MARVEL Strike Force

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2019

บริษัทวอลท์ดิสนีย์ (The Walt Disney Company) ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของทเวนตีเฟิร์สเซนจูรีฟ็อกซ์ (21st Century Fox) รวมถึงบริการที่ระบุไว้ด้านล่าง นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อแสดงถึงการดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าว

สารบัญ

  1. วัตถุประสงค์และการนำไปใช้: ลักษณะและบุคคลที่นโยบายนี้ครอบคลุม
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล: แหล่งที่มาและวิธีการที่เรา ผู้ให้บริการ และผู้โฆษณาของเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากและเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อของคุณกับ FoxNext Services
  3. การใช้และการเปิดเผย: การใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ และบุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนเหตุผล
  4. ความปลอดภัย: การปกป้องข้อมูลของคุณไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด
  5. การเข้าถึงและการควบคุมของผู้ใช้งาน: วิธีเข้าถึงและควบคุมข้อมูลที่เราเก็บรักษาเกี่ยวกับคุณ
  6. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ: สิ่งอื่น ๆ ที่คุณควรทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ และวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณ
  7. ติดต่อเรา: วิธีติดต่อ FoxNext เกี่ยวกับนโยบายนี้

1. วัตถุประสงค์และการนำไปใช้

FoxNext Games LLC ("FoxNext" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") ต้องการให้คุณทราบวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลจากและเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายการปฏิบัติอันสัมพันธ์กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เว็บไซต์มือถือ แอปพลิเคชัน (แอปฯ) และวิดเจ็ต (รวมเรียกว่า "FoxNext Services") เมื่อใช้ FoxNext Services บริษัทในเครือของเรารวมถึงสมาชิกของบริษัทในเครือวอลท์ดิสนีย์แฟมิลี่ (The Walt Disney Family of Companies) (“FoxNext”). สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือ กรุณาติดต่อ foxnextgames.tou@fox.com

ตามที่ระบุใน ข้อกำหนดการใช้งาน FoxNext Services เหมาะสำหรับผู้ชมทั่วไป ไม่ได้มุ่งหมายที่เด็ก และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กหรือผู้ที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลต่อผู้ใช้งานทุกคน ทั้งผู้ที่ใช้ FoxNext Services โดยไม่ลงทะเบียนกับ FoxNext Service และผู้ที่ลงทะเบียนกับ FoxNext Service แห่งหนึ่งแห่งใด นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลต่อ FoxNext เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ได้แก่ ข้อมูลที่ระบุเจาะจงบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล หรืออีเมล) นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการปฏิบัติของ FoxNext โดยทั่วไปสำหรับการจัดการข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล (เช่น ความสนใจ ประชากรศาสตร์ และการใช้บริการ)

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

FoxNext และผู้ให้บริการของเราเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากและเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลการลงทะเบียน เป็นข้อมูลที่คุณยื่นลงทะเบียน FoxNext Service เช่น เพื่อสร้างบัญชี แสดงความคิดเห็น รับการแจ้งเตือน จดหมายข่าว และการสื่อสารอื่น ๆ หรือเข้าการแข่งขันหรือการชิงโชค ข้อมูลการลงทะเบียนอาจประกอบด้วยข้อมูลดังเช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ รหัสไปรษณีย์ และวันเกิด

ข้อมูลและประกาศสาธารณะ ประกอบด้วย ความคิดเห็นหรือเนื้อหาที่คุณประกาศกับ FoxNext Services และข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่มาจากประกาศหรือเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งอาจมีชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน การถูกใจ สถานะ ข้อมูลและรูปโปรไฟล์ ข้อมูลและประกาศสาธารณะเป็นสาธารณะเสมอ ซึ่งหมายความว่าทุกคนเห็นข้อมูลนี้ได้ และอาจปรากฏในผลการค้นหาจากเครื่องมือค้นหาภายนอก

ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ หากคุณเข้าหรือเข้าสู่ระบบ FoxNext Service ผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือเชื่อมต่อ FoxNext Service กับบริการสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจมีรหัสผู้ใช้งาน และ/หรือชื่อผู้ใช้งานของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณยินยอมให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่กับเรา เช่น รูปโปรไฟล์ อีเมล หรือรายชื่อเพื่อน และข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเป็นสาธารณะอันเกี่ยวเนื่องกับบริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ เมื่อคุณเข้า FoxNext Services ผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือเมื่อคุณเชื่อมต่อ FoxNext Service หนึ่ง ๆ กับบริการสื่อสังคมออนไลน์ ถือว่าคุณอนุญาตให้ FoxNext เก็บรวบรวม จัดเก็บ รวมถึงใช้ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลกิจกรรม เมื่อคุณเข้าและติดต่อกับ FoxNext Services ทาง FoxNext และผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเยี่ยมชม อย่างเช่น ในการอนุมัติการเชื่อมต่อของคุณกับ FoxNext Services เซิร์ฟเวอร์ของเรารับและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเบราว์เซอร์ของคุณ อาจรวมถึงที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ และข้อมูลซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่น ๆ หากคุณเข้า FoxNext Services จากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เราอาจเก็บรวบรวมตัวระบุอุปกรณ์โดยเฉพาะที่กำหนดอุปกรณ์นั้น ๆ ข้อมูลการระบุพิกัด (รวมถึงตำแหน่งที่แม่นยำของคุณ) หรือข้อมูลการทำธุรกรรมอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อคุณใช้บริการ FoxNext Services เพื่อร่วมเล่นเกมโทรศัพท์มือถือ เราอาจเก็บรวบรวมคะแนน การจัดอันดับ ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเล่นเกมของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณติดต่อกับ FoxNext เราอาจเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อเหล่านี้

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (เช่น คุกกี้เบราว์เซอร์ พิกเซล บีคอน และเทคโนโลยี Adobe Flash ที่ใช้คุกกี้) ประกอบด้วยชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็ก เว็บไซต์ แอปฯ และบริการอื่น ๆ ของ FoxNext ส่งข้อมูลนี้ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณขอเข้าหน้าเว็บไซต์ครั้งแรก จากนั้นจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ เพื่่อให้เว็บไซต์หรือแอปฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อคุณขอเข้าหน้าเว็บไซต์จากบริการนั้น ๆ ในภายหลัง นอกจากนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจใช้เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน FoxNext Services เช่น หน้าเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม วิดีโอและเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณดู คำค้นหาที่คุณใช้ และโฆษณาที่คุณเห็น

บุคคลภายนอกซึ่งสนับสนุน FoxNext Services โดยให้การโฆษณาหรือให้บริการ เช่น อนุญาตให้คุณเผยแพร่เนื้อหาหรือติดตามผลรวมสถิติการใช้งาน FoxNext Services อาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเมื่อคุณใช้ FoxNext Services (เช่น เว็บไซต์และอีเมล) หรือบริการจากภายนอก อีกทั้งบุคคลภายนอกอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้พร้อมด้วยข้อมูลกิจกรรมที่เก็บรวบรวม เพื่อจดจำคุณในทุกอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น อุปกรณ์มือถือและแล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์อื่น FoxNext ไม่ควบคุมเทคโนโลยีจากภายนอกเหล่านี้ และการใช้งานกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายโฆษณาภายนอกและหน่วยงานที่คล้ายกันซึ่งใช้เทคโนโลยีนี้ รวมถึงตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง กรุณาดูส่วน "การส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง" ด้านล่าง

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ในขั้นต้นตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้แจ้งเตือน เมื่อตั้งค่าหรือปรับข้อมูลคุกกี้ หรือเพื่อปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด กรุณาดูส่วน "ช่วยเหลือ" ของเบราว์เซอร์คุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถจัดการการใช้เทคโนโลยี Flash ด้วยเครื่องมือการบริหาร Flash ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Adobe ดู http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html โปรดทราบว่าเมื่อปิดกั้นคุกกี้ใด ๆ หรือทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง เนื้อหา หรือความเป็นส่วนบุคคลที่มีอยู่ผ่าน FoxNext Services

ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เราอาจผนวกข้อมูลที่เก็บรวบรวมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณทางออนไลน์และออฟไลน์จากบริการสื่อสังคมออนไลน์ แหล่งที่มาและข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่จากบริษัทในเครือ FoxNext หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

สัญญาณการไม่ติดตาม ในขณะนี้ เราไม่ตอบรับสัญญาณ "การไม่ติดตาม" ของเบราว์เซอร์ เนื่องจากเรารอคอยผลงานของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและผู้อื่นที่สนใจ เพื่อพัฒนามาตรฐานในการตีความสัญญาณดังกล่าวอย่างที่ควรเป็น

