นโยบายความเป็นส่วนตัว

มีผลบังคับใช้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

สารบัญ

  1. ขอบเขตและการนำไปใช้:เนื้อหาและบุคคลที่ครอบคลุมในนโยบายฉบับนี้
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล:แหล่งที่มาและวิธีการที่เรา ผู้ให้บริการ และผู้โฆษณาของเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ FoxNext Services
  3. การใช้และการเปิดเผย:วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และบุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลให้ และ/หรือเปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสาร พร้อมเหตุผล
  4. การรักษาความปลอดภัย:วิธีที่เราป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณสูญหายหรือมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด
  5. การเข้าถึงและการควบคุมผู้ใช้:วิธีที่คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษาไว้
  6. ข้อมูลสำคัญอื่น :รายการอื่นที่คุณควรทราบเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ และวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณ
  7. ติดต่อเรา:วิธีติดต่อ FoxNext เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้

1. ขอบเขตและการนำไปใช้

FoxNext Games LLC ("FoxNext" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") อยากให้คุณทำความคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายการปฏิบัติที่สัมพันธ์กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เว็บไซต์มือถือ แอปพลิเคชัน ("แอปฯ") และวิดเจ็ต (รวมเรียกว่า "FoxNext Services") เมื่อใช้ FoxNext Services ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดูรายชื่อบริษัทในเครือ ("เครือบริษัท") ของเราได้ที่ https://privacy.thewaltdisneycompany.com/en/definitions/

ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของเรา FoxNext Services ให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เด็ก และไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคน รวมทั้งบุคคลที่ใช้ FoxNext Services โดยไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับ FoxNext Service และบุคคลที่ลงทะเบียนแล้วหรือสมัครสมาชิกกับ FoxNext Service แล้ว นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับการเก็บรวบรวมของ FoxNext และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (กล่าวคือ ข้อมูลที่ระบุตัวตนเจาะจงถึงบุคคลนั้น ๆ ได้ เช่น ชื่อจริงหรืออีเมล) นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการปฏิบัติของ FoxNext โดยทั่วไปสำหรับการจัดการข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล (เช่น ความสนใจ ประชากรศาสตร์ และการใช้บริการ)

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

FoxNext และผู้ให้บริการของเราเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลการลงทะเบียน คือข้อมูลที่คุณยื่นเพื่อลงทะเบียนกับ FoxNext Service เช่น เพื่อสร้างบัญชี โพสต์แสดงความคิดเห็น รับการแจ้งเตือน จดหมายข่าว และการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจที่ดำเนินการโดย FoxNext หรือผู้ให้บริการภายนอกในนามของเรา หรือเข้าร่วมการประกวดหรือการลุ้นรางวัล ข้อมูลการลงทะเบียนอาจรวมถึงชื่อ ชื่อผู้ใช้ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ รหัสไปรษณีย์ วันเกิด ตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ FoxNext Services และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณยินยอมมอบให้

ข้อมูลและโพสต์สาธารณะ ประกอบด้วยความคิดเห็นหรือเนื้อหาที่คุณโพสต์ใน FoxNext Services และข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่รวมอยู่ในโพสต์หรือเนื้อหาเหล่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ชื่อผู้ใช้ ความคิดเห็น การกดถูกใจ สถานะ ข้อมูลประวัติ และรูปภาพ ข้อมูลและโพสต์สาธารณะคือการเปิดเผยต่อสาธารณะเสมอ ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถเห็นข้อมูลนี้ และอาจปรากฏในผลการค้นหาจากเครื่องมือค้นหาภายนอก กรุณาระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ลงในพื้นที่โพสต์สาธารณะของ FOXNEXT SERVICES เราจะไม่รับผิดชอบหากผู้อื่นนำข้อมูลที่คุณเปิดเผยลงในพื้นที่โพสต์สาธารณะไปใช้

ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ หากคุณเข้าหรือเข้าสู่ระบบ FoxNext Service ผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์หรือเชื่อมต่อ FoxNext Service กับบริการสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจมีรหัสผู้ใช้ และ/หรือชื่อผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอนุญาตให้บริการสื่อสังคมออนไลน์แบ่งปันกับเรา เช่น รูปภาพโปร์ไฟล์ อีเมล หรือรายชื่อเพื่อน รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสัมพันธ์กับบริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ เมื่อคุณเข้า FoxNext Services ผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือเมื่อคุณเชื่อมต่อ FoxNext Service กับบริการสื่อสังคมออนไลน์ ถือว่าคุณอนุญาตให้ FoxNext เก็บรวบรวม จัดเก็บ รวมถึงใช้ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลกิจกรรมเมื่อคุณเข้าและมีปฏิสัมพันธ์กับ FoxNext Services ทาง FoxNext และผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเข้าชมนั้น เช่น เซิร์ฟเวอร์ของเราจะรับและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเบราว์เซอร์ของคุณ รวมถึงที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ และข้อมูลซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่น ๆ เพื่ออนุญาตให้คุณเชื่อมต่อกับ FoxNext Services หากคุณเข้า FoxNext Services จากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เราอาจเก็บรวบรวมตัวระบุอุปกรณ์โดยเฉพาะที่กำหนดอุปกรณ์นั้น ๆ ข้อมูลการระบุพิกัด (รวมถึงตำแหน่งที่แม่นยำของคุณ) หรือข้อมูลการทำธุรกรรมอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อคุณใช้ FoxNext Services เพื่อมีส่วนร่วมในเกมโทรศัพท์มือถือ เราอาจเก็บรวบรวมคะแนน การจัดอันดับ ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเล่นเกมของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณติดต่อกับ FoxNext เราอาจเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อเหล่านี้

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (เช่น คุกกี้เบราว์เซอร์ พิกเซล บีคอน และเทคโนโลยี Adobe Flash ที่ใช้คุกกี้) ประกอบด้วยชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็ก เว็บไซต์ แอปฯ และบริการอื่น ๆ ของ FoxNext ส่งข้อมูลนี้ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณขอเข้าหน้าเว็บไซต์ครั้งแรก จากนั้นจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ เพื่่อให้เว็บไซต์หรือแอปฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อคุณขอเข้าหน้าเว็บไซต์จากบริการนั้น ๆ ในภายหลัง นอกจากนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน FoxNext Services ของคุณ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม วิดีโอและเนื้อหาอื่นที่ดู คำค้นหาที่ใช้ และโฆษณาที่เห็น

บุคคลภายนอกที่สนับสนุน FoxNext Services โดยการเสนอโฆษณาหรือให้บริการต่าง ๆ กล่าวคือ อนุญาตให้คุณแบ่งปันเนื้อหาได้ (เช่น Facebook) หรือติดตามการรวมสถิติการใช้งานของ FoxNext Services (เช่น Google Analytics) อาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่คล้ายกันนี้ด้วยเช่นกัน เมื่อคุณใช้ FoxNext Services (เช่น เว็บไซต์หรืออีเมล) หรือบริการภายนอก นอกจากนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีดังกล่าวร่วมกับข้อมูลกิจกรรมที่เก็บรวบรวม เพื่อจดจำคุณในทุกอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น อุปกรณ์มือถือและแล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์อื่น ๆ FoxNext ไม่ได้ควบคุมเทคโนโลยีภายนอกเหล่านี้ และการใช้งานดังกล่าวนั้นจะได้รับการควบคุมดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายโฆษณาภายนอกและหน่วยงานคล้ายกันที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ รวมทั้งตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง กรุณาดูส่วนหัวข้อ "การนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง" ด้านล่าง

ค่าเริ่มต้นของเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการตั้งค่าหรือปรับปรุงข้อมูลคุกกี้ หรือเพื่อปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด กรุณาดูส่วน "ความช่วยเหลือ" ของเบราว์เซอร์คุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถจัดการการใช้เทคโนโลยี Flash โดยใช้เครื่องมือการจัดการ Flash ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Adobe กรุณาดูที่ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html โปรดทราบว่าเมื่อปิดกั้นคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติ เนื้อหา หรือการปรับแต่งตามความต้องการบางรายการที่มีอยู่ผ่าน FoxNext Services

