedel, ett rättsligt ifrågasättande av ett tillerkännande eller verkställandet av detta tillerkännande, eller om inte annat krävs enligt Gällande lagstiftning eller domstolsbeslut.

(11) Med undantag av kapitel (a) i paragraf (5) (dvs. upphävandet av möjligheten att fortsätta för flera kärandes eller en påstådd grupps räkning), om någon del av detta Skiljedomsavtal anses vara ogiltig, ogenomförbar eller olaglig, ska behållningen av detta Skiljedomsavtal fortsätta gälla och tolkas i enlighet med dess villkor som om den ogiltiga, ogenomförbara eller olagliga delen inte fanns med. Om kapitel (a) i paragraf (5) anses vara ogiltigt, ogenomförbart eller olagligt ska detta Skiljedomsavtal i sin helhet vara utan verkan, men resten av detta Avtal, inklusive bestämmelserna som reglerar var talan mot Scopely måste väckas, valet av tillämplig lag och vårt ömsesidiga upphävande av rätten till juryrättegång, förblir i kraft och är tillämpligt på alla anspråk som, av detta eller annat skäl, genomförs i domstol snarare än genom skiljedomsförfarande.

Tillämplig lag

Om inte annat anges häri och med förbehåll för Gällande lagstiftning (som kan innefatta provinsen Quebec) regleras Avtalet och tolkas i enlighet med lagarna i staten New York, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Med undantag avseende Tvister som ska avgöras genom ett skiljedomsförfarande i enlighet med Skiljedomsavtalet och i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning, samtycker du och Scopely till att underkasta er New Yorks domstolars exklusiva behörighet för att avgöra eventuella Tvister som uppstår till följd av Avtalet, Apparna och/eller Tjänsterna.  MED FÖRBEHÅLL FÖR GÄLLANDE LAGAR AVSTÅR DU HÄRMED MEDVETET, FRIVILLIGT OCH AVSIKTLIGT FRÅN ALLA RÄTTIGHETER DU KAN HA TILL EN JURYRÄTTEGÅNG AVSEENDE EVENTUELLA RÄTTSTVISTER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSPRÅK, GENKÄROMÅL, MOTFORDRINGAR, ELLER TREDJEPARTSANSPRÅK) SOM UPPSTÅR FRÅN, ENLIGT ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL.

UTOM NÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG SAMTYCKER DU TILL ATT ALL GRUND FÖR TALAN SOM DU KAN HA TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, APPARNA ELLER TJÄNSTERNA MÅSTE ANHÄNGIGGÖRAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT SÅDAN GRUND FÖR TALAN UPPSTOD.  EFTER EN SÅDAN PERIOD SKA SÅDAN GRUND FÖR TALAN PRESKRIBERAS PERMANENT.

 

Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra och hålla Scopely-enheter skadeslösa från all förlust, ansvarsskyldighet, anspråk, krav eller kostnad, inklusive men inte begränsat till skäliga advokatkostnader som uppstått i samband med eller på något sätt relaterat till krav som uppstår genom att du brutit mot detta Avtal eller på grund av eller till följd av eller i samband med din felaktiga användning av Apparna och/eller Tjänsterna (inklusive, utan begränsning, all användning av ditt konto, oavsett om du har godkänt det eller inte), ditt brott mot någon annans rättigheter eller något Innehåll som du Överför via Tjänsterna.  Du godkänner också att frisläppa och avlasta Scopely-enheterna från alla befintliga och framtida krav du har eller kommer att ha, kända eller okända, på något sätt relaterade till din användning eller oförmåga att använda Apparna och/eller någon av Tjänsterna.