3. การใช้และการเปิดเผย

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับคุณเพื่อให้บริการ FoxNext Services และคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อประเมินและปรับปรุง FoxNext Services และคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ, เพื่อพัฒนาประสบการณ์ FoxNext Services ของคุณทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยส่งมอบเนื้อหาที่คุณจะคิดว่าเกี่ยวเนื่องกันหรือน่าสนใจ รวมถึงข้อความโฆษณาและการตลาด, เพื่อให้คุณแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหา และร่วมเล่นเกมออนไลน์ การแข่งขัน การส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือโครงการรางวัลต่าง ๆ, เพื่อให้คุณได้รับการสนับสนุนลูกค้า และเพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ ในการจัดหาเนื้อหาและการโฆษณาที่น่าสนใจและเกี่ยวเนื่องกับคุณมากขึ้น เราอาจใช้ข้อมูลจากและเกี่ยวกับคุณเพื่ออนุมานหรือคาดการณ์เกี่ยวกับด้านที่คุณอาจสนใจ เมื่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหรือเกี่ยวกับคุณไม่ระบุเจาะจงถึงคุณในฐานะบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่กับบุคคลภายนอก ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังนี้

ยินยอมให้ผู้ให้บริการช่วยเหลือเราในการจัดหาและจัดการ FoxNext Services ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับคุณอาจเปิดเผยต่อผู้ให้บริการภายนอกบางราย เช่น ผู้รับจ้าง ผู้วิเคราะห์และบริษัทประเมินอื่น ๆ ตัวแทนหรือผู้สนับสนุน ที่ช่วยวิเคราะห์และทำความเข้าใจการใช้ FoxNext Services ของคุณ ให้การสนับสนุนลูกค้า โฆษณาและการตลาด รวมทั้งจัดการและ/หรือจัดหา FoxNext Services

เพื่ออนุญาตการทำงานด้านการเผยแพร่ทางสังคม หากคุณเข้าสู่ระบบหรือเชื่อมต่อบัญชีบริการสื่อสังคมออนไลน์กับ FoxNext Services เราอาจเผยแพร่ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ และการถูกใจของคุณ ตลอดจนกิจกรรมและความคิดเห็นกับผู้ใช้ FoxNext Services รายอื่น ๆ และกับเพื่อนของคุณซึ่งเชื่อมโยงกับคุณผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ เราอาจเผยแพร่ข้อมูลเดียวกันกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเข้าสู่ระบบหรือเชื่อมต่อบัญชี FoxNext Services กับบริการสื่อสังคมออนไลน์ ถือว่าคุณอนุญาตให้เราเผยแพร่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหรือเกี่ยวกับคุณกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใช้รายอื่น และเพื่อนของคุณ รวมทั้งคุณเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลที่เผยแพร่ของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์จะควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการสื่อสังคมออนไลน์ หากคุณไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะนี้ กรุณาอย่าเชื่อมต่อบัญชีบริการสื่อสังคมออนไลน์กับบัญชี FoxNext Services และอย่าร่วมการเผยแพร่ทางสังคมใน FoxNext Services

เพื่อจัดหาบริการและคุณสมบัติที่มีแบรนด์ร่วมกัน เราอาจนำเสนอบริการหรือคุณสมบัติที่มีแบรนด์ร่วมกัน เช่น เนื้อหาบางอย่าง การแข่งขัน การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ร่วมกับบุคคลภายนอก ("บริการที่มีแบรนด์ร่วมกัน") บริการที่มีแบรนด์ร่วมกันเหล่านี้อาจเป็นแม่ข่ายใน FoxNext Services หรือในบริการจากภายนอก โดยอาศัยอำนาจความสัมพันธ์เหล่านี้ เราอาจเผยแพร่ข้อมูลที่คุณส่ง อันเกี่ยวเนื่องกับบริการที่มีแบรนด์ร่วมกันกับบุคคลภายนอก การใช้ข้อมูลของคุณโดยบุคคลภายนอกจะควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก

เพื่อส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง FoxNext และผู้ให้บริการของเราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับคุณตามที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ เมื่อใช้ FoxNext Services หรือบริการอื่น (ในทุกอุปกรณ์) ดังระบุข้างต้น เครือข่ายโฆษณาและผู้โฆษณาภายนอกอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูล เช่น ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ความสนใจสรุป ข้อมูลรวม และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้ รวมถึงกิจกรรมในอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลอาจนำไปใช้เพื่อส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นในหลากหลายช่องทางการตลาด รวมถึงอีเมล ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายโฆษณาภายนอกและหน่วยงานที่คล้ายกันซึ่งใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ กรุณาดูที่ www.aboutads.info หากคุณต้องการยกเลิกโฆษณาของเครือข่ายและบริการในอุปกรณ์เฉพาะที่คุณเข้าถึงนโยบายนี้ กรุณาไปที่ http://optout.aboutads.info/ เพื่อยกเลิกในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเว็บเบราว์เซอร์โทรศัพท์มือถือ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ AppChoices ได้ที่ www.aboutads.info/appchoices เพื่อยกเลิกในแอปฯ โทรศัพท์มือถือ