ข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น ๆ เราอาจเสริมข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์จากบริการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ แหล่งที่มาและข้อมูลโฆษณาจากเครือบริษัทหรือพันธมิตรธุรกิจของเรา

สัญญาณป้องกันการติดตามเราไม่ได้ใช้สัญญาณ "ป้องกันการติดตาม" ของเบราว์เซอร์ในขณะนี้ เนื่องจากเรารอคอยผลการพัฒนามาตรฐานวิธีการตีความสัญญาณดังกล่าวอย่างที่ควรเป็นของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและผู้อื่นที่ได้รับผลประโยชน์

3. การใช้และการเปิดเผย

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อมอบ FoxNext Services รวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับคุณ อีกทั้งเพื่อวัดและปรับปรุง FoxNext Services รวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของคุณร่วมกับ FoxNext Services ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยการส่งมอบเนื้อหาที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องและสนใจ รวมไปถึงข้อความการโฆษณาและการตลาด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหา และมีส่วนร่วมในเกมออนไลน์ การประกวด และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือโครงการลุ้นรางวัล เพื่อมอบการสนับสนุนลูกค้าและเพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่ออนุมานหรือคาดการณ์เกี่ยวกับด้านที่คุณอาจสนใจ เพื่อจัดหาเนื้อหาและโฆษณาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น เมื่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณไม่ระบุเจาะจงถึงคุณในฐานะบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่และ/หรือเปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารกับบุคคลภายนอก ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

FoxNext จะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

เราใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมต่อไปนี้

เพื่ออนุญาตให้ผู้ให้บริการช่วยเหลือเราในการจัดหาและจัดการ FoxNext Services ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณ อาจมองเห็น เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารได้โดยผู้ให้บริการภายนอกบางราย เช่น ผู้รับเหมา บริษัท ตัวแทน หรือผู้สนับสนุนด้านการวิเคราะห์และการวัดอื่น ๆ ซึ่งช่วยเราในการวิเคราะห์และเข้าใจการใช้ FoxNext Services ของคุณ ให้การสนับสนุนลูกค้า การโฆษณา และการตลาด รวมถึงจัดการและ/หรือให้บริการ FoxNext Services

เพื่ออนุญาตการทำงานด้านการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ หากเข้าสู่ระบบหรือเชื่อมต่อบัญชีของบริการสื่อสังคมออนไลน์ด้วย FoxNext Services เราอาจเผยแพร่ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารชื่อผู้ใช้ รูปภาพ และการกดถูกใจของคุณ รวมถึงกิจกรรมและความคิดเห็นของคุณกับผู้ใช้ FoxNext Services รายอื่น และเพื่อนที่เชื่อมโยงกับบริการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ นอกจากนี้ เราอาจเผยแพร่ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารข้อมูลเดียวกันกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเข้าสู่ระบบหรือเชื่อมต่อบัญชี FoxNext Services กับบริการสื่อสังคมออนไลน์ ถือว่าคุณอนุญาตให้เราเผยแพร่ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใช้รายอื่น และเพื่อนของคุณ รวมทั้งคุณเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลที่เผยแพร่ของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์จะควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ หากคุณไม่ต้องการให้เผยแพร่ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีนี้ กรุณาอย่าเชื่อมต่อบัญชีของบริการสื่อสังคมออนไลน์กับบัญชี FoxNext Services ของคุณ และอย่ามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ใน FoxNext Services