Icke begärda inlagor

Scopely accepterar inte medvetet, via någon av Apparna och/eller Tjänsterna eller på annat sätt, icke begärda inlagor, inklusive och utan begränsning, inlagor från dig med bloggidéer, artiklar, manus, handlingsförlopp, fan-fiction, karaktärer, ritningar, information, förslag, uppslag, idéer eller koncept. Scopely anmodar dig att inte göra några icke begärda inlagor.  Någon eventuell likhet mellan en icke begärd inlaga och aspekter av någon av Scopelys kreativa verk, inklusive och utan begränsning, en film, en serie, en berättelse, en titel eller ett koncept skulle vara en ren tillfällighet.  Om du skickar inlagor till Scopely via någon av Apparna och/eller Tjänsterna som inte har begärts (inklusive men inte begränsat till olika Forum) godkänner du dock att (i) dina icke begärda inlagor inte har gjorts i förtroende eller med tillit och att inget avtals- eller förmyndarförhållande skapas mellan dig och Scopely i och med sådana inlagor, (ii) sådana icke begärda inlagor och alla immaterialrätter däri blir Scopelys enskilda egendom och kommer att ägas av endast Scopely (och inte Användarinnehållslicensieras av dig till Scopely enligt ”Din äganderätt till och licens till Ditt Användarinnehåll”) och får användas, kopieras, underlicensieras, anpassas, överföras, distribueras, framföras offentligt, publiceras, visas eller raderas på de sätt som Scopely anser är lämpligt, (iii) du inte har rätt till någon som helst ersättning, kredit eller information i samband med sådana inlagor och (iv) du genom att göra icke begärda inlagor avstår från rätten att framställa fordringar mot Scopely eller i relation till sådana icke begärda inlagor från dig, inklusive och utan begränsning, orättvis konkurrens, brott mot underförstått avtal eller sekretessbrott.

Övrigt

Scopelys underlåtenhet att utöva eller göra gällande en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett upphävande av en sådan rättighet eller bestämmelse.  Avsnittstitlarna i detta Avtal förekommer av praktiska skäl enbart och har ingen rätts- eller avtalsverkan.  Detta Avtal verkar i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning.  Med undantag för det som uttryckligen föreskrivs häri: om någon bestämmelse i detta Avtal är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar anses den bestämmelsen vara avskiljbar från detta Avtal och påverkar inte återstående bestämmelsers giltighet eller genomförbarhet.  Detta Avtal tillsammans med alla avtal och uttalanden som nämns och anges häri som referens är hela avtalet mellan dig och Scopely relaterat till ämnet härom och, såvida inte annat anges, åsidosätter alla och alla tidigare eller samtidigt skrivna eller muntliga avtal eller överenskommelser mellan dig och Scopely avseende detta ämne.

Du samtycker till att meddelanden som Scopely kan behöva skicka till dig enligt Gällande lagstiftning kommer att träda i kraft när Scopely har skickat ett e-postmeddelande till den e-postadress som finns registrerad hos Scopely eller publicerat ett sådant meddelande på Apparna och/eller Tjänsternas informationssida/-sidor.

Du godkänner att det inte föreligger något gemensamt företags-, partnerskaps-, anställnings- eller ombudsförhållande mellan dig och Scopely som en följd av detta Avtal eller din användning av Apparna och/eller Tjänsterna.  En tryckt version av detta Avtal och av meddelanden som är förknippade med det ska tillåtas i rättsliga eller administrativa förfaranden som grundar sig i eller rör detta Avtal i samma utsträckning som andra affärsdokument och uppgifter som ursprungligen skapats och bibehållits i tryckt form.

Inget av innehållet i detta Avtal begränsar Scopelys rätt att följa statliga, domstolars och brottsbekämpande myndigheters uppmaningar eller krav som rör din användning av Apparna och/eller Tjänsterna eller information som tillhandahålls oss eller insamlas av oss i samband med sådan användning.

Kontakta oss på marvelstrikeforce@scopely.com om du har frågor om detta Avtal.

JAG HAR LÄST DETTA ANVÄNDNINGSAVTAL OCH GODKÄNNER ALLA BESTÄMMELSER SOM ANGES OVAN.