เพื่อติดต่อคุณ FoxNext อาจส่งเนื้อหาส่งเสริมการขายหรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับ FoxNext Services เป็นระยะ ๆ หากคุณต้องการหยุดรับเนื้อหาส่งเสริมการขาย สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำการยกเลิกสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ มีการแจ้งเตือนบริการบางส่วนและอีเมลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งคุณอาจเลือกยกเลิกการรับไม่ได้ เช่น การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือประกาศการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ FoxNext Services หรือนโยบาย หากคุณติดตั้งแอปฯ โทรศัพท์มือถือและประสงค์หยุดรับการแจ้งเตือน คุณเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทั้งในอุปกรณ์มือถือและผ่านแอปฯ ทั้งนี้ คุณสามารถติดต่อเราตามที่ระบุในส่วนที่ 7 ด้านล่าง

เพื่อเผยแพร่กับบริษัทในเครือ FoxNext FoxNext อาจเผยแพร่ข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือ FoxNext ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ลิงก์เว็บไซต์ที่ระบุรายชื่อบริษัทในเครือ FoxNext ดูได้ที่ส่วนต้นของนโยบาย ผู้ใช้ที่เยี่ยมชมบริการต่าง ๆ ของบริษัทในเครือ FoxNext ควรดูนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกโดยเฉพาะ ซึ่งอาจมีบางประเด็นที่แตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เพื่อเผยแพร่กับ Marvel FoxNext อาจเผยแพร่ข้อมูลของคุณกับ Marvel Entertainment, LLC และบริษัทในเครือเพื่อให้สามารถส่งสื่อการตลาดที่สอดคล้องกับทางเลือกของคุณ และดังที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เพื่อเผยแพร่กับพันธมิตรทางธุรกิจ FoxNext อาจเผยแพร่ข้อมูลของคุณกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อให้สามารถส่งสื่อการตลาดที่สอดคล้องกับทางเลือกของคุณ และดังที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เพื่อปกป้องสิทธิของ FoxNext และผู้อื่น อาจมีกรณีอื่น ๆ ซึ่ง FoxNext ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ รวมถึงสถานการณ์ที่ FoxNext เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นเพื่อ (1) ปกป้อง บังคับใช้ หรือป้องกันสิทธิทางกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ FoxNext บริษัทในเครือ FoxNext หรือพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้างของบริษัทในเครือ (รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้งานของเรา) (2) ปกป้องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงของผู้ใช้ FoxNext Services หรือบุคคลทั่วไป (3) ป้องกันการทุจริตหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดการความเสี่ยง (4) สอดคล้องกับกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ (5) ตอบรับคำขอจากหน่วยงานสาธารณะและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

เพื่อดำเนินการรวมธุรกิจหรือการขายทรัพย์สิน หาก FoxNext ขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขายหรือโอนทรัพย์สิน หรือมีส่วนในการรวมหรือโอนธุรกิจทั้งหมดหรือส่วนวัตถุ (รวมถึงเกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือกระบวนการทำนองเดียวกัน) FoxNext อาจโอนข้อมูลของคุณไปยังหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น

4. ความปลอดภัย

FoxNext ใช้บุคลากรด้านการบริหารทางเทคนิคและมาตรการที่จับต้องได้อย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันข้อมูลในการครอบครองจากการสูญหาย การโจรกรรมและการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการดัดแปลง อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดรับประกันความปลอดภัยข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในคุณสมบัติด้านความปลอดภัยซึ่งรวมผ่าน FoxNext Services กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้แอปพลิเคชันมือถือ FoxNext Services ปรับเป็นปัจจุบันเสมอ

5. การเข้าถึงและการควบคุมของผู้ใช้งาน

หากคุณต้องการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ระงับ ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณที่อยู่ภายใต้การเก็บรักษาหรือควบคุมของเรา คุณสามารถติดต่อเราดังระบุไว้ในข้อที่ 7 ในคำขอของคุณ กรุณาแจ้งอีเมล ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดที่คุณต้องการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ระงับ หรือลบ เราจะพยายามทำตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ตามสมควร และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