เพื่อจัดหาบริการและคุณสมบัติที่มีแบรนด์ร่วมกัน เราอาจเสนอบริการหรือคุณสมบัติที่มีแบรนด์ร่วมกัน เช่น การประกวด การลุ้นรางวัล หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ร่วมกับบุคคลภายนอก ("บริการที่มีแบรนด์ร่วมกัน") บริการที่มีแบรนด์ร่วมกันเหล่านี้อาจเป็นแม่ข่ายใน FoxNext Services หรือในบริการของบุคคลภายนอก โดยอาศัยอำนาจความสัมพันธ์เหล่านี้ เราอาจเผยแพร่ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารข้อมูลที่คุณส่ง อันเกี่ยวเนื่องกับบริการที่มีแบรนด์ร่วมกันกับบุคคลภายนอก การใช้ข้อมูลของคุณโดยบุคคลภายนอกจะได้รับการควบคุมดูแลจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้น ๆ

เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง FoxNext และผู้ให้บริการของเราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณเมื่อคุณใช้ FoxNext Services (ในทุกอุปกรณ์ของคุณ) หรือบริการอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เครือข่ายโฆษณาและผู้โฆษณาภายนอกอาจใช้คุกกี้ (เช่น หน้าเว็บที่คุณเข้าชม รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับโฆษณาและการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา) รวมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูล เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ ความสนใจเชิงอนุมาน ข้อมูลจากการรวบรวม และข้อมูลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้ รวมถึงกิจกรรมในอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อช่วยนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เราอาจนำข้อมูลไปใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการมากขึ้นในช่องทางการตลาดรวมถึงอีเมล หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายโฆษณาภายนอก และหน่วยงานคล้ายกันที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ กรุณาดูที่ www.aboutads.info/consumers หากคุณต้องการยกเลิกการปฏิบัติเกี่ยวกับโฆษณาของเครือข่าย และบริการของโฆษณาดังกล่าวในอุปรกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณเข้าถึงนโยบายฉบับนี้ กรุณาไปที่ www.aboutads.info/choices คุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ AppChoices ได้ที่ www.aboutads.info/appchoices เพื่อยกเลิกในแอปฯ โทรศัพท์มือถือ หากต้องการยกเลิกเฉพาะ Google Analytics กรุณาไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout หากคุณใช้อุปกรณ์ iOS คุณสามารถยกเลิกการติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา โดยคลิกที่การตั้งค่า à ความเป็นส่วนตัว à โฆษณา à จำกัดการติดตามโฆษณา หากคุณใช้อุปกรณ์ Android คุณสามารถยกเลิกการติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา โดยไปที่การตั้งค่า à การตั้งค่า Google à โฆษณา à เปิดใช้งาน "ยกเลิกการปรับเปลี่ยนโฆษณาตามต้องการ" โปรดทราบว่า แม้ว่าคุณจะยกเลิกการโฆษณาที่คุณอาจสนใจจากบุคคลภายนอก เทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้อาจยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ และคุณจะยังเห็นโฆษณาจากเรา แต่โฆษณาจะไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลด้านพฤติกรรมของคุณ ฉะนั้นจึงอาจมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือความสนใจของคุณน้อยลง

เราอาจใช้บริการแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (เช่น การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ) เพื่อเสนอโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายในแพลตฟอร์มดังกล่าวให้กับคุณหรือคนอื่น ๆ และเราอาจให้อีเมลรุ่นปรับปรุงใหม่ หรือข้อมูลอื่นของคุณกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากต้องการยกเลิกการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัว โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เพื่อติดต่อคุณ FoxNext อาจส่งสื่อส่งเสริมการขายหรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ FoxNext Service ให้เป็นระยะ ๆ หากคุณต้องการเลิกรับสื่อส่งเสริมการขาย กรุณาทำตามคำแนะนำการยกเลิกสมาชิกในช่วงท้ายของอีเมลแต่ละฉบับ คุณไม่สามารถยกเลิกอีเมลการแจ้งเตือนบริการบางรายการ เช่น การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงใน FoxNext Services หรือนโยบายต่าง ๆ หากคุณติดตั้งแอปฯ โทรศัพท์มือถือแล้ว และประสงค์ที่จะเลิกรับการแจ้งเตือนแบบทันที คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทั้งในอุปกรณ์มือถือหรือผ่านแอปฯ