คุณสามารถขอให้เราไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในอนาคตกับบริษัทในเครือ FoxNext หรือหน่วยงานภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง โดยการติดต่อเราตามข้อมูลที่ระบุในข้อที่ 7 ด้านล่าง โปรดทราบว่า เราอาจต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลบางประการจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของบุคคลที่ต้องการเข้าถึง เราจะพยายามทำตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ตามสมควร และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีและเป็นผู้ใช้ FoxNext Services ที่ลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถขอให้เราลบเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณประกาศใน FoxNext Services โดยเขียนถึง foxnextgames.tou@fox.com โปรดทราบว่า คำขอของคุณไม่รับรองการลบเนื้อหาหรือข้อมูลอย่างสมบูรณ์และครอบคลุม เช่น เนื่องด้วยเนื้อหาบางประการของคุณได้รับการประกาศใหม่โดยผู้ใช้รายอื่น

6. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว FoxNext อาจปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาดูวันที่มีผลบังคับใช้ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูวันที่แก้ไขล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขทาง FoxNext Services

ตำแหน่งของข้อมูล FoxNext Services มีแม่ข่ายอยู่ที่และจัดการจากสหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณเข้าใจและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ดังอธิบายไว้ด้านบน) ได้รับการประมวลผลในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นที่เรามีการอำนวยความสะดวก หรือที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ อาจไม่เหมือนกับเขตอำนาจของคุณ ในบางสถานการณ์ ศาล หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานควบคุมหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกาอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของข้อมูล กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในข้อที่ 7 ด้านล่าง

บริการที่เชื่อมโยง FoxNext Services อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทภายนอก และอาจมีโฆษณาหรือการเสนอเนื้อหา การใช้งาน เกม จดหมายข่าว การประกวดหรือการชิงโชค หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาและบำรุงรักษาโดยบริษัทภายนอก FoxNext จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งปฏิบัติโดยบริษัทภายนอก และเมื่อคุณออกจาก FoxNext Services หรือคลิกที่โฆษณา ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบริการภายนอกนั้น ๆ

นอกจากนี้ FoxNext จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลโดยองค์กรอื่น เช่น Facebook, Tumblr, Twitter, Apple, Google, Microsoft หรือผู้พัฒนาแอปฯ ผู้ให้บริการแอปฯ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมถึงความเกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยแก่องค์กรอื่นผ่านหรือโดยการเชื่อมต่อกับ FoxNext Services

การเก็บรวบรวมข้อมูลการเงินส่วนตัวโดยบริการชำระเงิน ในบางกรณี เราอาจใช้บริการชำระเงินภายนอกเพื่อเอื้อให้คุณซื้อหรือชำระเงินภายในแอปฯ ได้ ("บริการชำระเงิน") หากคุณประสงค์จะทำการซื้อภายในแอปฯ โดยใช้บริการชำระเงิน คุณจะไปยังหน้าเว็บเพจบริการชำระเงิน ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับบริการชำระเงินจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง มากกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราไม่มีสิทธิ์ควบคุม และจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลของบริการชำระเงินใด ๆ ที่รวบรวมผ่านบริการชำระเงิน

การเก็บรักษาข้อมูล เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เว้นแต่กำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นตามกฎหมาย

โปรดจำไว้ว่า แม้หลังคุณยกเลิกบัญชีหรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคล สำเนาของข้อมูลบางอย่างจากบัญชีของคุณอาจยังสามารถดูได้ในบางสถานการณ์ เช่น สถานการณ์ที่คุณได้เผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หรือบริการอื่น ๆ เนื่องด้วยลักษณะของเทคโนโลยีแคช บัญชีของคุณอาจไม่สามารถหยุดการเข้าถึงโดยบุคคลอื่นได้ทันที นอกจากนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลสำรองที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณในเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังการยกเลิกหรือคำขอสำหรับการลบ เพื่อการตรวจหาการทุจริต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือความปลอดภัยภายในของเรา หรือนโยบายการเก็บบันทึก การนำออกหรือลบข้อมูลทั้งหมดของคุณไม่อาจดำเนินการได้ทุกครั้ง เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคหรือสัญญา ข้อกำหนดทางการเงินหรือกฎหมาย

ข้อมูลละเอียดอ่อน เราขอให้คุณไม่ส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนใด ๆ (เช่น เลขประจำตัวประกันสังคม ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ต้นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ในหรือผ่าน FoxNext Services หรือโดยประการอื่น

7. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความเป็นส่วนตัวของเราที่

อีเมล: foxnextgames.tou@fox.com

ไปรษณีย์: 2121 Avenue of the Stars, 7th floor

Los Angeles, CA 90067