เพื่อแบ่งปัน เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารกับเครือบริษัทของเรา FoxNext อาจแบ่งปัน เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารข้อมูลของคุณกับเครือบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถดูลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่มีรายชื่อเครือบริษัทได้ที่ช่วงต้นของนโยบายฉบับนี้ ผู้ใช้ที่เข้าชมบริการของเครือบริษัทควรอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือบริษัทแยกต่างหาก เนื่องจากอาจแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในบางเรื่อง

เพื่อเผยแพร่ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารกับพันธมิตรธุรกิจ FoxNext อาจแบ่งปัน เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารข้อมูลของคุณกับพันธมิตรธุรกิจเพื่ออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวส่งการสื่อสารด้านการตลาดที่ตรงกับตัวเลือกของคุณ

เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของ FoxNext และผู้อื่น ใอาจมีกรณีที่ FoxNext ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารข้อมูลของคุณ รวมถึงสถานการณ์ที่ FoxNext เชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือสื่อสารดังกล่าวจำเป็นเพื่อ (1) คุ้มครอง บังคับใช้ หรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ FoxNext เครือบริษัทของเราหรือพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้าง (รวมถึงการบังคับใช้สัญญาแลข้อกำหนดการใช้งานของเรา) (2) คุ้มครองความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ FoxNext Services หรือสมาชิกสาธารณะ (3) ป้องกันการฉ้อโกงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยง (4) ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ (5) ตอบรับความประสงค์จากหน่วยงานสาธารณะและภาครัฐ

เพื่อดำเนินการรวมธุรกิจหรือการขายทรัพย์สินหาก FoxNext ขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขายหรือโอนทรัพย์สิน หรือมีส่วนในการรวมหรือโอนธุรกิจทั้งหมดหรือส่วนสำคัญ (รวมถึงที่สัมพันธ์กับการล้มละลายหรือกระบวนการทำนองเดียวกัน) FoxNext อาจโอนข้อมูลของคุณไปยังหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม ในฐานะส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น

4. การรักษาความปลอดภัย

FoxNext ใช้มาตรการด้านการบริหาร ทางเทคนิค ทางบุคคล และอย่างเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมในเชิงการค้าเพื่อคุ้มครองข้อมูลในครอบครองจากการสูญหาย โจรกรรมข้อมูล และการนำไปใช้ เปิดเผย หรือปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดรับประกันความปลอดภัยข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์ หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่รวมไว้ผ่าน FoxNext Services กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้ FoxNext Services เป็นรุ่นล่าสุด

5. การเข้าถึงและการควบคุมผู้ใช้

หากคุณต้องการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ระงับ ลบ เพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการดูแลหรือควบคุมของเรา คุณสามารถติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 นอกจากนี้ คุณสามารถขอหลักฐานการยินยอมที่คุณให้ไว้ ยกเว้นเมื่อไม่จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมดังกล่าวสำหรับกิจกรรมการประมวลผลที่เฉพาะเจาะจง กรุณาแจ้งอีเมล ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในคำขอของคุณ พร้อมระบุข้อมูลที่คุณต้องการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ระงับ หรือลบให้ชัดเจน เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของบุคคลที่ขอเข้าถึงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของตน เราจะพยายามทำตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควร และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

คุณสามารถขอให้เราไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในอนาคตกับเครือบริษัท หรือบุคคลภายนอกเครือบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง โดยส่งอีเมลไปที่ foxnextgames.tou@fox.com พร้อมระบุข้อความ "FoxNext: ยกเลิกการเปิดเผยข้อมูล" ในหัวเรื่อง กรุณาระบุชื่อจริง อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ และ FoxNext Service ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของอีเมล โปรดทราบว่าเราอาจต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการจากคุณเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าถึง เราจะพยายามทำตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควร และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

สิทธิ์การลบของผู้เยาว์ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีและเป็นผู้ใช้ FoxNext Services ที่ลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถขอให้เราลบเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณได้โพสต์ใน FoxNext Services โดยส่งอีเมลไปที่ foxnextgames.tou@fox.comโปรดทราบว่าคำขอของคุณไม่ได้รับประกันว่าเนื้อหาหรือข้อมูลจะลบออกอย่างสมบูรณ์หรือครอบคลุม กล่าวคือ เนื้อหาบางส่วนของคุณอาจมีการโพสต์ซ้ำโดยผู้ใช้รายอื่น

6. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวFoxNext อาจปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาดูวันที่มีผลบังคับใช้ที่ส่วนบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้ทราบเวลาแก้ไขล่าสุดของนโยบายดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขทาง FoxNext Services

ตำแหน่งของข้อมูลFoxNext Services มีแม่ข่ายอยู่ในและได้รับการจัดการจากสหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณเข้าใจและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) ได้รับการประมวลผลในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นที่เราให้บริการ หรือที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการ การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นอาจไม่เหมือนกับในเขตอำนาจศาลของคุณ ซึ่งรวมถึงการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ในบางสถานการณ์ ศาล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา อาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของข้อมูล กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนที่ 7 ด้านล่างนี้

บริการที่เชื่อมโยงFoxNext Services อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทภายนอกเครือ และอาจมีโฆษณาหรือการเสนอเนื้อหา การใช้งาน เกม จดหมายข่าว การประกวด หรือการลุ้นรางวัล หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาและบำรุงรักษาโดยบริษัทภายนอกเครือ FoxNext จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทภายนอกเครือ และเมื่อคุณออกจาก FoxNext Services หรือคลิกที่โฆษณา คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการภายนอกนั้น ๆ

นอกจากนี้ FoxNext จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรอื่น เช่น Facebook, Tumblr, Twitter, Apple, Google, Microsoft, Amazon หรือผู้พัฒนาแอปฯ ผู้ให้บริการแอปฯ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อองค์กรอื่น ๆ ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับ FoxNext Services

การเก็บรวบรวมข้อมูลการเงินส่วนบุคคลจากบริการชำระเงิน ในบางกรณี เราอาจใช้บริการชำระเงินภายนอกเครือบริษัท เพื่อให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือทำการชำระเงินได้ ("บริการชำระเงิน") หากคุณประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือทำการชำระเงินโดยใช้บริการชำระเงิน ระบบจะนำทางคุณไปยังหน้าเว็บไซต์บริการชำระเงิน ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับบริการชำระเงินจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง มากกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราไม่มีสิทธิ์ควบคุม และจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลของบริการชำระเงินใด ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านบริการชำระเงิน

การเก็บรักษาข้อมูล เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่จะมีการกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นตามกฎหมาย

โปรดจำไว้ว่าแม้หลังจากที่คุณยกเลิกบัญชีหรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว สำเนาข้อมูลบางรายการจากบัญชีของคุณอาจยังสามารถดูได้ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อคุณได้เผยแพร่ข้อมูลลงในสื่อสังคมออนไลน์หรือบริการอื่น ๆ เนื่องด้วยลักษณะของเทคโนโลยีแคช อาจไม่สามารถปิดกั้นบัญชีของคุณไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้ทันที นอกจากนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลสำรองที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณไว้ในเซิร์ฟเวอร์เป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังการยกเลิกหรือหลังจากคุณขอให้ลบ เพื่อตรวจหาการทุจริต หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยภายในของเรา ซึ่งอาจไม่สามารถกำจัดหรือลบข้อมูลทั้งหมดของคุณได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค ข้อกำหนดทางสัญญา การเงิน หรือกฎหมาย

ข้อมูลละเอียดอ่อน เราขอให้คุณอย่าส่งและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรืออื่น ๆ สุขภาพ ประวัติทางอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ในหรือผ่าน FoxNext Services หรือในทางอื่น ๆ

7. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเราที่:

อีเมล: foxnextgames.tou@fox.com

ไปรษณีย์: C/O Privacy Office
FoxNext Games LLC
12121 Bluff Creek Dr, Suite 400
Playa Vista, CA 90094

โทรศัพท์: +1 (310) 369-2005